Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Một Trung Quốc dân chủ sẽ giải  quyết được vấn đề Tây Tạng

Hạt Cát dịch


 

by Staff Writers

Gdansk, Poland (AFP) Dec 5, 2008- Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Sáu nói rằng vấn đề Tây Tạng có thể giải quyết nhanh chóng nếu như Trung quốc đi theo đường lối dân chủ đúng nghĩa, khi Ngài vừa đặt chân tới Ba Lan trong chặng đường Âu du đã làm Trung Quốc  giận dữ.

"Khi Trung quốc trở nên nhiều dân chủ hơn, với tự do ngôn luận, với chính sách luật pháp và đặc biệt với tự do báo chí, một khi Trung quốc trở nên cởi mở, xã hội hiện đại, thì vấn đề Tây Tạng, tôi nghĩ chỉ trong vòng vài hôm là có thể giải quyết" Đức Đạt Lai Lạt Ma nói như trên.

Phát biểu trước quốc hội Âu Châu tại Brussels hôm thứ Năm, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng nhà cầm quyền Trung Quốc thiếu đạo đức của một lãnh đạo để có thể nắm giữ được một siêu quyền lực thực sự.

Ngài đã đến Ba Lan hôm thứ Sáu, và gặp tổng thống Phá Sarkozy hôm thứ Bảy, một sự kiện khơi mào sự chống đối tại Bắc Kinh. Pháp quốc hiện nay đang là chủ tịch lu6n phiên Liên Hiệp Âu Châu.

Được  hỏi liên hệ giữa Trung quốc và Liên Hiệp Âu Châu  cùng  mậu dịch có thể bị tổn thương vì kế hoạch gặp gỡ của Đức Đạt Lai Lạt Ma và tổng thống Sarkozy không thì Ngài đáp rằng "Trung Quốc cũng  cần Âu Châu nữa"

Trung Quốc hôm thứ Năm đã cảnh cáo rằng hàng tỷ đô la mậu dịch giữa Trung Quốc và Pháp quốc có thể bị ảnh hưởng vì chương trình hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma của Sarkozy.

Bắc Kinh cũng  đã hủy bỏ một hội nghi thượng đỉnh giữa Trung quốc và Liên Hiệp Âu Châu đã được ấn định hồi đầu này.

Đức Đạt Lai Lat Ma  và một nhà Nobel khác được thỉnh cầu viếng thăm thành phố hải cảng  Baltic này để tham dự buổi lễ đánh dấu 25 năm  ngày Lech Walesa được trao tặng giải thưởng cho việc đứng lên lãnh đạo công đoàn Đoàn Kết đấu tranh ôn hòa chống đối chế độ cộng sản thời bấy giờ.

"Nếu như tôi ở trong quốc gia của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi cũng sẽ tranh đấu thôi", Walesa nói với một diễn đàn trẻ hôm thứ Sáu, trong các cuộc thảo luận bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma.

"Tôi đã dẫn đưa đến chiến thắng như thế nào? Điều này tôi không thể nói trước công chúng.... Thực ra, đã có một cơ hội, một thay đổi. Không có tình trạng nào mà không có một cơ hội, một thay đổi, ta chỉ phải chọn lựa các giải pháp  và sức mạnh cùng thời điểm để cải tổ tình hình chính trị đúng lúc", ông Walesa nói như trên.

Nhà cựu lãnh đạo công đoàn được coi như là nhân vật chính trong sự sụp đổ một cách êm thắm của cộng sản Ba Lan hồi năm 1989

"Tôi sẽ thử nói tôi đã tranh đấu như thế nào nhưng không phải ở trước công chúng, tôi mong muốn Tây Tạng là một quốc gia tự do", Walesa, người trở thành tổng thống  Ba Lan sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.

"Nhà cầm quyền Trung Quốc luôn cáo buộc  chúng tôi là mang chủ nghĩa ly khai, điều này hoàn toàn vô căn cứ. " Đức Đạt Lai Lạt Ma nói hôm thứ Sáu tại Gdansk , Ba Lan.

Ngài nói thêm rằng "Chúng tôi sẵn sàng duy trì tình trạng trong sự bảo hộ của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mà chúng tôi có nền văn hóa riêng kể cả ngôn ngữ  và tâm linh..., tâm từ bao la, văn hóa bất bạo động.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã chỉ trích những người ở Trung quốc mà Ngài thấy là chạy theo đời sống vật chất Ngài nói "Trung Quốc đầy rẫy tham nhũng. Trên thực tế, di sản văn hóa Tây tạng có thể giúp đỡ tích cực cho một số người Trung hoa  cảm thấy mất ý nghĩa đời sống, mục đích đời sống - đối với  quan điểm chỉ biết có tiền, tiền, tiền của họ"

"Phương pháp tốt nhất để diệt tận tham nhũng  là kỷ luật bản thân, vì vậy, di sản văn hóa Tây tạng có thể giúp cho rất nhiều người Trung hoa - Tôi nghĩ vài trăm ngàn-- tôi nghĩ gần một triệu người sẵn sàng nương tựa Phật giáo Tây tạng". Ngài nói thêm như trên.

Dalai Lama says a 'democratic' China could resolve Tibet issue

by Staff Writers
Gdansk, Poland (AFP) Dec 5, 2008- The Dalai Lama said Friday the issue of Tibet could be resolved quickly if China fully embraces democracy, as he arrived in Poland as part of a European tour that has angered Beijing.

"When China becomes more democratic, with freedom of speech, with rule of law and particularly with freedom of the press ... once China becomes an open, modern society, then the Tibet issue, I think within a few days, can be solved," the Dalai Lama said.

Addressing the European Parliament in Brussels on Thursday, the Dalai Lama had said China lacked the moral authority to be a true superpower.

He arrived in Poland Friday, and is to meet with visiting French President Nicolas Sarkozy on Saturday, a move which has sparked outrage in China. France currently holds the EU's rotating presidency.

Asked whether EU-China relations and trade could suffer over his planned meeting with Sarkozy in Gdansk, the Dalai Lama said "China also needs Europe."

China warned on Thursday that multi-billion-dollar trade ties with France could be affected by Sarkozy's planned meeting with the Dalai Lama.

Beijing also cancelled an EU-China summit that was set for early this week.

The Buddhist leader and other Nobel Peace Prize laureates were invited to this Baltic port city to mark the 25th anniversary of the day the award went to Poland's Lech Walesa for leading the Solidarity movement in a peaceful struggle against the then communist regime.

"If I were in the country of his Holiness, I would fight there too," Walesa told a youth forum Friday, speaking in debates alongside the Dalai Lama.

"How would I lead to victory? I can't say this publicly... Really there is a chance... There is no situation where there is no chance, you just have to choose your means and your strength and time to reshape the political scene at the right time," said Walesa.

The former union leader is regarded as a key figure in the peaceful collapse of communism in Poland in 1989.

"I will try to say how I would fight but not publicly, in private," he added. "I wish the Tibetan nation freedom," said Walesa who was also president after the fall of communism.

The Dalai Lama, who lives in exile in India, has sought "meaningful autonomy" for Tibet since he fled his homeland following a failed uprising in 1959 against Chinese rule, nine years after Chinese troops invaded the region.

China claims he actually seeks full independence.

"The Chinese government always accuses us of (being) separatist, this is totally baseless!" the Dalai Lama said later Friday in Gdansk.

He said "we are willing to remain within the People's Republic of China provided that we have our own culture including our own language and spirituality...our rich compassionate, non-violent culture."

The spiritual leader also criticised those in China who he sees as leading materialistic lives.

"China is full of corruption," the Dali Lama said. "In fact Tibetan cultural heritage can help immensely to give some Chinese who lost the meaning of life, the purpose of life -- their only concern money, money, money."

"The best way to counter corruption is self discipline, so therefore Tibetan cultural heritage certainly can help immensely many Chinese -- already I think a few hundred thousand Chinese -- I think nearly a million already following Tibetan Buddhism," he said.

http://www.sinodaily.com/reports/Dalai_Lama_says

_a_democratic_China_could_resolve_Tibet_issue_999.html

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2154_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 09-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang