Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Úc Châu: Đại Hội Tăng Già Thanh Niên Thế Giới lần thứ Năm

Hạt Cát dịch


 

The Buddhist Channel, Dec 5, 2008

Hobart, Tasmania (Australia) -- Bộ  Trưởng bộ Cải Huấn và  Bảo Vệ Người Tiêu Thụ cùng với Bộ Trưởng  Quan Hệ Lao Động, Lisa Singh, hôm nay đã đón tiếp các phái đoàn đến Hobart để tham dự Hội Nghị  Tăng già  Thanh Niên Thế Giới lần Thứ Năm.

Với khoảng hơn 42 đại biểu các quốc gia tham dự, hội nghị  rất phù hợp với chủ đề năm nay "Phật Giáo Vượt Ngoài Biên Giới", Cô Singh nói như trên.

"Đây là lần đầu tiên một hội nghị Tăng Già Thanh Niên Phật Giáo được tổ chức tại một quốc gia Ki Tô Giáo Tây Phương, và điều phù hợp nhất trong cuộc gặp gỡ của những người với tâm trí an hòa tại tỉnh bang Tasmania này, là một tỉnh bang của yên tĩnh và vô cùng nên thơ hữu tình"

Cô Singh nói chủ đề của Đại hội "Đoàn kết, hài hòa và phát triển", phù hợp với chính sách xã hội  của chính phủ Tasmania khi đề cập đến sự kiến tạo một  tỉnh bang Tasamnia mà cộng đồng dân cư hài hòa, khôn khéo.

"Chính phủ Tasmania làm việc với cộng đồng và thương nghiệp để nâng đỡ xóa bỏ những chướng ngại làm cản trở dân cư Tasmania từ việc liên hệ và cống hiến cho cộng đồng của họ", Cô Singh nói thêm.

"Ngay như những phiên hội nghị cổ võ đoàn kết, liên hệ cộng đồng, khoan dung và tình hữu nghị bền lâu như thế này."

"Người ta cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy nhiều người nhiệt tình đã đến đây với nhau để truyền trao thông điệp quan trọng về hòa bình, thuận hợp và thiện chí"

Hội nghị sẽ được tổ chức ngày hôm nay và ngày mai tại Trung Tâm Baha'i.

 

5th World Buddhist Sangha Youth General Conference in Hobart

The Buddhist Channel, Dec 5, 2008

Hobart, Tasmania (Australia) -- Minister for Corrections and Consumer Protection and Minister for Workplace Relations, Lisa Singh, today welcomed delegates to Hobart for the 5th World Buddhist Sangha Youth General Conference.

“With more than 42 countries represented at the conference, it is very appropriate that this year’s conference is titled: Buddhism Beyond Boundaries,” Ms Singh said.

“This is the first time a World Buddhist Sangha Youth conference has been held in a Western Christian country and it is most fitting this gathering of peace-minded people is here in Tasmania, a state of great beauty and tranquillity.”

Ms Singh said the conference theme; unity, harmony and development, aligned with the Tasmanian Government’s commitment to social inclusion as critical to the creation of a kind, clever and connected Tasmania.

“The Tasmanian Government is working with community and business to help remove the barriers that prevent Tasmanians from connecting with and contributing to their communities,” Ms Singh said.

“Events such as this conference encourage unity, community connections, tolerance and lasting friendships.

“It is heartening to see so many passionate individuals come together to spread the important message of peace, harmony and goodwill.”

The conference is held today and tomorrow at the Baha’i Centre.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=49,7478,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2152_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 07-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang