Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
11 ngày tụng kinh cầu nguyện hòa bình tại Bodh Gaya

Hạt Cát dịch


 

ANI     Monday 1st December, 2008    

Bodh Gaya (Bihar), Dec 1 _Hàng trăm tu sĩ  Phật giáo và tín chúng  từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập tại Bodh Gaya để tham dự nghi lễ 11 ngày tụng kinh cầu nguyện cho hòa bình  thế giới bắt đầu hôm thứ Hai.

Chư tăng, ni trong tăng y màu vàng, màu đồng,  màu đỏ sậm đã xướng tụng các bài kinh trong Tam tạng thánh điển tại Chùa Đại Bồ Đề.

Chư tăng đã cầu nguyện cho hạnh phúc và thịnh vượng của tất cả chúng sinh.

"Mục đích của buổi lễ nguyện cầu này là hòa bình nên được thiết lập trên thế giới, thịnh vượng và hạnh phúc nên được san sẻ cho  tất cả chúng sinh", Bhante Dinanand, một tu sĩ nói như trên.

-----------------

 Một hình thức hành hạ tâm lý tù nhân chính trị của Quân phiệt Miến Điện.

Press Release: Terry Evans

2 December 2008 - Sư Gambira, tù nhân tu sĩ Phật Giáo, người từng hướng dẫn hàng chục ngàn người kể cả chư tăng  trong một cuộc nổi dậy phản đối  nhà cầm quyền  hồi tháng 09 năm 2007, vừa bị thuyên chuyển đến một nhà giam thuộc vùng xa xôi hẻo lánh cách xa Rangoon nhiều cây số.

Hôm thứ Hai, sư Gambira, vị tu sĩ gần đây đã bị kết án 68 năm tù vì vai trò lãnh đạo "Cuộc Cách Mạng Y Vàng", vừa bị thuyên chuyển khỏi Nhà Giam Insein tại Rangoon đến nhà giam Hkamti Prison thuộc vùng Sagaing tây bắc Miến Điện.

Hiệp Hội Tù Nhân Chính Trị Miến Điện văn phòng đặt tại Thái Lan nói rằng có hơn 136 người trong số 215 tù nhân đối lập chính kiến đã bị đưa đi đến những nhà giam thuộc các vùng xa xôi hẻo lánh. Nhân vật đề ra chính sách này là Tướng Than Shwe cầm đầu  nhóm băng đảng lãnh đạo đất nước Miến Điện.

Bo Kyi, đồng thư ký  Hiệp Hội Tù Nhân Chính Trị, lên án những cuộc thuyên chuyển này là" Đây chỉ là một hình thức hành hạ tâm lý khác của chế độ. Nó làm mất nhiều  thời giờ, tiền bạc và nỗ lực của thân nhân các tù nhân trong việc thăm viếng và cung ứng thực, dược phẩm cho họ.

 

Eleven-day Buddhist chanting prayer ceremony begins at Bodh Gaya   


ANI     Monday 1st December, 2008    

Bodh Gaya (Bihar), Dec 1 : Hundreds of Buddhist monks and devotees from across the globe gathered in Bodh Gaya for an eleven-day long chanting prayer ceremony for world peace that started on Monday.

Monks and nuns in saffron robes chanted scriptures of the 'Tipitaka', the collected teachings of Lord Buddha in the sacred Pali language, at Mahabodhi temple.

The monks prayed for the prosperity and well-being of all living creatures.

"The aim of this prayer is that there should be peace in the world, and prosperity and happiness should prevail among all living beings," said Bhante Dinanand, a monk.

Lord Buddha is said to have attained enlightenment while doing penance under the Bodhi tree in Bodh Gaya where emperor Ashoka built the Mahabodhi temple complex about 250 years after the Buddha's enlightenment.

Lord Buddha, founder of Buddhism was a prince at Lumbini in Nepal over 2,600 years ago. He attained enlightenment at Bodh Gaya in Bihar.

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=436904

----------------------

Ashin Gambira, the Imprisoned Buddhist

Press Release: Terry Evans

2 December 2008

Ashin Gambira, the imprisoned Buddhist monk who led tens of thousands in an anti-junta uprising during September 2007, has been transferred to a remote prison far from Rangoon.

On Monday Gambira, who was recently sentenced to a 68-year prison term for leading the Saffron Revolution, was transferred from Insein Prison in Rangoon to Hkamti Prison in the distant Sagaing Division in northwestern Burma.

The Thailand-based Assistance Association for Political Prisoners (Burma) says that more than 136 of the 215 dissidents convicted so far have been sent to remote prisons. The author of this policy directive is Senior-General Than Shwe, a former psychological warfare officer who now heads Burma's gang of unelected leaders.

Bo Kyi, the joint-secretary of the AAPP, condemned the transfers: “This is just another form of psychological torture by the regime. It will take a lot of time, money and effort for their families to visit and provide essential food and medicine.”

ENDS

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0812/S00051.htm

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2144_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 03-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang