Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thiền Phật Giáo “Tốt Như Dược Phẩm” Trong Việc Trị Bệnh Trầm Cảm

Dương Tiêu dịch


 

The Telegraph, Nov 30, 2008

 

Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc:

Trong một cuộc nghiên cứu gần đây thì thiền định Phật Giáo có hiệu quả không kém gì việc xử dụng thuốc đối với vấn đề trị bệnh trầm cảm.

Kỹ thuật mấu chốt trong sự thiền định phật giáo để chữa bệnh, là khả năng giúp đỡ bệnh nhân tập trung vào đời sống hiện tại thay vì mãi dày xéo nhớ nhung về dĩ vãng quá khứ, hay lo lắng về tương lai.

15 tháng sau khi qua giai đoạn thử nghiệm chữa trị bằng thiền định 8 tuần, 47% tổng số bệnh nhân đã phục hối bệnh buồn nản trầm cảm kinh niên, so với 60% số bệnh nhân khác dung thuốc.

Theo Giáo sư Willem Kuyken, thuộc trung tâm nghiên cứu cân bằng tâm lý, Đại Học Exeter, thì kỹ thuật tập trung nhận thức trị liệu bằng thiền định phật giáo, viết tắt là MBCT đã và đang là 1 phương pháp chữa trị hiệu quả trong ngành tâm lý trị liệu.

Thuốc chống trầm cảm được dùng phổ thông trong xã hội, vì công dụng của nó là kích thích bệnh nhân trở lại làm việc, tuy nhiên đa số đã khó bỏ được thuốc sau khi trị bệnh để trở lại đời sống bình thường.

MBCT đã được xử dụng để chỉ dẫn bệnh nhân tập trung suy nghĩ cho đời sống hiện tại và dứt bỏ sự chi phối của thuốc thang, cũng theo lời giáo sư Willem Kuyken.

Phương Pháp MBCT được xử dụng chữa trị cho tập thể 1 nhóm bệnh nhân, đã giảm bớt chi phí cho các Trung Tâm Tâm Lý Trị Liệu.

Được biết có khoãng 3.5 triệu người tại Anh quốc, hiện đang chịu khổ cực dày vò sau thời kỳ dùng thuốc Trầm Cảm.

Anh Di Cowan, 53 tuổi , giáo viên Toán về hưu hiện nay đang thực hành những kỹ thuật thiền định phật giáo 4-5 lần trong một ngày, để phục hồi tâm lý trở về hoàn toàn với đời sống bình thương, sau hơn 15 năm dùng thuốc.

Phương Pháp MCT đã giúp anh Cowan có khả năng loại bỏ những lo lắng, suy nghĩ vẫn vơ về quá khứ và tương lai.

Anh Cowan hiện nay đã bắt đầu tự chủ điều khiễn ý nghĩ của mình luôn quay về đời sống thực tại, điều mà anh không thể thực hiện được khi xử dụng thuốc chống trầm cảm.

Cuộc nghiên cứu thử nghiệm với 123 người chia làm 2 nhóm, ½ số người chia thành nhiều nhóm từ 8 đến 15 người chữa trị bằng MBCT, trong khi ½ số người khác tiếp tục chữa trị với thuốc trầm cảm.

Được biết công trình thử nghiệm được bảo trợ bởi Hội Đồng Nghiên Cứu Y Tế (MRC), được xuất bản trong tạp chí khoa học Tâm Lý Tìm Hiểu và Y Tế.

 

Buddhist meditation 'as good as drugs' at beating depression

The Telegraph, Nov 30, 2008

London, UK -- Buddhist meditation is just as effective as drugs at combating depression, a study has found.

<< Depression: Buddhist meditation is said to help people focus on the present instead of dwelling on the past or planning the future Meditation could shorten NHS waiting lists for psychological therapies. Photo: PA

The technique is said to help people focus on the present instead of dwelling on the past or planning the future.

Fifteen months after an eight-week trial, 47 per cent of people with long-term depression who underwent the group psychology therapy had suffered a relapse, compared with 60 per cent of those taking anti-depressant drugs.

Professor Willem Kuyken, from the Mood Disorders Centre at the University of Exeter, said the technique - known as mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) - could shorten NHS waiting lists for psychological therapies.

He said: "Anti-depressants are widely used by people who suffer from depression and that's because they tend to work.

"But, while they're very effective in helping reduce the symptoms of depression, when people come off them they are particularly vulnerable to relapse."MBCT takes a different approach - it teaches people skills for life.

"What we have shown is that when people work at it, these skills for life help keep people well.

"Our results suggest MBCT may be a viable alternative for some of the 3.5 million people in the UK known to be suffering from this debilitating condition."He said the therapy is less costly than other treatments because one psychologist could treat many people.

Di Cowan, 53, of Sampford Peverell, East Devon, took anti-depressants for more than 15 years before undergoing the group psychology.The retired maths teacher now practises meditation techniques four or five times a week.

He said: "It's helped me immensely. It's given me the ability to come up against something that would have previously thrown me, think it through, come up with a solution and then move on."It's helped me deal with recurrent thoughts.

"My view of the world has changed and I look at life in a new light. I'm much more cheerful and positive. Other people noticed a change.

"My friends and family were very quick to comment that I was showing an improvement."

The trial saw 123 people with long-term depression split into two groups. Half underwent MBCT in groups of between eight and 15 people, while the other half continued with their medication.

The study, funded by the Medical Research Council (MRC), is published in the Journal of Consulting and Clinical Psychology.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=7,7461,0,0,1,0

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2143_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 03-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang