Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Triển lãm tượng Phật hiếm quý trở về sau 1400 năm

Hạt Cát dịch


 

November 28, 2008

New Delhi -Một tượng Phật hiếm quý và vô giá được đưa đến Nhật hồi năm 552 sau Tây lịch trong triều đại hoàng đế Kinmei khi Phật giáo được giới thiệu và Nhật Bản, hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia Delhi.

Nhà bảo  trợ VikasMandal, lãnh đạo, Japan Desk, Fox Mandal Little, nói với tờ HIndustan Times rằng "Thực hiện cuộc triển lãm này coi như là tượng trưng cho sự trở về của pho tượng Phật A Di Đà, về nơi chốn đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Giáo hồi 2,500 năm trước.

Giám đốc công trình Triển Lãm của  Viện Bảo Tàng, ông RRS Chauhan  nói cuộc triển lãm cũng là đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 của chương trình giao lưu văn hóa giữa Ấn Độ và Nhật Bản.

Ông nói "Pho tượng gốc chưa bao giờ được tìm thấy ở Ấn Độ và đó vẫn còn là một bí mật nếu đây là pho tượng gốc hoặc là một bản sao"

Chùa Zenkoji tại thị trấn Nagano, Nhật Bản, nơi tôn trí pho tượng đã thu hút nhiều khách hành hương từ Nhật bản cũng như từ khắp nơi trên trế giới.

"Chùa Zenko được nhìn nhận là cửa ngõ đi vào thiên đàng và người ta cũng tin tưởng có sự tái sanh", ông Chauhan nói thêm.

Jawaharlal Nehru đã trao tặng  cho chùa hai con bạch ngưu như là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Nhật Bản, trong thời gian ông cựu thủ tướng  viếng thăm Nhật Bản hồi năm 1957. Hai bạch ngưu đã được giữ tại chùa Zenkoji.

Cuộc triển lãm độc nhất cũng trưng bày hơn 160 vật phẩm  khác, kể cả một số cổ ngoạn thuộc về Tướng quân Toku Gawa, người bảo hộ cho ngôi chùa và trở thành vị sứ quân quyền lực nhất tại Nhật Bản.

Theo tự điển Wikipedia, pho tượng Phật chính của ngôi chùa Zenkoji - Phổ Quang Tự  là một pho tượng bí mật, không được trưng bày trước công chúng. Pho tượng này được đồn đãi rằng  là pho tượng Phật được mang vào Nhật Bản lần đầu tiên. Các điều răn của ngôi chùa đòi hỏi sự tuyệt đối bí mật của pho tượng, cấm chỉ không để cho bất cứ ai trông thấy, kể cả vị sư trưởng của ngôi chùa. Tuy nhiên, một bản sao khác của pho tượng đã được tác tạo để có thể trưng bày trước công chúng mỗi 6 hoặc 7 năm một lần, trong một lễ hội gọi là Gokaichò. Sự kiện này thu hút nhiều tín chúng và du khách. Pho tượng được trưng bày trước công chúng lần cuối hồi năm 2003, lần trưng bày tới sẽ thực hiện vào năm 2009.

 

Rare statue of Buddha returns after 1,400 years

November 28, 2008

New Delhi - A rare and invaluable statue of Lord Buddha supposed to have been taken to Japan in 552 AD during the reign of emperor Kinmei when Buddhismin was being introduced in Japan   is being   showcased at the National Museum in New Delhi.

Sponsor Vikas Mandal, head, Japan Desk, Fox Mandal Little, told Hindustan Times that “Holding this exhibition represents the symbolic return of the statue of the ‘Ikko Amida Triad’, Amitabha Buddha, to the birthplace of Shakyamuni and Buddhism 2,500 years ago.”

Director Exhibition National Museum RRS Chauhan said the exhibition would mark the 50th anniversary of a cultural exchange programme between India and Japan.

  He said, “The original statue was never found in India and it's still a mystery if this is the original statue or a replica.”

Zenkoji temple in Nagano town in Japan where the statue is kept draws pilgrims from Japan as well as across the world. The temple worships cows as the incarnation of Lord Buddha.

Zenkoji temple is considered to be the entrance to paradise. The faithful also believed in reincarnation, he added.

Jawaharlal Nehru had presented two white cows as a symbol of friendship between India and Japan, during the former prime minister’s visit to Japan in 1957.

The cows were kept at the Zenkoji temple.

The exclusive exhibition also showcases more than 160 articles, which also includes articles belonging to the Toku Gawa Shoguns, who patronised the temple and became the most powerful warlords in Japan.

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?sectionName=&id=4e42d5cb-5a14-4a9a-addb-d619bcf217c4&MatchID1=4858&TeamID1=1&TeamID2=5&MatchType1=1&SeriesID1=1224&MatchID2=

4862&TeamID3=9&TeamID4=8&MatchType2=2&SeriesID2=1225&PrimaryID=4858&Headline=

Rare+statue+of+Buddha+returns+after+1%2c400+years

From wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Zenk%C5%8D-ji

The main Buddhist image is a hibutsu (secret Buddha), a hidden Buddha statue, not shown to the public. This hibutsu is rumored to be the first Buddha statue to ever be brought to Japan. The commandments of the temple require the absolute secrecy of the statue, prohibiting it to be shown to anyone, including the chief priest of the temple. However, a replica of the statue (Zenritsu Honzon) has been created which can be shown publicly once every six or seven years, in a ceremony called Gokaichō. This event attracts many worshippers and visitors. The last time the statue was on display, in 2003, the Zenkō-ji cooperated with Motozenkō-ji and Zenkō-ji of Kofu, Yamanashi Prefecture. The next display of the hibutsu will take place in 2009.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2142_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 01-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang