Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo Phải Tiến Hóa Để Xã Hội Châu Á Được Cân Bằng

Dương Tiêu dịch


 

IANS, November 21, 2008.

Tin từ Tân Đè Li, Ấn Độ:

Phật Giáo sẽ phải đẩy mạnh triển khai nghi thức nghi lễ để xã hội Châu Á trở nên cân bằng hơn, đặc biệt là Ấn Độ, nơi trộn lẫn nhiều tôn giáo được dân chúng tôn sùng, vốn được biểu hiện qua hình thức cầu nguyện nghi lễ; theo lời học giả Phật Học Lokesh Chandra.

“Phật Giáo là một giáo lý tụ điểm cao thâm và không có sự ràng buộc xã hội tôn giáo nhất định nào. Phần lớn hình thức nghi lễ chỉ diễn ra ở các thiền viện, chùa chiền bởi vì các tu sĩ Phật giáo sống hoà nhập trong cộng đồng xã hội. Tại Ấn Độ, đặc biệt là Ấn Giáo, hình thức nghi lễ sẽ đem lại sự cân bằng giữa tôn giáo và xã hội,”  Đây là câu trả lời của Chandra với phóng viên báo chí IANS về vấn đề tại sao Phật giáo vốn xuất phát từ Ấn Độ lại trở thành tôn giáo nhỏ trên đất nước này.

Cũng theo lời học giả Chandra thì nền tôn giáo phổ thông chính thống tại Ấn Độ chia ra 3 bộ phận chính – hình thức nghi lễ, kiến thức hiểu biết tôn giáo, và tu sĩ giữ vai trò trọng yếu trong các buổi nghi lễ nghi thức.

Tu sĩ Ấn giáo là một người đàn ông lập gia đình, vợ tu sĩ Ấn giáo giữ trọng trách to lớn trong các cuộc lễ nghi, nhưng càc tu sĩ Phật giáo thì tuyệt đối không được lập gia đình.

Học giả Phật giáo lão thành 81 tuổi, Lokesh Chandra, người đoạt giải thưởng Dayawati Modi về văn hoá nghệ thuật và giáo dục năm nay, cùng với lãnh tụ tâm linh Tây Tạng: Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Theo Chandra thì Phật giáo không bao giờ tồn tại trong xã hội Ấn Độ được nếu tôn giáo này không tự tạo ra các hình thức nghi lễ thích hợp trong xã hội, sau khi các thiền viện Phật Giáo bị tàn phá bởi Hồi Giáo, không có gì còn lại cho các nhà sư Ấn Độ để họ có thể truyền bá cho dân chúng. Đền thờ bị bỏ hoang, tượng Phật cùng các kinh điển được bảo quản hàng thế kỷ bị tiêu diệt. Phật pháp ngày nay tại Ấn Độ  không còn sách vỡ lưu truyền, không còn nghi lễ nghi thức để tồn tại và phát triển .

Phần lớn tu sĩ Phật giáo đã định cư ở các nước khác, và dĩ nhiên lòng tin phải trở thành phương tiên duy nhất của các nghi lễ nghi thức thiền viện chuà chiền thực hiện trong khuôn viên nhà chuà, theo lời giảng dạy của Chandra.

Để chứng minh và hậu thuẩn cho ý kiến của mình, Chandra đưa ra những ví dụ thực tế hàng ngày: “ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu 1 đôi nam nữ Phật tử thuần thành muổn tổ chức đám cưới ? Ở Chùa chiền, Thiền Viện hay ở nhà ? Chuà chiền , thiền viện không hề có một nghi lễ đám cưới chính thức cho các Phật tử tại gia, và điều này dễ dàng đánh mất lòng tin của họ.”

Phật Pháp là một tôn giáo tập trung để giải toả, giải thích những vấn đề xung quanh loài người, hoàn toàn ngược lại với các tôn giáo khác chuyên tập trung chung quanh các vấn đề của vị khai sinh ra tôn giáo đó.

Phật Pháp luôn luôn mở rộng cho mọi người, không bắt buộc ai và không từ bỏ ai, Phật tử tự nguyện tự do thi hành, san sẻ giáo pháp trong xã hội không vướng mắc vào hình thức câu nệ và nghi lễ ,cũng như luật lệ, mà không bị ràng buộc bởi các tu sĩ hoặc hệ thống tôn giáo chặt chẽ nào. Điều này đôi khi đã tạo ra nhiều khe hỡ giữa sự cân bằng giáo pháp và xã hội cho cộng đồng Phật giáo hiện nay, đặc biệt là tại Ấn Độ.

Trích dẫn từ một đoạn kinh, Chandra nới rằng trước khi Đức Phật nhập diệt đại để tử Ananda đã hỏi rằng sau khi ngài mất ai sẽ là người dẫn dắt Phật tử, Đức Phật đã trả lời: “hãy nương tựa vào giáo pháp.”

Học giả Chandra hiện nay đang nghiên cứu tiến trình phát triển Phật Giáo vào thế kỷ thứ 15 dưới thời nhà Minh Trung Quốc, ngoài ra ông ta đã có hơn 360 công trình nghiên cứu, dịch thuật, sách vỡ, trong đó bao gồm bộ Tự Điển cổ xưa “Tây Tạng – Sanskrit” , Tập sách 20 cuốn “Hình tượng Phật Giáo tại Tây Tạng”, và tập sách“Ứng Dụng Cho Lịch Sử Văn Học Tây Tạng.”

Nguồn:
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7441,0,0,1,0

Buddhism has to evolve to remain socially relevant in Asia'

IANS, November 21, 2008

New Delhi, India -- Buddhism will have to evolve rites and rituals to become more socially relevant in Asian nations, including India, where people identify religion with prayer rites, feels Buddhist scholar Lokesh Chandra.

"Buddhism is an institution which is highly centralised and it does not have a socio-religious structure. Most of its rituals are monastic because monks live in communities. In India, especially with regard to Hinduism, rituals give religion social relevance," Chandra told IANS, in response to the query why Buddhism, which was born in India, has been reduced to a minority faith here. 

According to the scholar, the mainstream Hindu religion in India could be divided into three components - rituals, vidwan or vidya (religious scholars or knowledge) and the priests or purohits, the lords of the rituals.

The Hindu priest is always a married man - who must have his wife next to him to conduct rituals, Chandra said. But Buddhist monks are bound by vows of celibacy.

The 81-year-old scholar won this year's Dayawati Modi Award for Arts, Culture and Education along with Tibetan spiritual leader the Dalai Lama.

Buddhism has no texts, no domestic rites, the scholar pointed out. "Last week, I told a Japanese delegation that unless you create rituals, the religion will not survive. After the Buddhist monasteries were destroyed in Islamic India, nothing remained of the monks, barring their communes. The shrines were razed, and along with it the scriptures and documents preserved over several centuries.

"Most of the monks moved out of the country. As a result, the faith became a code of monastic rites practised within the precints of the monastery," Chandra explained.

The scholar supported his statement with arguments from everyday existence. "What happens if a couple who are Buddhists by faith want to marry? Where do they go to get married - at the monastery or at home? The monastery has no wedding rites and the faith does not provide for domestic rituals for couples to marry at home. Who will sanction their wedding?"

Chandra said recently he had to create a set of ad hoc wedding rituals for one of his Buddhist friends, who wanted to solemnise his son's wedding according to the Buddhist faith. "But it was a personal affair," the scholar said.

Chandra said the community of Jains in India faces a similar problem because all Jain religious rituals relate to their seers. "They do not apply to the common man".

Buddhism, Chandra feels, is a homocentric religion - one that serves humanity - in contrast to theocentric faiths like Hinduism that centre on the concept of gods.

This aspect of the faith makes it relevant to today's troubled times. The answer to conflicts around the globe could also lie in Buddhism because it teaches "sharing", Chandra feels.

"Buddhism does not only preach tolerance, but mutual respect," the scholar said. The root of fundamentalism, he explained, lay in absolutism and dogmas.

"The moment one learns to share and respect diverse cultures and thoughts, terror will cease to exist and schisms will fade. If you have to eliminate terrorism, you have to fight god because he is dictatorial and absolute," he said. 

Citing a tenet from Buddhism, Chandra said: "When the Buddha's favourite disciple and cousin Ananda asked him who would lead the Buddhists after the Buddha's death, Gautama replied, 'Seek the dharma within you'."

Chandra is currently working on a 15th century biography of the Buddha from the Ming period with illustrations and Chinese notations. He has more than 360 works and texts to his credit, including classics like the "Tibetan-Sanskrit Dictionary", "Materials for a History of Tibetan Literature", "Buddhist Iconography of Tibet" and a 20-volume dictionary of Buddhist art. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7441,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2141_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 01-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang