Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung Quốc: Phát hiện  bảo tháp 1000 năm tuổi chứa xá lợi xương sọ Đức Phật

Hạt Cát dịch


 

Monday 24th November, 2008

Các nhà khảo cổ hôm thứ Bảy đã di dời bảo tháp tí hon 1000 năm tuổi, được tin tưởng là chứa đựng phần xá lợi đỉnh sọ của Đức Phật, từ một hòm sắt ở một ngôi chùa cổ tại Nam Kinh hồi tháng 7.

Các nhà khảo cổ đã khai quật hòm sắt  này hồi 06 tháng 08 sau khi phát hiện nó chứa đựng một cái bảo tháp. Ngôi bảo tháp có 4 lớp, cao 1.1 mét và bề ngang 0.5 mét, là bảo tháp lớn nhất so sánh với những tháp cùng loại được khai quật tại Trung quốc

Ngôi tháp được tin tưởng  là một trong 84,000 ngôi tháp mà Đại Đế Asoka (273 BC - 236 BC) đã cho thiết lập để tôn tàng xá lợi của Đức Phật, hoặc là những di vật được tìm thấy trong tro trà tỳ.

Đại Đế Asoka, tức A Dục Vương, một hoàng đế Ấn Độ đã chuyển cải sang Phật giáo sau một trận chiến đẫm máu với một vì vua ở miền đông nước Ấn. Theo tài liệu lịch sử, A Dục Vương đã thu thập tất cả các xá lợi của Đức Phật, chia ra làm 84,000 phần nhỏ và tôn tàng mỗi phần trong một ngôi tháp có hình dáng một đền thờ. Và sau đó Ngài đã gửi những xá lợi thiêng liêng này đến nhiều địa phận khác nhau trên thế giới. Trung quốc được công nhận là có 19 phần

Ngôi tháp được phát hiện ở Nam Kinh được chế tác bằng gỗ được bao bọc bằng bạc và khảm thất bảo như vàng, bạc, lưu ly, mã não và hổ phách.Điều này phù hợp với tài liệu lịch sử về "Bảo Tháp Thất Bảo cùa A Dục Vương" bị chôn vùi dưới phế tích chùa Changgan, ngôi chùa thứ hai tôn tàng xá lợi Phật ở Trung quốc.

Các nhà khảo cổ trước đó đã khai quật một bi văn trên có khắc chữ ghi lại bảo tháp chứa: một hộp nhỏ bằng vàng nằm trong một hộp khác được bao bọc bằng bạc,  là "Thất bảo Bảo tháp của A Dục Vương". Chiếc hòm bằng vàng nhỏ này tôn tàng xá lợi của Đức Phật Thích Ca

Khảo sát sơ bộ đã xác nhận sự tồn tại của hai chiếc hộp kim loại trong ngôi bảo tháp, Haining, một chuyên gia của Viện Bảo Tàng Nam Kinh, cũng là trưởng nhóm khảo cổ nói như trên.

"Nếu hai chiếc hộp kim loại thực sự được làm bằng vàng và bạc như được viết trên bi văn, thì có thể thực sự đã chứa đựng xá lợi của Đức Phật Thích Ca" Ông Haining nói thêm "Nếu đúng như vậy thì ngôi bảo tháp này sẽ là độc đáo, chỉ thiết chế duy nhất một cái  để tôn tàng xá lợi xương sọ Đức Thích ca.

Nhưng nó đòi hỏi thời gian để xác nhận các di vật được chứa bên trong, bởi vì tách rời hộp bằng  vàng và hộp bạc nằm trong bảo tháp là một điều không dễ thực hiện, và ngay cả khi các hộp này được tách ra, có thể rằng nó đã được hàn dính, làm cho chuyện xác nhận càng khó khăn hơn.

Các nhà khảo cổ đã mở chiếc hòm sắt để khảo sát ngôi bảo tháp  hồi tháng 08, nhưng đã phải mất thời gian hơn 100 ngày mới lấy ra được bởi vì bảo tháp được đặt vào hòm sắt một cách khít khao và chân đế đã được kết dính vào đáy hòm trong 1000 năm nay.

Ngôi tháp hiện đã được đưa vào tủ kính nhằm duy trì một môi trường tương tự như khi còn nằm trong lòng đất

Ngôi bảo tháp sẽ được bảo tồn như một xá lợi để tỏ lòng tôn kính Đức Phật, ngay cả nếu như không được chứng thật là tôn tàng xá lợi Đức Phật.

Các giới chức thẩm quyền đã gặp phải một tình trạng tương tự hồi năm 2001 sau khi phát hiện Lôi Phong tháp tại Hàng châu, thủ phủ Triết giang. Các nhà khảo cổ đã quyết định không khai mở chiếc hòm được hàn dính, được tin tưởng là tôn tàng xá lợi tóc của Đức Phật.

1,000-year-old Buddha 'relic' found

Latest Updated at 2008-November-24 10:48:49

Archeologists on Saturday removed an about 1,000-year-old miniature pagoda, believed to hold the top part of Buddha's skull, from an iron case found at a former temple site in Nanjing in July.

The site in the capital of Jiangsu province is home to a number of temples, including the Changgan Temple of the Northern Song Dynasty (960-1127) and the Dabaoen, or Grand Temple of Payment for Kindness of the Ming Dynasty (1368-1644).

The archeologists excavated the case on August 6 after discovering that it contained the pagoda. The four-layer, 1.1-m-high and 0.5-m-wide pagoda is the largest of its kind to be unearthed in China.

It is believed to be one of the 84,000 "pagodas of King Asoka (273 BC - 236 BC) that contain Sakyamuni's sarira, or his remains found in the cremation ash. Sarira are highly sacred for Buddhists.

Asoka was an Indian emperor who converted to Buddhism after a bloody war with a king in the eastern part of the country. According to Buddhist records, Asoka collected all the parts of Buddha's sarira, divided them into 84,000 parts, and stored each one of them in a pagoda-shaped shrine. Then he sent the sacred relics to different parts of the world. China is considered to have 19 of them.

The pagoda unearthed in Nanjing is made of wood, covered with gilded silver and inlaid with "seven treasures," such as gold, silver, colored glaze, agate and amber. It conforms to historical records of the "Seven-Treasure Pagoda of King Asoka" buried under the Changgan Temple, the second temple housing Sakyamuni's sarira in China.

Archeologists had earlier unearthed a stele with inscription that tells what the pagoda contains: a gold mini-coffin in a silver coffin cover, or the "Seven-Treasure Pagoda of King Asoka". The gold mini-coffin holds Sakyamuni's sarira.

Preliminary scans have confirmed the existence of two metal cases in the pagoda, said Qi Haining, an expert with Nanjing Museum and head of the archaeological team.

"If the two metal cases turn out to be gold and silver coffins, as written on the stele, they might as well contain Sakyamuni's sarira," Qi said. "If that is the case, then this pagoda would be unique, making it the only known one to hold a part of Sakyamuni's skull."

But it will take time to confirm the content because extracting the gold and silver coffins from the pagoda is a very difficult task, Qi said. And even if the coffins are extracted, it is highly possible that they could be welded, making the verification task even more difficult.

Archeologists opened the iron case to reveal the pagoda in August. But it took them about 100 more days to remove it from the case because it was fixed tightly in the case and its base had been sticking to the bottom of the case for about 1,000 years.

The pagoda was removed only with technical help from a local company that was part of the design team for Shenzhou spacecraft.

It has been kept in a glass case to maintain a simulated environment similar to the one it had been lying in underground.

The pagoda will be preserved as a relic out of "respect to Buddhists' sentiments," even if it is not confirmed that the coffin contains Sakyamuni's sarira.

The authorities encountered a similar situation in 2001 after the discovery on the ruins of Leifeng Tower in Hangzhou, capital of Zhejiang province. Archaeologists decided not to try to open the welded coffin, believed to contain Buddha'a hair, out of religious consideration.

http://www.newsgd.com/news/picstories/content/2008-11/24/content_4723268.htm

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2135_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 25-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang