Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma Tuyên Bố Ngài Sẽ Phục Vụ Dân Tộc Tây Tạng Cho Đến Chết

Dương Tiêu dịch


 

Sun, 23 Nov 2008

Tin Từ Tân Đề Li:

Vị Lãnh Đạo Tâm Linh lưu vong Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã quyết định sẽ phục vụ cho dân tộc Tây Tạng đến khi chết , đã đánh tan mọi dư luận lan đồn về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ về hưu.

Theo đại diện báo IANS, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố rằng ngài sẽ chịu mọi trách nhiệm và làm việc cho quê hương Tây Tạng cho đến ngày cuối đời.

Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay 73 tuổi đã trải qua nhiều bệnh tật và phải giải phẫu trong đầu năm 2008.  Trong thời quan qua, Ngài đã có ý định về hưu và từ bỏ quyền lãnh đạo chính thức cho những thế hệ truyền thừa Tây Tạng, trước sự thất bại của chính sách trung dung nhằm đòi hỏi 1 Tây Tạng chỉ có  nền tự trị cởi mở hơn của ngài.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố ngài luôn luôn có lòng tin sắt đá rằng Đất Nước Tây Tạng sẽ thuộc về người dân Tây Tạng trong một ngày không xa.

Ngoài ra trong cộng đồng trưởng lão lưu vong Tây Tạng đã có nhiều tranh luận về sự kiện : làm sao để tìm được người hoá thân kế thừa chính thức theo phong tục truyền thống, sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời.

Tuy nhiên vào năm 2007 Trung Cộng đã hạ lệnh rằng tất cả những truyền thừa của các Lạt Ma và ngay cả chính bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma phải được sự chấp nhận chính thức của Cơ Quan Quản Lý Tôn Giáo Bắc Kinh.

Khi nói về người hoá thân truyền thừa, Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ rằng người đó cũng có thể là phái nữ vì rằng phụ nữ hiện nay ngày càng giữ vai trò quan trọng và hài hoà trong xã hội.

Cuộc họp khoáng đại tuần qua của chính quyền lưu vong Tây Tạng cùng các đại biểu khắp nơi toàn thế giới nhằm thảo luận tiến trình và kế hoạch tương lai lâu cho dân Tộc Tây Tạng, cũng như xác nhận chủ ý quan điểm thực sự cửa Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Câu trả lời đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thông báo cho toàn thế giới:

Ngài sẽ tiếp tục phục vụ cho dân tộc Tây Tạng cho đến ngày qua đời.

Nguồn:  

http://www.earthtimes.org/articles/show/242898,extradalai-lama-says-he-will-work-for-tibetan-cause-until-death.html

 

Dalai Lama says he will work for Tibetan cause until death

Sun, 23 Nov 2008 08:12:14 GMT

New Delhi - Tibetan spiritual leader the Dalai Lama scotched rumours of his possible retirement Sunday, saying he would work for the Tibetan cause until his death, news reports said. "There is no point or question of retirement. It is my moral responsibility until my death to work for the Tibetan cause," IANS news agency quoted the leader as saying at a press briefing in the northern Indian town of Dharamsala.

The 73-year-old monk suffered ill health and underwent surgery earlier in 2008 inviting speculation that he may opt to give political leadership of the Tibetan movement to a successor.

He also admitted in October that his middle way policy of negotiating greater autonomy for Tibet within China had so far failed to yield results and it may be time for him to step aside.

"I am completely committed to the Tibetan cause. Tibet is a just issue. It is an international issue because it is based on truth," the Dalai Lama said.

He said he had strong faith that one day all Tibetans would return to Tibet.

There has also been debate about a spiritual successor to the Dali Lama. Traditionally, a committee of monks are supposedly led by divine intuition to a young child born after his death, who is supposed be a reincarnation.

However, in 2007 Chinese officials demanded that all likely reincarnations of lamas had to win prior approval from the government's Religious Affairs Bureau.

Speaking on his successor, the Dalai Lama said the person could even be female because women play an increasingly important role in the world today and have more compassion and empathy.

A special meeting of Tibetan exiles called by the Dalai Lama to discuss the future course of their movement ended Saturday with a reaffirmation of faith in his leadership.

"The special general meeting also strongly appealed to his holiness not to take semi-retirement or retirement and to continue to lead the Tibetan people," a statement from the government-in-exile said.

http://www.earthtimes.org/articles/show/242898,extradalai-lama-says-he-will-work-for-tibetan-cause-until-death.html

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2134_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 25-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang