Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: cầu nguyện cho Hòa Bình tại Bodh Gaya

Hạt Cát dịch


 

ANI     Friday 21st November, 2008    

Bodhgaya, Nov 21 :Hàng ngàn Phật tử trên khắp thế giới đã tụ tập tại Bodh Gaya để cử hành lễ hội Krodhi-Kali cầu nguyện cho hòa bình thế giới hôm Thứ Năm vừa qua.

Chư Tăng, Ni trang phục theo truyền thống Phật Giáo sử dụng nhạc cụ làm từ xương người để đệm nhạc cho buổi cầu nguyện đặc biệt  này

Các tín chúng nói tham gia lễ hội này khiến họ vô cùng hoan hỷ.

"Đây là lễ hội  Krodhi-Kali năm thứ Hai. Năm trước chúng tôi cũng đã tổ chức một lễ hội tương đương và rất thành công, mội người chúng tôi đều rất hài lòng và trở về quê nhà vô cùng hoan hỷ, Nangye, một tu sĩ Bhutanese nói như trên.

Bên cạnh Ấn Độ và Bhutan, một số lớn tu sĩ từ nhiều quốc gia Đông Nam Á tham gia lễ hội.

Chúng tôi hội họp tại đây để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và bất bạo động. Hơn bao giờ hết, tổ chức và tham gia buổi cầu nguyện tại nơi chốn thiêng liêng này sẽ có lợi lạc cho tất cả chúng ta nhiều hơn", Kempo Longyang Sengye, một tu sĩ Bhutanese khác nói thêm.

Kinh điển Phật Giáo mô tả Bodh Gaya như là một trung tâm địa cầu, có khoảng 100,000 khách hành hương  và du khách viếng thăm mỗi  năm, người đầy ngập trong thành phố và ngôi chùa Đại Bồ Đề

Một cội bồ đề cổ kính phía sau ngôi chùa được tin tưởng rằng là cây con cháu của cội bồ đề mà Đức Phật đã ngồi ba ngày đêm hồi thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch trước khi tìm ra chân lý trong một đêm trăng tròn.

 

Buddhists hold Krodhi-Kali prayers in Bodh Gaya   


ANI     Friday 21st November, 2008    

Bodhgaya, Nov 21 : Thousands of Buddhists from across the world congregated at Bodh Gaya for Krodhi-Kali ceremony for world peace on Thursday.

Nuns and monks attired in the traditional Buddhist costumes played instruments made out of human bones to the accompaniment of special prayers.

Devotees said attending the ceremony gave them a lot of satisfaction.

"This is our second annual Krodhi-Kali ceremony. Last year also we had a similar event which went very successfully, and everybody of us satisfied and we went back to our country with full satisfaction," said Nangye, a Bhutanese monk.

Apart from India and Bhutan, a large number of monks from many South-Asianountries attended the ceremony.

"We have gathered here to pray for world peace and non-violence. Moreover, organizing and taking part in such a prayer in this holy place is more beneficial for all of us," said Kempo Longyang Sengye, another Bhutanese monk.

Buddhist scriptures describe Bodh Gaya as the "Navel of the Earth", and 100,000 pilgrims and tourists visit every year, packing the town and its Mahabodhi Temple.

An ancient pipal tree or sacred fig grows at the back of the temple, said to be a descendent of the one Buddha sat under for three days and nights in the sixth century BC, before finding the answers he sought under a full moon.

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=432862

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601205&sid=amAqo9MUEmxc&refer=consumer

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2132_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 22-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang