Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Dân Tộc Tây Tạng Nhìn Về Tương Lai Không Có Đức Đạt Lai Lạt Ma

Dương Tiêu dịch


 

By Jyoti Thottham, Time Magazine, Nov. 18, 2008 

Tin từ Tân Đề Li, Ấn Độ:

Hàng Trăm các nhà lãnh đạo chính trị Tây Tạng, các nhà hoạt động dân chủ và các đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu cuộc hội thảo thượng đỉnh tại Dharamsala, mục đích nhằm thống nhất hợp quần người dân Tây Tạng cùng nhau tự quyết định lấy vận mạng của họ, không cần sự hướng dẫn và cố vấn trực tiếp từ Đức Đạt Lạt Ma.

Trong một tuần dài đại hội khoáng đại, bao gồm những thành viên cao cấp ưu tú trong chính quyền lưu vong Tây Tạng, Các tổ chức phi chính phủ và các nhóm dân chủ, đã đến thời kỳ trọng đại và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma gần đây đã gián tiếp cho biết rằng Ngài đã hoàn toàn mất tất cả hy vọng vào mọi cuộc đàm phán với Trung Cộng về vấn đề Tây Tạng Tự Trị, kết quả đã có nhiều sư căng thẳng giữa phe bảo thủ Tây Tạng vốn dĩ mong muốn đeo đuổi thương thuyết với Bắc Kinh , và phe tiến bộ tuổi trẻ chỉ mong muốn Tây Tạng có độc lập hoàn toàn.

Sau khi những cuộc phản kháng vào tháng 3 tại thủ phủ Lsaha trở thành những cuộc bạo động nhằm đòi lại độc lập tự do cho Tây Tạng, Phe tiến bộ trẻ tuổi Tây Tạng đã bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh mẽ, tuy nhiên phe này đã không thể hợp nhất dùng toàn lực khả năng một cách có hiệu quả đối với Trung Cộng.

Theo Giáo Sư Tsering Shakya, 1 học giả chuyên nghiên cứu lịch sử Tây Tạng hiện đại và cũng là giảng viên Đại Học British Columbia thì cộng đồng lưu vong Tây Tạng cảm thấy đang đánh mất kim chỉ nam đấu tranh cho quê hương kể từ khi chính sách trung dung của Đức Đạt Lạt Lạt Ma bị thất bại hoàn toàn trước bàn tay cai trị sắt đá của Trung Cộng.

Cuộc họp khoáng đại mở rộng tuần này lần này là một cố gắng trong nhiều cố gắng khác của các lãnh đạo Tây Tạng để lắng nghe và cho phép phe tiến bộ tuổi trẻ có tiếng nói chính thức trong chính quyền lưu vong Tây Tạng cũng như đối với quê hương tù đày của họ.

Giới lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng hy vọng cuộc họp kỳ này, giới trẻ Tây Tạng sẽ không cảm thấy bối rối khi bàn thảo nhiều vấn đề đôi khi gây nhiều nhạy cảm và không tế nhị đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và có lẽ nhằm đoàn kết và thống nhất nhiều đường lối đấu tranh và quan điểm của nhiều nhóm, tổ chức đấu tranh dân chủ  Tây Tạng khắp nơi trên thế giới với chính quyền lưu vọng Tây Tạng.

Nhưng lựa chọn của người dân Tây Tạng không phải là một con đường trơn tru bằng phẳng, giữa sự đòi hỏi độc lập hoàn toàn, và một tự trị cởi mở hơn cho Tây Tạng hiện đang chịu sự thống trị của Bắc Kinh.

Tuy nhiên  một điểm thật sự rõ ràng và quan trọng trong cuộc họp này, là người dân Tây Tạng giữ vai trò then chốt tối hậu.

Những tiếng nói trung lập bảo thủ bao gồm Ông Lodi Gyari, đại biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong các chuyến đi ngoại giao với Washington và là trưởng phái đoàn thương thuyết với Trung Cộng, Thủ tướng chính phủ lưu vong Tây Tạng, ngài Samdhong Rinpoche cùng với nhiều thành viên cao cấp trong nội các.

Phe Tiến bộ tuổi trẻ bao gồm Tổ Chức Tuổi Trẻ Quốc Hội Tây Tạng vốn dĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ và có nhiều ảnh hưởng đối với dư luận quốc tế nhưng lại thiếu kinh nghiệm và thiếu tiếp cận với hệ thống chính trị Tây Tạng, Tổ Chức Sinh Viên Học Sinh đấu tranh cho một Tậy Tạng Độc Lâp được tổ chức chăt chẽ và nghiêm ngặt nhưng lại không có hậu thuẩn mạnh từ phe bảo thủ Tây Tạng vốn dĩ giới hạn về khả năng Anh Ngữ.

Ngoài ra còn có nhiều tổ chức phi chính phủ khác NGOs và  các nhà hoạt động dân chủ khắp nơi trên thế giới như Jamyang Norbu, 1 nhà văn và là 1 vận động hành lang trên chính trường thế giới đã tham dự trong cuộc họp thượng đỉnh tuần này.

Nhưng có lẽ con bài quan trọng nhất là tiếng nói của 5.5 triệu người dân Tây Tạng hiện đang sống duới sự thống trị của Trung Cộng không có cơ hội tham dự cuộc họp, tuy nhiên nhiều người dân tại Tây Tạng đã tìm cách chia sẻ quan điểm tiếng nói của họ qua những phưong tiện thông tin truyền thông bí mật.

Còn nhiều tiếng nói mạnh mẽ khác hy vọng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ trở về cố hương độc lập của ngài trong những ngày cuối đời.

Mọi quyết định sẽ tuỳ thuộc vào kết quả cuộc họp mở rộng và thảo luận thành thật giữa chính phủ lưu vong và các tổ chức cũng như nhân dân Tây Tạng, theo lời Phát ngôn viên, ông Karma Choepel của đảng cầm quyền hiện nay thuộc chính phủ lưu vong Tây Tạng.

Tuy nhiên, chắc chắn không có vấn đề chuyến hướng đấu tranh ngay lập tức từ chính sách trung dung sang con đường trực tiếp thực tế giành độc lập cho Tây Tạng, theo lời giáo sư Barnett.

Thay vào đó, cuộc họp khoáng đại sẽ được coi là thành công nếu chọn được người thừa kế cho Đức Đạt Lai Lạt Ma và thống nhất dân tộc Tây Tạng với nhau để cùng nhau thảo luận những vấn đề nóng bỏng như giáo dục và làm thế nào để mang tất cả tuổi trẻ Tây Tạng vào trong những tiến trình đấu tranh chính trị 1 cách có hệ thống.

Trung Cộng sẽ phải đương đầu với những trở ngại lớn hơn nếu toàn thể dân tộc Tây Tạng đều có cùng chung quan điểm đấu tranh mạnh mẽ và đoàn kết cho một Tây Tạng hoàn toàn độc lập tự do, có lẽ đây là 1 mục đích tối thắng nhất.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=70,7410,0,0,1,0

 

Tibetans Look to Future, Without Dalai Lama

By Jyoti Thottham, Time Magazine, Nov. 18, 2008

New Delhi, India -- Hundreds of Tibetan political leaders, activists and individuals from all over the world have just begun a meeting in Dharamsala, India, that is unprecedented in its ambition: to bring all Tibetans together to decide their own future, without the direct guidance of the Dalai Lama.

<< Prime Minister of the Tibetan government-in-exile, Samdhong Rinpoche, leaves during a break at the conference called to discuss the Tibet in Dharamsala on November 17, 2008
MANPREET ROMANA / AFP / Getty Images)

The week-long summit, which includes elected members of the Tibetan parliament-in-exile, non-governmental organizations and protest groups, comes at a critical time. After the Dalai Lama indicated recently that he had all but given up on negotiations with China over autonomy for Tibet, there is increasing tension between Tibetan conservatives, who favor continuing talks, and younger radicals who want to push for a free Tibet. After protests this March in Lhasa that turned violent, the radicals were energized. But since then, they have been unable channel their efforts constructively. "The community is feeling slightly lost and helpless," says Tsering Shakya, a Tibetan scholar and professor at the University of British Columbia who has written extensively about modern Tibetan history. This week's meeting is an attempt on the part of Tibetan leadership to allow them to voice their views openly — without feeling inhibited about criticizing the Dalai Lama — and perhaps restore some sense of unity.

But the choice that Tibetans are facing isn't a simple fork in the road between seeking independence or seeking autonomy. That's clear from looking at the people expected to play a key role in the talks, which are closed to the public. The central voices of the Tibetan establishment include Lodi Gyari, the Dalai Lama's envoy to Washington and chief negotiator with the Chinese, and Prime Minister Samdhong Rinpoche, who is also seen as a conservative force, along with several cabinet ministers. Those pushing for radical change include the Tibetan Youth Congress, who are vocal and visible, but to date have had little sway over the Tibetan political system; Students for a Free Tibet, who are very well organized but whose influence has been limited to English-speaking world; and individuals like Jamyang Norbu, a writer and fiery orator who could have an outsized influence in this kind of forum. There are also several NGOs and individuals with regional influence over different parts of the Tibetan diaspora, and a secularist group pushing for more lay leadership.

But perhaps the biggest wild card in the talks will be Tibetans inside Tibet, says Robbie Barnett, a professor of Tibetan studies at Columbia University in New York City. (There are 5.5 million, compared to about 130,000 in the global diaspora.) They won't be able to attend in person, but many of them are making their views heard through informal or secret communications. And here too, there is a wide range of views, from radicalized former prisoners to those who are actually pushing for more concessions to China in the hopes of bringing the Dalai Lama back to Tibet before the end of his life.

It will be up to the chair of the meeting, Karma Choepel, the speaker of the Tibetan parliament, to allow open and frank discussion. The Dalai Lama will not participate in any of the talks, although he is expected to address the gathering after the end of the summit. The meeting, Barnett says, is "explicitly a response by the Dalai Lama to criticism that his charisma has cramped any space for real discussion." But no one is expecting Tibetans to suddenly shift course from the "Middle Path," which advocates for negotiating with Beijing for autonomy, not independence, and has been steered so carefully by their spiritual leader for the last 30 years.

Instead, the summit will be considered a success if it reaches some consensus about how to choose the Dalai Lama's successor, and if it brings Tibetans together to discuss issues like education and how to involve young Tibetans in the political process. Barnett notes that China may find it more difficult to control a movement that is strong and unified around a common purpose. "If they can achieve that, it will really be quite significant." And perhaps the most radical move of all.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=70,7410,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2130_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 21-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang