Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Sắp có đường bay đến thành phố giáo pháp Shrawasti - Thành Xá Vệ

Hạt Cát dịch


 

Zee News, Nov 18, 2008

Shrawasti, India --Khu thánh tích Phật giáo nổi tiếng thế giới Shrawasti thuộc tỉnh bang Utta Pradesh  không bao lâu nữa sẽ được thông thương bằng phi cơ với các đường băng hiện đang được tân trang, nguồn tin từ các viên chức cho hay hôm thứ Ba.

Công trình tân trang đường băng đã được trao cho công ty RITES Ltd và những công ty khác để xây dựng một Phòng Thượng Khách và Trạm An Ninh Du Lịch sẽ được thực hiện không lâu.

Bề mặt của công trình đường băng hầu như sắp hoàn tất và  vùng đất lân cận bao phủ các phương hướng không phận  đã được tiếp nhận bởi cơ quan quản trị.

Chen lẫn giữa những di tích cổ xưa, nhiều chùa chiền và tu viện được xây dựng thêm bởi  Phật tử hành hương Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan.

Shrawasti thời Đức Phật

Savatthi nằm bên bờ sông  Aciravati mà ngày nay gọi là sông  Rapti. Là kinh đô của vương quốc Kosala thưở vua Pasenadi trị vì,  nhà  vua cũng là một đệ tử Đức Phật. Đó là một thành phố xinh đẹp, hưng thịnh với nông nghiệp trù phú và đa dạng.

Ngài Buddhaghosa nói rằng trong thời Đức Phật, đã có 57,000 gia đình sinh sống  tại thành Savatthi, là thành phố hàng đầu của vương quốc Kasi Kosala, đất nước rộng lớn với diện tích khoảng 300 dặm vuông và 80,000 thôn làng. với dân cư khoảng 180 triệu.

Đức Phật sống hầu hết thời gian hành đạo của ngài tại Savatthi. Lần đầu tiên Ngài đến viếng Savatthi theo lời thỉnh cầu  của ông Anathapindika. Các tinh xá chính ở Savatthi là Jetavana và Pubbarama, nơi đây còn có thêm một tu viện do vua Pasenadi xây dựng là Rajakarama, đối diện với Jetavana. Không xa từ thành phố là một khu rừng rậm gọi là Andhavana, nơi một số chư tăng, ni trú ngụ. Bên ngoài cổng thành Savatthi là làng đánh cá với khoảng 500 gia đình.

Ngôi tháp thờ Trưởng giả Anathapindika cũng nằm tại Savatthi. Theo nhà Phật học Woodward, trong bốn bộ kinh Nykayas, có 871 bài kinh được giảng tại Savatthi,  844 bài tại tinh xá Jetavana,  23 bài tại Pubbarama và 4 bài khác ở những vùng ngoại vi thành Savatthi. Những bài kinh này được sắp xếp thành 6 bài trong Trường Bộ, 75 bài trong Trung Bộ, 736 bài trong Tương Ưng bộ và 54 bài trong Tăng Chi bộ.

Theo các bộ Chú giải thì Đức Phật đã trải qua 25 mùa an cư kiết hạ tại Savatthi. Trong 25 mùa hạ này Ngài trú ở Jetavana 19 hạ và 6 hạ kia ở Pubbarama. Như thế, Savatthi là nơi Đức Phật đã sống hầu hết thời gian trong đời và nơi mà Ngài giảng giải số lớn giáo pháp.

Savatthi cũng là nơi Đức Phật. đã thể hiện Song Thông để thâu phục ngoại đạo.

Nhà chiêm bái Trung Hoa Huyền Trang đã từng viếng thăm cổ thành này trong hoang tàn hư phế nhưng vẫn còn ghi nhận được rất nhiều dinh thự phòng ốc khác nhau

Shrawasti in UP to be accessible by air soon

Zee News, Nov 18, 2008

Shrawasti, India -- This world famous Buddhist site will soon be accessible by air with the airstrip being renovated, official sources said here on Tuesday.

The work of renovating the airstrip has been awarded to RITES Ltd and orders to construct a VIP Lounge and Tourist Security Post will be released soon, they said.

The surfacing work is nearly finished and as per directions of the aviation department sufficient area of adjacent land has been acquired by the administration, said Sub-Divisional Magistrate Babu Lal here.

There are temples and monasteries built by Sri Lankan, Myanmarese and Thai pilgrims among others.

Shrawasti in the Buddha's time

Savatthi was located on the banks of the river Aciravati (now called the Rapti river). It was the capital city of the kingdom of Kosala, and its king was called Pasenadi, who was a disciple of Buddha. It is a beautiful city with vast amounts of agriculture and diversity

Buddhaghosa says that, in the Buddha's day, there were fifty seven thousand families in Savatthi, and that it was the chief city in the country of Kasi Kosala, which was three hundred leagues in extent and had eighty thousand villages. He stated the population of Sávatthi to have been 180 million. The road from Rajagaha to Savatthi passed through Vesali, and the Parayanavagga gives as the resting places between the two cities: Setavya, Kapilavatthu, Kusinara, Pava and Bhoganagara. Further on, there was a road running southwards from Savatthi through Saketa to Kosambi. Between Saketa and Savatthi was located Toranavatthu.

The Buddha passed the greater part of his monastic life in Savatthi. His first visit to Savatthi was at the invitation of Anathapindika, whom he met in Rajagaha. The main monasteries in Sravasti were the Jetavana and the Pubbarama. Savatthi also contained the monastery of Rajakarama, built by Pasenadi, opposite Jetavana. Not far from the city was a dark forest called the Andhavana, where some monks and nun went to live. Outside the city gate of Savatthi was a fisherman's village of five hundred families.
 
Anathapindika's Stupa in SravastiThe chief patrons of the Buddha in Savatthi were Anathapindika, Visakha, Suppavasa and Pasenadi. When Bandhula left Vesali he came to live in Savatthi.

Woodward states that, of the four Nikayas, 871 suttas are said to have been preached in Savatthi; 844 of which are in Jetavana, 23 in the Pubbarama, and 4 in the suburbs of Savatthi. These suttas are made up of 6 in the Digha Nikaya, 75 in the Majjhima Nikaya, 736 in the Samyutta Nikaya, and 54 in the Anguttara Nikaya. The Commentaries state that the Buddha spent twenty five rainy seasons in Sávatthi, this leaving only twenty to be spent elsewhere. Of the 25 rainy seasons Buddha lived in Sravasti, he spent 19 in the monastery named Jetavana, and 6 in the monastery called Pubbarama. Thus, Sravasti is the place where Buddha lived the longest amount of time, and it is the place where he gave the largest amount of discourses and instructions.

Savatthi is the place where the Twin Miracle (Pali:Yamaka Patihara) took place, in which Buddha made a demonstration of his supernatural powers for the purpose of silencing certain believers of other faiths who proclaimed that the Buddha was incapable of performing supernatural miracles. The Buddhist commentarial tradition says that Savatthi is the scene of each Buddha's Yamaka pátiháriya]; Gotama Buddha performed this miracle under the Gandamba tree.

The Chinese Pilgrim Hiouen Thsang found the old city in ruins, but recorded the sites of various buildings.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7412,0,0,1,0

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2129_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 21-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang