Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Ngôi chùa được xây dựng bởi cố công chúa Galyani Vadhana

Hạt Cát dịch


 

The Bangkok Post, Nov 15, 2008

Bangkok, Thailand --Pa Siriwattanawisuth, một ngôi chùa Phật giáo dưới sự bảo trợ của Cố Công Chúa Galyani Vadhana, tọa lạc trên núi  Khok Phen, Nakhon Sawan's Tha Tako district.

Ngôi chùa này tôn trí một ngôi bảo tháp theo kiểu mẫu của Bảo Tháp Bodh Gaya thiêng liêng ở tỉnh bang Bihar, Ấn Độ, được xây dựng  như một tặng phẩm bởi Cố Công Chúa Thái Lan dành tặng cho hoàng đệ của bà là đương kim quốc vương Thái Lan, ngôi chùa còn có trách nhiệm mới là đào tạo giới trẻ Thái Lan, dạy cho họ củng cố niềm tin nơi quốc gia, tôn giáo và chế độ quân chủ của họ.

Chùa Pa Siriwattanawisuth được xây dựng năm 1984 và được biết đến với danh xưng là Senasana Pa Siriwattanawisuth.

Danh xưng của ngôi chùa được thay đổi hồi năm 2005 khi  tiếp nhận giáo chỉ cho phép của Hội Đồng Viện Tăng Thống nên được gọi là Wat Pa Siriwattanawisuth.

Vị trụ trì khi ấy là Sư Thepmolee, Sư trụ trì, vốn thọ giới tỳ kheo với Ngài Somdej Phra Maha Weerawong, mà Ngài Somdej Phra Maha Weerawong, người đã làm việc cật lực để mang kiến trúc Phật Giáo trả lại vị trí cũ trong ngôi chùa, cũng là  người đã truyền giới cho Đức Vua đương kim khi Đức Vua xuất gia gieo duyên lúc chưa lên ngôi.

Đa số kiến trúc và biểu tượng trong ngôi chùa có mục đích vun bồi niềm tin Phật giáo và niềm tự hào cũng như phong cách sống của người Thái Lan.

Du khách sẽ đi lên các bậc thang tam cấp để thăm viếng ngôi bảo tháp đồ sộ. Được thiết kế như một cung điện hoàng gia, tòa nhà sẽ được biến đổi thành một viện bảo tàng để trưng  bày những công trình và những cống hiến của Cố Công Chúa đến vương quốc Thái Lan.

Usakorn Chantharawong, một thành viên của Ủy ban hành chánh của ngôi chùa, nói rằng các hoạt động chính của ngôi chùa, bên cạnh các lễ lạc sắp xếp cho nhiều nhóm những người  từ các ngành nghề khác nhau như một phần nghi thức tạo phước hồi hướng đến cho cố công chúa, còn có những hoạt động tưởng niệm vinh danh Bà cũng như những chương trình huấn luyện giới trẻ.

Jaksurak Jantharawong, người viết cẩm nang hướng dẫn cho ngôi chùa, đồng thời cũng làm việc như một nhà hướng dẫn, nói rằng ngôi chùa đã đào tạo khoảng 50  hướng dẫn viên tình nguyện trên tất cả các kiến trúc quan trọng  trong ngôi chùa cho nên họ có thể hướng dẫn du khách tham quan và tìm hiểu các thông tin một cách xác đáng.

Một kiến trúc ý nghĩa trong khuôn viên ngôi chùa là công trình Jedi Srimaharaj với nhiều pho tượng của tất cả các vì vua Thái được công nhận là có những cống hiến lớn lao đối với đất nước Thái Lan.

Một công trình khác là Thepsathit Viharn, được xây dựng  để tưởng niệm Hoàng Thái Hậu, mẫu thân của cố công chúa. Được thờ phụng trong  Thepsathit Viharn là các hình tượng của những vị thần được tin tưởng là có ảnh hưởng đến vận mạng con người, ông Jaksurak nói thêm.

Nhưng công trình quan trọng nhất là Jedi Sribuddhakhaya, ngôi bảo tháp có kiểu mẫu giống như Tháp Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Công trình này được dành làm trung tâm tổ chức các Lễ hội Visakha Thế Giới và để đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 cũng như đánh dấu 60 năm trị vì của Đức Vua.

 "Trước khi cố công chúa từ trần, Bà đã được xem một mô hình của công trình Jedi Sribuddhakhaya được các đại diện của ủy ban hành chánh ngôi chùa trao tặng cho bà và sau đó thì bà trao tặng lại cho Đức Vua", ông  Jaksurak nói như trên.

Col Usakorn nói thêm rằng ngôi chùa có những kế hoạch cho các hoạt động quanh năm của ngôi chùa trong tương lai.

 

Monastery built for her brother

The Bangkok Post, Nov 15, 2008

Bangkok, Thailand -- Wat Pa Siriwattanawisuth, a Buddhist monastery under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, is located on a 96-rai plot of land on Khok Phen mountain in Nakhon Sawan's Tha Tako district.

This monastery, which houses a pagoda resembling the sacred Bodh Gaya in India's Bihar state, was built as a gift by the late princess for her youngest brother - His Majesty the King - and has taken on a new mission of training young Thais and teaching them to have strong faith in their nation, religion and the monarchy.

Wat Pa Siriwattanawisuth was built in 1984 and had been known as Senasana Pa Siriwattanawisuth.

The monastery's name was changed in 2005 when it received permission from the Supreme Sangha Council to be called Wat Pa Siriwattanawisuth.

Its abbot at that time was Phra Thepmolee.

The abbot, whose ordainer was Somdej Phra Maha Weerawong who had also once ordained His Majesty the King into the monkhood, had worked hard to put Buddhist architecture in place in the temple.

Most architecture and symbols in the temple are intended to emphasise the cultivation of Buddhist beliefs and pride in Thai identity and the Thai way of life.

Visitors walk up the stairs to the huge pagoda.  Designated as a royal residence, the building will be transformed into a museum to display the late princess’ work and contributions to the kingdom.

Usakorn Chantharawong, a member of the temple's executive board, said the temple's main activities, besides ordination ceremonies for groups of people from different professions as part of merit offerings for the late princess, include other memorial activities in honour of her as well as training programmes for young people.

Jaksurak Jantharawong, who wrote the temple's guidebook titled Nava Dharm (Dharma vessel) and also worked as a temple guide, said the temple had already trained some 50 volunteer guides on all the important architecture in the wat so they could guide visitors through the place and pass on relevant information.

A significant landmark in the temple is the Jedi Srimaharaj, which features statues of all the Thai kings recognised as great kings for their contributions to the country.

Another landmark is the Thepsathit Viharn, which was built in remembrance of the late Her Royal Highness the Princess Mother.

Enshrined in the Thepsathit Viharn are images of gods believed to have influence over human destiny, said Mr Jaksurak.

But the most important landmark is the Jedi Sribuddhakhaya, the pagoda resembling the Bodh Gaya in India. It is intended to be the centre of World Visakha Pucha Day celebrations and to mark His Majesty the King's 80th birthday as well as the 60th anniversary of His Majesty's accession to the throne.

"Before the princess passed away, she was shown a model of the Jedi Sribuddhakhaya, which representatives of the temple's executives presented to her. The princess later presented it to His Majesty the King," said Mr Jaksurak.

Col Usakorn added that the temple has plans for year-round activities in the future.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=52,7396,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2121_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 17-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang