Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Phật tử tỉnh bang Tribura với Đại Lễ Tăng Y Kathina

Hạt Cát dịch


 

Monday 10th November, 2008

Agartala, Nov 10 :Hàng trăm Phật tử đã tụ tập tại ngôi chùa Phật giáo lịch sử Agartala tại thành phố Agartala, thuộc tỉnh bang Tripura  hôm Chủ Nhật, để tham dự Đại Lễ Tăng Y  'Kathin Chibor Dan'  lần thứ 32, một trong những lễ hội chính  của cộng đồng Phật Giáo.

Các Tín chúng nói lễ hội được thực hiện khắp nơi trên thế giới trong vòng một tháng để kết thúc Mùa An Cư Kiết Hạ nhằm mùa trăng tròn thuộc tháng  Ashwini Ấn Độ

Trong suốt lễ hội 'Kathin Chibor Dan', tăng y mới sẽ được dâng cúng đến chư tăng. Phật tử thắp nến, cầu nguyện , hồi hướng phước và hiến cúng  sách vở, bút, tập và cột chỉ thiêng  vào cây cối, điều mà họ tin rằng sẽ hoàn thành các ước nguyện của họ.

"Chúng tôi muốn nguyện cầu cho hòa bình được vãn hồi trên thế giới. Chúng tôi muốn truyền bá thông điệp hòa bình của Đức Phật và chúng tôi lên án chiến tranh."

Lễ hội được thực hiện khắp thế giới. Tín chúng tụ tập và hiến cúng nhiều vật dụng cho chư tăng như là một dấu hiệu của sự tôn kính', Hriday Kanta Barua, một tín đồ khác nói như trên.

Lễ hội cũng là thời điểm để giới thiệu thế hệ trẻ đến với triết lý Phật Giáo và những truyền thống vốn đang dần dần bị phôi phai.

 

Buddhists congregate in Agartala for religious festival   

Monday 10th November, 2008

Agartala, Nov 10 : Hundreds of Buddhists congregated at Agartala's historical Buddhist monastery here on Sunday to participate in the 32nd 'Kathin Chibor Dan' Festival, one of the main religious festivals of the Buddhist community.

Devotees said the festival is celebrated throughout the world within a month of the conclusion of the 'Prabarana Purnima', the full moon of the Hindu month of Ashwini.

During 'Kathin Chibor Dan', new robes are donated to monks. Buddhists lit candles, offered prayers and donated books, pens, notebooks and tied sacred threads to trees, which they believe would fulfill their wishes.

"We want to pray to God that peace is restored throughout the world. We want to spread Buddha's message of peace and we condemn militancy," said Sruta Ranjan Khisa, a devotee.

"This festival is celebrated throughout the world. Devotees gather and donate different things to the monks as a symbol of sacrifice," said Hriday Kanta Barua, another devotee.

The festival is also a time to introduce the younger generation to Buddhists philosophies and traditions slowly waning away.
 

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=428242

 

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2112_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 11-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang