Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tượng Phật Cổ Xưa Từ Nhật Bản Sẽ Được Triển Lãm  3 Tuần Lễ Tại Tân Đề Li

Dương Tiêu dịch


 

TNN, Nov 8, 2008

Tin từ Tân Đề Li, Ấn Độ:

Một trong những cổ vật vô giá của quốc gia Nhật Bản là pho tượng Phật Cổ  xưa vô giá tin rằng thuộc vào quận Vaishadi, tỉnh bang Bihar, cùng với một trong những tượng Phật cổ xưa cách đây hàng thế kỷ tại chùa Zenko-ki Nhật Bản đã được mang đến thủ đô Tân Đề Li để triển lãm ở Viện Bảo Tàng Quốc Gia trong vòng 3 tuần kể từ  Thứ Ba ngày 11 tháng 11 cho chương trình trưng bày hội chợ Zenkoji Shonin.

Cuộc triển lãm cũng sẽ bao gồm những bảo vật vô giá từ Nhật Bản chẳng hạn như các tượng Phật nhỏ, búp bê Nhật Bản, áo cổ truyền Kiminos và các bức tranh họa lịch sử.

Theo các nhà nghiên cứu sử học, bức tượng Phật cổ xưa vô giá được mang đến thành phố Nogaoya từ Ấn Độ khoảng năm 552 sau công nguyên được coi là biểu tượng đầu tiên của đạo Phật tại Nhật Bản.

Bức tượng Phật cổ xưa vô giá đã được lưu giữ tại chùa Zenko-ji, mỗi ngày được chiêm bái bởi hàng ngàn khách du lịch. Bức tượng Phật cổ xưa này được dân chúng tin rằng có khả năng phục hồi sức khoẻ và mang đến may mắn cho dân chúng trên bất cứ nơi nào trên thế giới. Tượng Phật Amida hoặc Amitabh sẽ được mang trở lại Nhật Bản vào ngày 1 tháng 12 và có lẽ sẽ không bao giờ đem trở lại Ấn Độ lần nữa.

Cuộc trưng bày triển lãm Zenko-ji Shonin sẽ là cuộc triển lãm tượng Phật đầu tiên tại Ấn Độ từ các ngôi chùa Nhật Bản.

Theo các nhân viên hữu trách thì việc triển lãm bức tượng Phật Cổ Xưa vốn nguyên thủy xuất phát và ra đời của Phật Giáo và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 2,500 năm, như là 1 dấu hiệu nhằm thúc đẩy, phục hồi và phát triển Ấn Độ hiện nay, trước khi bức tượng Phật Cổ Vô Giá này được mang trở về Nhật Bản sau cuộc triển lãm.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7370,0,0,1,0

 

Buddha statue on display in New Delhi for 3 weeks

TNN, Nov 8, 2008

NEW DELHI, India -- One of nation's priceless historical artifacts a Buddha statue believed to be belonging to Vaishali district of Bihar has made its way back to the country but for a mere three weeks.

One of the oldest statues of Buddha, kept for centuries at the Zenko-ji temple in Japan, has been brought to the Capital and will be kept for visitors display at the National Museum for three weeks from Tuesday for the Zenkoji Shonin Exhibition. The exhibition will also include other priceless relics from Japan including smaller statues, Japanese dolls, kimonos, historic paintings.

According to historians, the Buddha statue was brought to Nogaoya city in Japan from India in 552 AD. As per the Zenko-ji Engi (the origin of Zenko-ji temple), the principal image, the Ikko Amida Triad, is said to be the oldest Buddha statue to have been brought to Japan in the year 552 AD during the introduction of Buddhism. Therefore, this Buddha is said to represent the introduction of Buddhism in Japan.

Since then, it has been kept in the Zenko-ji temple visited by thousands of tourists daily. It is believed to have healing powers and bring luck wherever it goes. This statue of Amida Buddha, also known as Amitabh in Buddhist mythology, will be flown back to Japan on December 1 and is unlikely to be ever brought to India again.

The Zenko-ji Shonin Exhibition will be the first exhibition in India of treasures from a Japanese temple. "Holding this exhibition represents the symbolic return of the statue of the Amitabha Buddha in the Zenko-ji temple for the first time since its arrival in Japan in the sixth century to the birth place of Shakyamuni and Buddhism 2500 years ago,'' said an official. Officials claimed the caretakers of the statue at the Japanese temple believed "its powers would be recharged in India (the pure land) before it is brought back to Japan in a few weeks''.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7370,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2111_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 11-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang