Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Ngôi chùa Theravada đầu tiên tại Arizona

Hạt Cát dịch


 

By Astrid Galvan, The Arizona Republic, Nov. 9, 2008

International center's opening attracts 200

Mesa, AZ (USA) -- Ngôi chùa Phật giáo quốc tế duy  nhất trong tiểu bang Arizona vừa được khánh thành hôm thứ Bảy vừa qua.

Khoảng 200 người đã tụ tập ở Trung Tâm Thiền Phật Giáo Quốc Tế Arizona tại số 432 đường Temple, Mesa, để chào mừng hai dịp Lễ  Dâng Y Kathina sau mùa An Cư và khai mạc ngôi chùa. Ngôi chùa, được trang trí màu sắc sáng sủa và một pho tượng Phật cao 4.5 bộ mang đến từ Tích Lan, được khai quang hồi năm ngóai, điều này phải tri ân nhà hảo tâm Shanthini Wijay và phu quân, Mike Sawyer. Đôi vợ chồng cư dân Houston này đã hiến cúng tịnh tài để giúp tạo mãi tòa nhà, một trong tám ngôi chùa trong nước. "Tất cả mọi người đều được hoan nghinh đến đây" Wijay nói. Ngôi chùa phục vụ cho cả hai lãnh vực tu tập hành thiền và là một trung tâm sinh hoạt của cộng đồng Phật tử Tích Lan với khoảng 200 thành viên. Các lớp học cho trẻ em và các khóa Thiền sẽ được tổ chức vào cuối tuần. Trung tâm sẽ mở cửa hàng ngày.

Bhante SeeLawimala, một nhà sư đến từ Berkeley, Calif., đã tham dự lễ hội. Sư nói trung tâm không phải thành lập để chuyển đổi người ta sang Phật Giáo, mà là giúp đỡ cho người ta trở thành tốt hơn.

"Đây là một trung tâm dành cho người ta cải thiện tiến trình tâm linh trong trường hợp làm thế nào để sống một cách hài hòa với hàng xóm và gia đình cũng như bằng hữu mà không bị vướng mắc vào một xung đột nào", Sư nói.

Lãnh sự Danh Dự Tích Lan, Ngài Jeremy R. Torstveit cũng đã đến tham dự lễ hội này và nói rằng trung tâm là một địa điểm tốt cho cộng đồng Tích Lan hội họp.

"Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng", ông Lãnh Sự nói thêm. Brenda Walleman, một hành giả tại chùa,  sẽ giảng dạy các lớp  học cho trẻ con  vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng.Walleman nói rằng có khoảng phân nửa số học trò của cô là người Tích Lan, trong khi những em khác đến từ nhiều bối cảnh khác nhau.

"Trẻ con thích thú với phần Đa Văn Hóa của chương trình giảng dạy, chúng thích kệ kinh trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, cô kết luận.

 

Buddhists celebrate new temple in Mesa

by Astrid Galvan, The Arizona Republic, Nov. 9, 2008

International center's opening attracts 200

Mesa, AZ (USA) -- The only international Buddhist temple in the state held its grand-opening ceremony on Saturday.

About 200 people gathered at the Arizona International Buddhist Meditation Center, 432 Temple St. in Mesa, to celebrate both the Kathina Ceremony, which marks the end of the rainy season in Sri Lanka, and the center's grand opening.

The temple, decorated with bright colors and a 4 1/2-foot Buddha statue brought from Sri Lanka, opened a year ago thanks to philanthropist Shanthini Wijay and her husband, Mike Sawyer. The Houston couple donated funds to help purchase the building, one of eight temples in the country.
"Everybody is welcome to this place," Wijay said.

The temple serves as both a meditation center and a gathering place for the Sri Lanka Buddhist community, which has about 200 local members. Children's courses and meditation classes are offered on Sundays. The center is open daily. Bhante SeeLawimala, a monk from Berkeley, Calif., attended the ceremony. He said the center was not established to convert people into Buddhism, but instead to help them be better people.
"This is a center for them to improve their spiritual progress in the sense of how to live efficiently with neighbors and family and friends without getting into conflict," he said.

Honorary Consul of Sri Lanka Jeremy R. Torstveit also attended the ceremony and said the center was a good place for the Sri Lankan community to gather.

"This is just a milestone," he said. Brenda Walleman, a practicing Buddhist at the temple, teaches children's courses on the first Sunday of each month. Walleman said that about half of her students are Sri Lankan, while others come from different backgrounds. "Kids like the multicultural part of it, like chanting in different languages," she said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=63,7366,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2111_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 11-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang