Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung Quốc Đang Xử Án Tử Hình Cả Dân Tộc Tây Tạng

Dương Tiêu dịch


 

Theo AFP:

Đức  Đạt Lai Lạt Ma phát biểu rằng dân chúng Tây Tạng đang sống lơ lững dưới chính sách tử hình hủy diệt dần dần bởi Trung Cộng, trước cuộc đối thoại sắp tới giữa 2 phía.

Vị lãnh đạo lưu vong của dân tộc Tây Tạng đang trên đường công du 1 tuần tại Nhật Bản, trong khi vòng thương thuyết làn thứ 8 giữa Bắc Kinh và đại diện chính phủ lưu vong Tây Tạng mới bắt đầu.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thật sự đã mất hết tin tưởng vào Trung Cộng trong các vòng thương thảo về tương lai đất nước Tây Tạng.

Người dân Tây Tạng đang chết dần mòn dưới bàn tay sắt cai trị tàn bạo và chính sách tử hình khủng bố của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc, nền văn hóa di sản cổ truyền cùng với dân tộc Tây Tạng đang chết dần và bị nhấn chìm trong vũng lầy bởi Bắc Kinh.

Tình trạng Tây Tạng hiện nay bao trùm sự chết chóc, im lặng, rình rập khủng bố đè nặng lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của dân chúng Tây Tạng dưới sự cai trị  của Quân Đôi Cộng sản Trung Quốc.

Đức Đạt Lai Ma Lạt Ma năm nay 73 tuổi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình tuyên bố rằng mọi quyết định giữa Tây Tạng và Trung Cộng sẽ do chính dân chúng và các tổ chức Tây Tạng toàn thế giới định đoạt trong cuộc họp khóang đại trung tuần sắp tới tháng 11.

Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ giữ vai trò trung gian giữa Tây Tạng và Trung Cộng, vì theo ngài dân tộc Tây Tạng sống trên nền tảng và luân lý dân chủ, dân tộc Tây Tạng có quyền phát biểu và trình bày ý kiến quan điểm , và ngay cả chính bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma  cũng không nên buộc cả đất nước Tây Tạng phải nghe theo quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Nguồn: http://www.abc.net.au/news/stories/2008/11/02/2408008.htm?section=justin

Posted 3 hours 46 minutes ago

Nov 02, 2008

Chinese rule is handing down a "death sentence" to Tibetans, the Dalai Lama has said, ahead of a meeting to decide Tibet's future approach to Beijing.

The region's exiled leader is on a week-long visit to Japan for talks on spirituality, just as a new round of talks between his envoys and Chinese officials was set to begin, and days after he said he had lost hope of any productive dialogue with Beijing.

"Tibetans are being handed down a death sentence. This ancient nation, with an ancient cultural heritage is dying," he told a group of reporters.

"Today, the situation is almost like a military occupation in the entire Tibetan area.

"It is like we're under martial law. Fear, terror and lots of political education are causing a lot of grievance."

The 73-year-old Nobel Peace laureate said he was "semi-retiring" because of stalled talks with Beijing, and said he would convene a meeting on November 17 to discuss Tibet's future approach to dealing with China.

"We will listen to the people's suggestions, and then I think things will become clear," he said.

"I don't think I will completely retire, but for the time being while dealing with the Chinese central government, I can no longer take full direct responsibility. My position is completely neutral," he said.

"Because we believe in democratic principles, the people should express their real feelings. I should not be hindering their opinions."

- AFP

 http://www.abc.net.au/news/stories/2008/11/02/2408008.htm?section=justin

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2101_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang