Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Nhãn hiệu bia rượu trên thị trường chứng khoán làm mất thể diện Phật Giáo

Dương Tiêu dịch


 

Nếu Danh Sách Của Các Nhà Máy Rượu Bia Được Chấp Nhận Trong Thị Trường Chứng Khoán Thái Lan, Điều Này Sẽ Được Xem Là Một Hành Động Làm Mất Thể Diện Phật Giáo.

By Tim Johnston

Washington Post Forein Service

Thursday, October 30, 2008; Page A19.

Tin từ Bangkok, Thái Lan:

Nhà máy sản xuất nước uống rượu bia Thái Lan Chang Beer đang đứng trước tình trạng tiến thối lưỡng nan giữa sự phát triển nền quảng cáo kinh tế thị trường và nền tảng đạo đức xã hội của một đất nước, nơi mà Phật Giáo là quốc giáo.

Các công ty sản xuất rượu bia Thái Lan cố gắng đăng ký công cộng vào thị trường chứng khoáng Thái Lan – Đây là lần cố gắng thứ hai trong vòng 3 năm - Kết quả cũng khá tương tự như lần thứ nhất Sự đăng ký gia nhập của các công ty rượu bia Thái Lan đã gặp nhiều sự phản đối mãnh liệt từ các phật tử Thái Lan, coi hành động quảng cáo rượu bia và liệt kê tên các nhà máy sản xuất chất say vi phạm trầm trọng đến nguyên tắc sống căn bản của người dân Thái vốn coi Phật Giáo là Quốc Giáo.

Ngoài ra, sự tham gia của các công ty sản xuất chất say này sẽ gây thêm tình trạng nghiện rượu và đánh mất giá trị đạo đức căn bản của Phật Giáo Thái Lan.

Các công ty sản xuất rượu bia được điều khiển bởi nhà tài phiệt giàu nhất đất nước này, ông Charoen Sirivadhanabhakdi, chiếm ¾ thị trường rượu và ½ thị trường beer tại Thái Lan.

Nếu được chấp nhận vào thị trường chứng khoán Thái Lan (SET), Công ty Rượu bia này sẽ là 1 trong 10 công ty có cổ phần lớn nhất tại Thái Lan.

Quyết định Số phận của công ty sản xuất rượu bia khổng lồ này sẽ đượ thông báo trong vòng 30 ngày tới đây.

Nguồn: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/29/AR2008102904408.html?nav=rss_print/asection

Thai Brewery's Stock Listing Seen as Affront to Buddhism

By Tim Johnston

Washington Post Foreign Service
Thursday, October 30, 2008; Page A19

BANGKOK, Oct. 29 -- Thai Beverages, the brewer of Thailand's best-selling Chang Beer, has found itself straddling the uncomfortable point where markets and morals collide.

ThaiBev is trying to get a listing on the Stock Exchange of Thailand (SET) -- its second attempt in three years -- but as happened the first time around, it is running into heavy opposition from campaigners who argue that such a listing would encourage alcohol consumption.

Opponents of the listing handed a letter of protest to the Finance Ministry on Wednesday, and about 100 demonstrators held a rally outside the stock exchange Monday, some of them carrying signs of opposition.

Demonstrators say that if the company is listed, it would be in the interest of shareholders to encourage alcohol consumption, something that goes against the Buddhist principles of many Thai people.

But the volume of protest against the listing is substantially quieter than in 2005, when ThaiBev last attempted to get into the exchange. Mass protests forced it to withdraw its application, although subsequently it listed on the Singapore Stock Exchange

ThaiBev, which is controlled by Charoen Sirivadhanabhakdi, Thailand's richest person, is the country's biggest alcohol producer, with three-quarters of the liquor market and half the beer market.

If listed, the company would become one of the 10 largest on the SET by capitalization.

The exchange said Monday it would rule on the listing within 30 days.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/29/AR2008102904408.html?nav=rss_print/asection

                         

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2100_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang