Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc duyệt xét lại các chính sách đối với Tây Tạng trước khi đàm phán

Hạt Cát dịch


 

31 Oct 2008, 0700 hrs IST,AFP

WASHINGTON   Hoa kỳ hôm thứ Năm đã kêu gọi Trung Quốc duyệt xét lại các chính sách được nói rằng đã làm gia tăng sự căng thẳng tại Tây Tạng trước khi đi vào đàm phán tại Bắc Kinh giữa các đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma và các viên chức Trung Quốc.

Hai đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới Bắc Kinh hôm Thứ Năm để đàm phán về tương lai của Tây Tạng, chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng nói Ngài thấy không có chút hy vọng  nào trong đối thoại gần đây với Bắc Kinh

Hoa Kỳ cổ võ Trung Quốc duyệt xét lại những chính sách đã tạo ra những mối căng thẳng do ảnh hưởng  đến văn hóa, tín ngưỡng và nếp sống của Tây Tạng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Gordon Duguid, nói như trên.

Washington cũng muốn Trung Quốc cải thiện những lề lối tiếp cận các vùng dân cư Tây Tạng cho các giới truyền  thông, những nhà ngoại giao và các nhà  quan sát quốc tế khác", phát ngôn viên nói thêm.

Ông Duguid giải thích về vai trò của Hoa Kỳ qua việc Đức Đạt Lai Lạt Ma triệu tập Hôi Nghị khoáng đại lưu dân Tây Tạng vào tháng tới với áp lực mà nhà lãnh đạo 73 tuổi phải chịu đựng nặng nề hơn với Bắc Kinh.

"Để cho việc đàm phán được đầy đủ ý nghĩa, cả hai phía phải thành thực, tận tâm đối với tiến trình của nó, chúng tôi và những quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục quan sát các cuộc đàm phán này để có được kết quả tiến bộ cụ thể"

Cuối tuần trước Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Ngài tín nhiệm và kính trọng nhân dân Trung Hoa nhưng đối với nhà cầm quyền Trung Quốc thì khác hẳn.

 Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tranh đấu lâu dài cho một chính sách "trung dung" với Trung Quốc cho một Tây Tạng tự trị đúng nghĩa hơn là hoàn toàn độc lập cho miền núi non hẻo lánh Hy Mã Lạp Sơn với sự đòi hỏi nhiều hoạt động trẻ trung, cấp tiến hơn.

Tương lai của chính sách đó sẽ là trọng tâm của một hội nghị đặc biệt tại Dharamsala với khoảng 300 phái đoàn đại biểu các cộng đồng Tây Tạng lưu vong trên thế giới vào tháng tới.

US asks China to review Tibet policies
31 Oct 2008, 0700 hrs IST,AFP

WASHINGTON  The United States on Thursday called on China to review its policies that it said had raised tensions in Tibet, ahead of talks in Beijing between the Dalai Lama's envoys and Chinese officials.

Two envoys of the Dalai Lama headed to China on Thursday for talks on the future of Tibet, just days after the Tibetan spiritual leader said he saw no hope in the current dialogue with Beijing.

The United States "encourage China to examine policies that have created tensions due to their effect on Tibetan culture, religion and livelihoods," State Department spokesman Gordon Duguid said.

Washington also wanted China to improve access to Tibetan areas for journalists, diplomats and other international observers, he said.

Duguid was explaining the US position over a meeting the Dalai Lama has called with exiled Tibetans next month amid pressure for the 73-year-old leader to take a harder line with Beijing.

China launched a crackdown in Tibet following violent protests against Beijing's rule in March. The Dalai Lama has demanded "meaningful autonomy" in Tibet.

"It has been our longstanding and consistent view that the most appropriate and productive means of dealing with the difficult issue of Tibet is through serious, substantive dialogue between the Chinese authorities and the Dalai Lama's representatives," Duguid said.

"In order for the dialogue to be meaningful, both parties must be genuinely committed to the process," he said. "We and others around the world will continue to look to these talks to result in concrete progress."

The Dalai Lama said last weekend that he had "faith and trust" in the Chinese people, but that his "faith and trust in the Chinese government is diminishing".

The Dalai Lama has long championed a "middle path" policy with China which espouses "meaningful autonomy" for Tibet, rather than the full independence for the remote Himalayan region that many younger, more radical activists demand.

The future of that policy will be the focus of a special meeting in Dharamsala -- the seat of the Tibetan government in exile -- of around 300 delegates representing the worldwide exiled Tibetan community next month.

The Dalai Lama fled into exile in India in 1959 following a failed uprising in Tibet against Chinese rule.

 

http://timesofindia.indiatimes.com/World/US_asks_China_to_review_Tibet_policies/rssarticleshow/3657138.cms

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2099_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang