Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nếu Bắc Kinh Thực Tâm Trong Các Cuộc Thương Thuyết, Đức Đạt Lai Lạt Ma Luôn Luôn Sẵn Sàng!

Dương Tiêu dịch


 

Tin từ Dharamshala, Ấn Độ(AFP):

Đức Đạt Lai Lạt Ma khẵng định ngài chỉ nói chuyện với Trung Cộng trong tương lai về vấn đề Tây Tạng, nếu Bắc Kinh thành thật và đầy thiện chí trong các cuộc thương thuyết.

Vị lãnh đạo tinh thần và chính trị Tây Tạng nói rằng ngài luôn luôn có lòng tin và kính trọng dân chúng Trung Hoa nhưng đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc thì Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn đầu hàng bất lực trước sự xảo quyệt lật lọng của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán.

Tây Tạng đã có 7 cuộc đàm phán với Trung Cộng và cuộc thương thảo lần thứ 8 dự định tổ chức vào cuối tháng 10 này.

Mặt khác, bộ ngoại giao Trung Cộng vào thứ Ba tuần này nói rằng họ vẫn còn muốn thương thuyết với Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong Tây Tạng về hiện tình đất nước Tây Tạng.

Tuy nhiên theo Đức Đạt Lai Lạt Ma thì rất khó khăn để đàm phán với hạng người không hề có lòng thành thật và thiện chí trong một bài diễn văn của ngài vào thứ ba ngày 28 tháng 10 thứ ba vừa qua.

Nếu các lãnh tụ Trung Cộng tỏ ra thành thật và thật sự mong muốn tìm ra phương pháp hữu hiện trong các cuộc đàm phán với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người vốn dĩ từ trước đến nay luôn luôn biểu hiện sự thành thật và thiện chí trong mỗi vòng thương thảo với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Trung Cộng không hề đưa ra bất cứ biện pháp giải quyết hữu hiệu nào cho dân tộc Tây Tạng trong các cuộc đối thoại, ngoại trừ sự cố tình kéo dài thời gian vòng vo tam quốc và đưa ra những biện pháp mờ đánh lận con đen.

Những giai đoạn tiến trình kế tiếp của tương lai Tây Tạng sẽ bao gồm định hướng thay vì chuyển từ yêu cầu mong muốn có tây tạng tự trì và nới rộng hơn, sẽ yêu cầu trở thành 1 quốc gia hoàn toàn độc lập trong cuộc họp khoáng đại đặc biệt tháng tới khoãng 300 phái đoàn đại biểu toàn thế giới tại thủ đô lưu vong Dharamshala của chính quyền lưu vong Tây Tạng.

Theo phát nhân viên Tenzin Taklha phát biểu vào ngày thứ hai thì mọi kế hoạch tiến trình đối phó với Trung Cộng đều dựa trên chính sách bất bạo động.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hoàn toàn mất tất cả hy vọng vào niềm tin vào mọi sư đối thoại chót lưỡi đầu môi của Trung Cộng, vì thế ngài đã quyết định dân tộc Tây Tạng nên có những lựa chọn và kế hoạch khác đối với Bắc Kinh.

Trong khi đó, bộ ngoại giao Trung Cộng vào ngày thứ Ba không ngừng thúc giục các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tôn trọng lời hứa, ngài từng cam kết vào tháng 7 năm nay, tuy nhiên loại trừ sự đòi hỏi Độc Lập hoàn toàn cho Tây Tạng trong các cuộc thương thuyết.

Dalai Lama: Talks Possible If Beijing `Honestly' Wishes Them

10-28-08 10:42 AM EDT |

DHARAMSHALA, India (AFP)--The Dalai Lama has said he will only hold talks with China on the future of Tibet if Beijing "honestly" wishes to engage in dialogue 

The Tibetan spiritual leader said he has "faith and trust" in the Chinese people" but his "faith and trust in the Chinese government is diminishing."

His comments, delivered three days ago in a speech in the northern Indian hill town of Dharamshala, were made public Tuesday, as China indicated that it was still in touch with Dalai Lama envoys on another round of talks.

Tibetan envoys have held seven rounds of talks with Chinese officials on Tibet's future and an eighth is scheduled for later this week.

But the Dalai Lama said it was "very difficult to deal with people who are not sincere," according to a transcript of his speech distributed Tuesday.

"If the Chinese leadership honestly engages in talks, then I may be in a position to take up this responsibility again. I will, then, sincerely engage with them," he said.

The Dalai Lama's aides said Monday the Tibetan spiritual leader had opened the door to a tougher China policy following a complete lack of progress on autonomy in the talks with Beijing .

The future course of the Tibetan movement, including the possibility of an historic switch from demanding autonomy to a demand for full independence, will be the focus of a special meeting next month of around 300 delegates representing the worldwide exiled Tibetan community.

"The only non-negotiable aspect is that the movement will still be non- violent," the Dalai Lama's spokesman Tenzin Taklha said Monday.

"He's lost hope in trying to reach a solution with the present Chinese leadership," Taklha said. "His Holiness feels that other options have to be considered."

China's foreign ministry on Tuesday urged representatives of the Dalai Lama to keep promises made in July, which the official Xinhua news agency said included a pledge not to support any activity seeking Tibetan independence.

Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http:// www.djnewsplus.com/al?rnd=h4DiqbZI5m8YiTabAal5Ag%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the following day.

http://news.morningstar.com/newsnet/ViewNews.aspx?article=/DJ/200810281042DOWJONESDJONLINE000462_univ.xml

                                         

                         

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2094_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang