Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA TẠI CHÙA TÍCH LAN, EDMONTON, ALBERTA, CANADA

Như Quang ghi nhận


 

(Edmonton, Alberta, Canada -- Như Quang ghi nhận) -- Vào sáng Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2008, chùa Tích Lan tại Edmonton, Alberta, Canada đã long trọng cử hành đại lễ dâng y Kathina Phật lịch 2552. Nghi lễ dâng y đến Tăng già bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng tại chánh điện của chùa. Sau đó chư tăng và Phật tử đã di chuyển đến một nơi rộng rãi hơn là Leefield Community League Centre để có đủ chổ cho gần 200 Phật tử (với khoảng gần 20 Phật tử người da trắng) hành thiền, tổ chức lễ trai tăng và tiếp tục phần còn lại của buổi lễ.

Sau khi truyền quy giới cho Phật tử, Đại đức trụ trì đã hướng dẫn Phật tử hành thiền và đi kinh hành. Sau đó ngài ban cho Phật tử một thời pháp thoại ngắn về ý nghĩa của buổi lễ dâng y Kathina. Sau khi chư tăng thọ trai, buổi lễ tiếp tục với phần đọc tụng tuyên ngôn của chư tăng và một vị trưởng lão đã đứng ra trao lại y Kathina đến vị đại đức đã được chọn là ngưòi đáng thọ lảnh bộ y. Đại đức Medhankara đã trang nghiêm tụng kinh thọ nhận y Kathina với sự chứng minh của năm vị đại đức khác.

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày sau khi đại đức Metthananda, đến từ Tích Lan, giới thiệu với Phật tử về vùng thánh địa Seruvila, Tích Lan, cùng với những di tích lịch sử cũng như những sự tàn phá bởi chiến tranh và những phần tử quá khích.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2090_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 30-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang