Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Các nhà dân chủ ủng hộ Tây Tạng thúc đẩy nữ thủ tướng Đức Merkel
nhấn mạnh vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Trung Quốc

Dương Tiêu dịch


 

IANS Thursday 23rd October, 2008

Theo Bà Kate Saunders, thuộc tổ chức chiến dịch quốc tế vận động dân chủ cho Tây Tạng, trong thời điểm nóng bỏng và tế nhị liên hệ ngoại giao giữa Cộng Đồng Châu Âu và Trung Quốc, thủ tướng Merkel nên nhấn mạnh vấn đề tự do tôn giáo nhân quyền của Tây Tạng với Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào giữa các cuộc thương thuyết 2 bên gần đây của chính quyền lưu vong Tây Tạng và Bắc Kinh và nhắc nhỡ Trung Quốc nên có 1 phương pháp giải quyết cụ thể về vấn đề Tây Tạng.

Nữ thủ tướng Đức Quốc Merkel đã đến Bắc Kinh vào thứ năm để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Châu Á và Châu Âu (ASEM) trong 2 ngày thứ sáu và thứ bảy.

Thủ tướng Đức và các nhà lãnh đạo khác cần phải nhắc nhở chính quyền Trung Quốc nên có 1 cuộc đàm phán đầy thiện ý và kết quả cụ thể cho Tây Tạng trong diễn văn khai mạc cũng như kết thúc cuộc họp thượng đỉnh Á-Âu này.

Vòng thương thuyết sắp tới giữa Trung Quốc và chính phủ lưu vong Tây Tạng dự định sẽ thực hiện trong năm nay.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc hiện nay đã khoá chặt thông tin báo chí truyền thông nội bất xuất, ngoại bất nhập trong đất nước Tây Tạng.

Thảo luận và trình bày tình trạng của dân tộc Tây Tạng hiện nay tại hội nghị thượng đỉnh Á- Âu sẽ đẩy mạnh sự đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Bắc Kinh có nhiều hiệu quả tốt cho nhân dân Tây Tạng trong tương lai.

Thủ tướng Merkel cũng dự định sẽ gặp gỡ thủ tướng Ôn Gia Bảo thứ năm và chủ tịch Hồ Cẩm Đào thứ sáu để đưa ra vấn đề vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo tại Tây Tạng với 2 lãnh tụ Trung Quốc, theo lời phát ngôn viên của bà trước ngày nữ thủ tướng MerKel lên đường đi Bắc Kinh.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=421738

 

Friday 24th October, 2008

Pro-Tibet activists urge Merkel to raise rights issues   

International activist groups urged German Chancellor Angela Merkel Thursday to raise the issue of Tibet during her visit to China.

'At this critical juncture in relations between Europe and China, Chancellor Merkel must press Chinese President Hu Jintao for tangible results from the dialogue between the Dalai Lama's representatives and Chinese officials,' said Kate Saunders of the London-based International Campaign for Tibet.

Merkel arrived in Beijing Thursday to participate in the Asia Europe Meeting (ASEM) Summit Friday and Saturday.

The ASEM gathering, largest to date, takes place at a time of severe repression against peaceful dissent in Tibet, Saunders said.

The German chancellor and the other heads of state and government should press during their talks in Beijing for inclusion of a reference to the situation in Tibet and the necessity to respect the rights of Tibetans in the final ASEM statement and declaration, she said.

A new round of dialogue between the Chinese government and representatives of the exiled spiritual leader of Tibet, the Dalai Lama, are planned for this year.

Little information is available about the current situation in Tibet, which had been shaken by anti-Chinese protests in March and April, as the region as well was surrounding areas populated by ethnic Tibetans were sealed off by Chinese authorities.

Putting any discussion of Tibet aside at ASEM because of Chinese sensitivities would run counter to the ASEM agenda, which is to promote understanding and enhance cooperation through dialogue, Saunders said.

Merkel, who is scheduled to meet premier Wen Jiabao Thursday and Jintao Friday, was set to raise human rights issues, her spokesman said prior to her departure.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2087_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 30-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang