Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhật Bản: Mục Tiêu Của Đạo Tặc Là Các Pho Tượng Phật Cổ

Dương Tiêu dịch


 

By Julian Ryall, The Telegraph, Oct 22, 2008

Tin từ Tokyo, Nhật Bản:

Bọn đạo tặc đã chôm chĩa 30 tượng Phật truyền thống từ các chùa chiền tu viện trong suốt năm nay.

Chùa chiền và các tự viện Nhật Bản đã đóng cửa khóa chặt cổng chùa, tuy nhiên gần đây theo các tổ chức tôn giáo địa phương tại quận Shizuoka đề nghị tăng cường bảo vệ an toàn các tài sản lịch sử văn hoá và nghệ thuật hiện đang đang bị đe dọa trầm trọng bởi bọn đạo tặc.

Theo phát ngôn viên viện bảo tang phật giáo Uehara thuộc thành phố hải cảng Shimoda thì chuyện đánh cắp những cổ vật phật giáo từ các chùa và tự viện chưa hề xảy ra vài năm trước đó, nhưng đã có nhiền trường hợp trộm cắp như vậy xảy ra trong thời gian gần đây.

Cũng theo phát ngôn viên này, có lẽ ít người đi chùa nên đạo chích dễ dàng hoành hành đánh cắp những hình tượng sản vật tôn giáo để bán cho các tay sưu tập đồ cổ tại các thành phố lớn, nơi mà ít ai hỏi hoặc kiểm tra nguồn gốc của các di vật hoặc đồ cổ tôn giáo.

Hai tiệm thương buôn đồ cổ đã bị bắt trong những tháng gần đây vì tình nghi đã đánh cắp 1 tượng cổ quý giá vào thời đại hoàng kim Muromachi khoảng 430 năm về trước và bọn đạo tặc đã đánh tráo bằng 1 bản sao sau khi chôm chỉa.

Giá trị bức tượng vào khoảng 18,000 Euro và được bán đấu giá vào tháng 6 vừa qua nhưng đã được chính quyền địa phương thâu hồi và giao trả lại cho chùa.

Hai nhà buôn bán đồ cổ này được tin chắc là thủ phạm đứng đằng sau hàng chục vụ đánh cắp tượng phật cổ trong 1 năm rưỡi vừa qua.

Những vụ trộm tương tự đã xảy ra  tại các cơ sở tôn giáo dọc các quận hạt toàn đất nước mặt trời mọc.

Nguồn:  http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=44,7288,0,0,1,0

 

Thieves target Japan's Buddhist statues

By Julian Ryall, The Telegraph, Oct 22, 2008

Thieves are targeting Japan's religious heritage, stealing more than 30 valuable Buddhist statues from temples in one prefecture alone this year

Tokyo, Japan  -- Japan's temples have rarely been locked in the past, but local religious associations in Shizuoka Prefecture are suggesting that security needs to be stepped up to make sure that more items of historical and artistic value do not disappear.

"We had never heard of anything like this a few years ago, but there have been several cases near here in recent months," said a spokesman for the Uehara Buddhism Museum, in the port town of Shimoda.

"Maybe it is because fewer people are going to temples now that it is easier to steal things," he said, adding that the religious icons are apparently passed on directly to specialist collectors or sold at auctions in large cities, where there is less chance of their origins being questioned.

Two dealers in antiquities have been arrested in recent months on suspicion of stealing a statue of a deity dating from the Muromachi Period, more than 430 years ago, and replacing it with a copy.

Valued at some Y3 million (£18,000), the original statue was sold at an auction in June but recovered earlier this month. The dealers are believed to have been behind the theft of dozens of statues in the last 18 months.

Similar thefts have been reported from religious facilities that are seen as similarly soft targets in other rural prefectures across Japan.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=44,7288,0,0,1,0

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2083_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 22-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang