Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Dự án điêu khắc tượng Phật khổng lồ trên triền núi đá kêu gọi yểm trợ

Hạt Cát dịch


 

Mon, 2008-10-20 04:22

By Leel Pathirana

Kurunegala, Tích Lan- Lịch sử Tích Lan và nền Văn Minh Phật Giáo đã hơn hiện hữu hơn 2500 năm. Những phế tích vẫn còn tồn tại là bằng chứng của nền văn hóa phong phú đó. Ngành khảo cổ vẫn chưa tìm ra được bằng cách nào các nhà nghệ thuật cổ xưa đã có thể khắc chạm vào vách đá những công trình đồ sộ với hai bàn tay trơn.

Sau pho tượng Phật đứng lớn nhất thế giới được khắc sâu trong vách đá ở thung lũng Bamiyan, Afganistan, tọa lạc cách 230 km về phía tây bắc Thủ đô Kabul, bị phá hủy bởi chính phủ quá khích Taliban hồi năm 2001, pho tượng Phật Samadhi lớn thứ nhì thế giới kế tiếp hiện đang trong giai đoạn hoàn tất của nó, được khắc vào vách núi đá lần đầu tiên, kể từ thời vua chúa cổ xưa ở Tích Lan. Pho tượng khổng lồ cao 67.5 bộ, điêu khắc thẳng vào vách đá tọa lạc tại chùa Ridigama ở Kurunegala, một tỉnh thành trung tâm Tích Lan.

Đây là một công trình nghệ thuật tuyệt vời khác, và công trình ngoạn mục này được khởi đầu bởi một vài thành phần trẻ từ một ngôi làng khô cằn sỏi đá  Rambadagalla thuộc vùng ngoại vi Kununegala. Tất cả các dân làng và một số các thanh niên ở làng Rambadagalla đã lấy làm buồn bã khi biết được sự sập đổ của tượng Phật Bamiyan bởi Taliban tại Afganistan. Họ lăng mạ với tất cả sự giận dữ và tuyên bố rằng họ sẽ phá hoại một số nhà thờ Hồi giáo. Nghe được nguồn tin này qua giới trẻ, vị chức sắc tôn giáo trong làng đã khuyên họ rằng Phật Giáo chủ trương từ bi, bất bạo động và không trả đũa.

Ông đề nghị với giới trẻ một phương pháp có thể xoa dịu tình trạng đó là xây dựng một pho tượng Phật khổng  lồ khác để bù đắp lại sự mất mát. Nhưng thử thách của họ là làm sao gây quỹ cho một dự án đồ sộ như thế? Họ đã quyên  góp được một món tiền đầu tiên cho dự án là 1,358 đồng rupees từ những đồng cắc mà họ thu góp từ mùa lễ Vesak.

Công trình được khởi đầu sau khi họ gặp gỡ sư trưởng ngôi chùa Kurunrgala Rambadagalla Monaragala Piriven, Sư  Egodamulle Amaramoli Thero. Sư Egodamulle sau đó được một doanh gia, người muốn yểm trợ cho dự án, đưa sang Ấn Độ và giới thiệu với một nhà điêu khắc nổi tiếng  Ấn Độ, nghệ thuật gia Padma Sri Muttiah Stapathi, và nhà điêu khắc đã mang đến Tích Lan 10 cộng sự viên để bắt đầu dự án hồi năm 2003.

Kinh phí cho dự án được ước đoán khoảng 25 triệu đồng Rupees, và cho đến nay họ đã bỏ vào khoảng 11 triệu, và phí tổn trong tương lai chắc chắn sẽ gia tăng. Giữa nhiều nguồn tài trợ cho dự án là đóng góp của Tổng Thống Tích Lan, ông Mahinda Rajapaksa, với món tiền 2.5 triệu đồng Rupees, và cựu Cao ủy Ấn Độ tại Colombo, Bà Nirupama Rao, đóng góp 2.5 triệu đồng Rupees khác.

Và như thế, họ dự trù sẽ được nhiều sự yểm trợ khác cho dự án từ bất cứ cá nhân hay đòan thể nào cũng như những công dân Tích Lan đang sinh sống ở nước ngòai có thể liên lạc với Sư  Egodamulle Amaramoli tại số điện thoại 037 2252018 bất cứ giờ nào.

Bringing the past into present

Mon, 2008-10-20 04:22

By Leel Pathirana

Sri Lanka’s history and the Buddhist Civilization are more than 2500 years old. Still those ruins are standing as witnesses of a rich culture. Still the Archeologist could not find how the ancient Artist carved that magnificent works in massive rocks with their bare hands?

After the destruction on by the Taliban vandals of the world largest standing Buddha carved in the rock at the Bamiyan valley of Afghanistan located 230km northwest of Capitol Kabul, the next largest Samadhi Buddha statue on its final, carved into a granite cliff for the first time since the rule of the ancient kings in Sri Lanka. This giant 67.5 feet rock sculptured Samadhi Buddha is situated at Ridigama temple in Kurunegala, central province of Sri Lanka.

This is another wonderful work of art and this breathtaking work was initiated by few youth from an impoverished village called Rambadagalla in the outskirts of Kurunegala. All the villagers and these few youths at Rambadagalla were saddened when they came to know the destruction of the Bamiyan Buddha by the Taliban in Afghanistan. They lashed out with full of anger and declared that they should destroy some mosques. Hearing the news of the youth, the village priests emphasized them that the Buddhism based on compassion and non-violence and not on reprisal.

He suggested to the youth that the only way they can come up with that situation is to build a giant Buddha in order to compensate the loss. But their challenge was how to raise funds for such a massive project? They made their first donation for this work collecting Rs.1358/- (USD 12/-) made up of coins which they collected from Vesak Festival (Celebrating Gauthama Buddha’s Birth, Enlightenment and Nirvana) hold by the village.

The work was then initiated after they met the chief incumbent of the Kurunrgala Rambadagalla Monaragala Piriven viharaya, venerable Egodamulle Amaramoli Thero. Then the Thero was taken to India by a businessman who wanted to assist the project and introduced the Thero to a famous Indian sculptor / Artist Padma Sri Muttiah Stapathi and he arrived with his 10 men’s to start the project on 2003.

The estimated cost of the project is Rs.25 million and they had already spent Rs.11 million by now and the expenditure is likely to increase sharply. Amongst the many that aided the project was, Sri Lankan President Mr. Mahinda Rajapaksa donated two million five hundred thousand for the project and former Indian High Commissioner in Colombo Mrs. Nirupama Rao donated another two million five hundred thousand.

As such, they expect more assistance for the project from anybody, any organization and the Sri Lankans living in abroad and they can contact venerable Egodamulle Amaramoli thero on 037 2252018 at anytime.

http://www.asiantribune.com/?q=node/13789

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2082_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 30-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang