Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Nhà cầm quyền công khai trộm cắp tài sản nhà chùa

Hạt Cát dịch


 

By Aye Nai, Democratic Voice of Burma, Oct. 14, 2008

Magwe, Myanmar --Một thủ quỷ ngôi chùa và nhà cầm quyền địa phương thôn quê đã cạo đi lớp vàng bao bọc bên ngòai trị giá 5 tỷ đồng kyat từ những pho tượng  Phật  trong ngôi chùa lịch sử tại một làng quê ở Magwe thuộc thị trấn Yaynanchaung, căn cứ theo lời của cư dân trong làng. Bốn pho tượng Phật bằng đồng được tôn trí tại trong khuôn viên chùa Pin Skkalanpa thuộc thôn Pin Phayagon.

Bốn pho tượng này được đúc vào năm 418 dưới triều đại Bagan của Đức Vua Anarwahta theo niên lịch Miến Điện, khoảng 950 năm trước, và được tín chúng dát nhiều lớp vàng thật qua nhiều năm tháng.

Tint Lwin, một thành viên trong ủy ban tổ chức Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia (viết tắt NLD) , nói các viên chức đã bị bắt gặp cạo gỡ lớp vàng hôm 04 tháng 9 vào lúc 11:30 sáng.

"U Nan Win, một thành viên của NLD từ làng Pin Phayagon đã trông thấy thủ quỹ của ngôi chùa, Mya Moe, chủ tịch Hội Đồng Hòa Bình và Phát Triển của địa phương làng Pin Phayagon, Kyi Nyunt, và 6 người khác trong làng  đang tháo gỡ các lớp vàng bao bọc các pho tượng Phật", Tint Lwin nói.

Hơn 950 năm, quần chúng  đã dát nhiều lớp vàng lên các pho tượng nên lớp vàng bao phủ bên ngoài rất dày và nhóm người kia đã dùng các dụng cụ của thợ mộc để tháo gỡ.

"Họ nói họ chỉ làm công việc bảo trì cho các pho tượng ( giai đoạn chính) và theo thông lệ họ đã được cấp phép bởi nhà cầm quyền thị trấn cũnh như được phép của 13 vị Trưởng Lão thẩm quyền, nhưng chư Tăng nói chưa từng cho phép ai làm công việc bảo trì', ông Tint Lwin nói thêm.

Một trong những vị Trưởng Lão trong làng nói Ngài biết chuyện xảy ra nhưng Ngài không thể nói gì về việc này ngoại trừ khi Ngài được yêu cầu, vì có những giới luật mà chư tăng phải tuân thủ. Ngài nói sẽ bảo cho nhà cầm quyền thị trấn biết nếu họ hỏi ông về chuyện này"

Chúng tôi đã tường trình cho các  Ngài Sanga Nayakas trong làng và bốn thị trấn khác chuyện gì đã xảy ra và các ngài nói đã không được báo cáo gì về công việc mà giới thẩm quyền địa phương và ngôi chùa đã làm.

Ông Tint Lwin nói Ông cũng đã tường trình cho hội đồng Phật pháp tại Yaynanchaung.

Officials scratch off gold from Buddha statues

 

by Aye Nai, Democratic Voice of Burma, Oct. 14, 2008

Magwe, Myanmar -- A pagoda treasurer and local village authorities have scratched off gold coating worth five billion kyat from historical Buddha statues in a village in Magwe division's Yaynanchaung township, according to villagers. The four bronze Buddha statues are located in Pin Skkalanpa pagoda compound in Pin Phayagon village.

They were built by King Anarwahta of the Bagan dynasty in year 418 of the Burmese calendar, around 950 years ago, and have been coated with gold by Buddhist followers over the years.

Tint Lwin, a Yaynanchaung National League for Democracy organising committee member, said the officials had been seen scratching off the gold at around 11.30 am on 4 September.

"NLD member U Nan Win from Pin Phayagon village saw the pagoda's treasurer Mya Moe, the village Peace and Development Council chairman Kyi Nyunt and six other people in the village scratching off the gold from the Buddha statues," Tint Lwin said.

"Over the 950 years, people have coated the statues with layers of gold so it had become very thick and the group had to use carpentry equipment to scratch it off," he said.

"They said they were only doing that to re-coat the gold on the statues [as in a maintenance process] but normally they would have to get permission from the township authorities and the 13 Sanga Nayaka monks."

But the monks said they had not given permission for maintenance work, Tint Lwin said.

"One of the village's Sanga Nayaka said he knew it had happened but he could not say anything about it unless he was asked due to the code of ethics monks have to follow," he said.

"The monk said he would tell the township authorities if they asked him about it," he went on.

"We told the nine Sanga Nayakas in the village and the other four in town what happened and they said they had not been informed of the work done by the village and pagoda authorities."

Tint Lwin said he had also reported the case to the Sasana administration in Yaynanchaung.

 

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=51,7274,0,0,1,0

 

  

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2077_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 20-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang