Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tam tạng Thánh Điển Tây Tạng xuất bản tại Trung Quốc

Hạt Cát dịch


 

BEIJING, Oct. 16 (Xinhua) -- Tam tạng Thánh Điển Tây Tạng, một bộ sưu tập khổng lồ gồm 232 tập kinh điển Phật Giáo, đã được ấn hành bằng ngôn ngữ Tây Tạng sau hơn 20 năm đối chiếu hiệu đính bởi các chuyên gia.

Với mục đích bảo toàn và đề cao văn hóa cổ xưa, dự án này đã được khởi xướng từ năm 1986 với kinh phí  41 triệu đồng Yuan ( 6 triệu USD) được chính phủ tài trợ. Chu Hoa, lãnh đạo cơ quan xuất bản  Báo Chí Hán Tạng nói hôm thứ Năm.

Ông nói Tam Tạng Thánh Điển Tây Tạng được nhìn nhận như là một bộ bách khoa toàn thư Phật Giáo và gồm có hai phần là Gangyur và Dangyur.

Gangyur là phần sưu tập toàn bộ giáo lý của Đức Phật Thích Ca gồm Kinh, Luật và Luận. Được dịch sang tiếng Tây Tạng từ tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) thuộc cổ Ấn, băt đầu từ thế kỷ thứ 7.

Dangyur là bộ sưu tập các chú giải và sớ giải về tam tạng do các đạo sư, các nhà học giả, dịch giả Ấn Độ và Tây Tạng viết nên, bao gồm nhiều lãnh vực từ triết học, luận lý, văn học, ngữ học, nghệ thuật, chiêm tinh, y dược, kiến trúc và toán lịch.

Ông Chu dự trù sự ấn hành bộ Tam Tạng Thánh điển sẽ hỗ trợ cho việc bảo toàn và nghiên cứu kinh viện về Phật Giáo Tây Tạng và văn hóa của nó.

Một phiên bản điện tử của bộ Thánh điển cũng đang được chuẩn bị. ông Chu kết luận

Buddhist classic Tibetan Tripitaka published in China

www.chinaview.cn 2008-10-16 19:24:21

BEIJING, Oct. 16 (Xinhua) -- Tibetan Tripitaka, a massive collection of 232 volumes of classic Buddhist scripture, has been published here in Tibetan characters after more than 20 years of collation by experts.

    With the aim to protect and promote the ancient culture, the project launched in 1986 with a government investment of 41 million yuan (6 million U.S. dollars), Zhou Hua, head of the Chinese Tibetology Press, the publisher, said on Thursday.

    He said Tibetan Tripitaka was universally recognized as an encyclopedic scripture and composed of two parts -- Gangyur and Dangyur.

    Gangyur referred to a collection of teachings of Sakyamuni, the founder of Buddhism, and recorded by his disciples after his death. It was translated into the Tibetan language from Sanskrit language of ancient India, starting from the 7th century.

    Dangyur is a collection of annotations and papers on Gangyur by Indian and Tibetan Buddhist masters, scholars and translators. It covers philosophy, logic, literature, linguistics, arts, astronomy, medicine, architecture and the calendar calculation.

    Zhou expected the scripture's publishing to help further promote the protection and academic research of Tibetan Buddhism and culture.

    A digital version of the Tripitaka is also in preparation, he said.

http://news.xinhuanet.com/english/2008-10/16/content_10205623.htm

 

  

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2076_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 19-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang