Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Chư Tăng không được phép tham dự đông đảo trong lễ hội Phật Giáo

Hạt Cát dịch


 

Wed 15 Oct 2008 
Filed under: News, Inside Burma

Narinjara: Nhiều tu sĩ ở Sittwe đã bị nhà cầm quyền cấm đoán tham gia lễ hội Phật giáo ngày trăng tròn trong mùa An Cư đã được tổ chức tại thành phố này trong ngày hôm qua, một tu sĩ cho biết như trên.

Sư nói "Mỗi năm có hơn 1,000 tu sĩ tham gia vào lễ hội này, nhưng năm nay chỉ có 100 tu sĩ tham gia lễ hội bởi vì nhà cầm quyền không cho phép chư tăng được tham gia.

Tại Sittwe, thủ phủ tỉnh Arakan, quần chúng đã quen tổ chức nghi lễ Phật giáo lịch sử ngày trăng tròn trong mùa An Cư tại quảng trường Winkabar ở Sittwe với con số tu sĩ đông đảo.

Tại buổi lễ, chư tăng từ các tu viện ở Sittwe sẽ thực hiện một cuộc diễn hành  và cử hành nghi thức tiếp nhận cúng dường của tín chúng như thực phẩm hoặc các món vật dụng khác.

Nhà cầm quyền ra lệnh chỉ có hai tu sĩ trong mỗi chùa được tham gia lễ hội năm nay, và không cho phép toàn bộ tu sĩ còn lại được tham dự. Vì vậy chỉ một vài nhà sư có cơ hội tham gia lễ hội. Sư nói.

Ở Sittwe có hơn 300 ngôi tự viện với con số từ 10 đến 1000 tu sĩ  thường trú hoặc tu học trong mỗi ngôi  chùa.

Nhà cầm quyền cũng cấm luôn chương trình biểu diễn của một nhóm nghệ sĩ trong đêm trăng tròn của lễ hội vì lý do an ninh.

Nhà sư nói "Nhà cầm quyền luôn luôn lo ngại về an ninh ở Sittwe bởi vì chư tăng Sittwe có thể thực hiện một cuộc biểu tình phản đối chế độ quân phiệt bất cứ lúc nào".

Trong ngày trăng tròn, nhiều nhân viên võ trang được bố trí khắp nơi trong thành phố, để sẵn sàng đối phó với tin đồn rằng chư tăng đang chuẩn bị thực hiện một cuộc biểu tình phản đối chế độ.

Một nhân chứng nói "Hơn 100 nhân viên võ trang được bố trí tại ngả tư Mizan tại thành phố Sittwe hôm tối thứ Hai. Đó là để sẵn sàng ngăn chận chư tăng nếu như có sự thực hiện một cuộc biểu tình vào ngày trăng tròn Mùa An Cư.

Nhiều gia đình Phật tử tại Sittwe lấy làm bất mãn nhà cầm quyền đã cấm đoán chư tăng tham gia lễ hội truyền thống Phật giáo như thế", Sư kết luận như trên.

 

Narinjara: Monks banned from religious festival
Wed 15 Oct 2008 
Filed under: News, Inside Burma

Many monks in Sittwe were prohibited by the authorities from attending the full-moon religious festival that was held in the city yesterday, said one monk.
He said, “Every year in the past, over 1,000 monks could participate in the festival, but this year only 100 monks participated in the festival because the authority did not allow more monks to do so.”

In Sittwe, the capital of Arakan State, the people have historically held the religious festival with a large number of monks on the full-moon day of Wa Kyut at Winkabar grounds in Sittwe.

At the festival, monks from monasteries in Sittwe form a procession and ceremonially accept offerings such as food and other items from the people.

“The authority ordered that just two monks from each monastery attend the festival this year, and did not allow the rest of the monks to attend the festival. So just a few monks had the opportunity to participate in the festival,” the monk said.

In Sittwe, there are over 300 monasteries with anywhere from 10 to 1,000 monks living in residence and studying at each one.

The authority also did not allow the typical performance by an artist’s troupe during the evening of the full-moon festival due to security reasons.

The monk said, “The authority always worries about security in Sittwe because monks in Sittwe could stage a demonstration at anytime against the military government.”

During the day of the full-moon many army personnel were deployed throughout Sittwe, in response to rumors that monks were going to stage a demonstration against the government.

One witness said, “Over 100 armed personnel were deployed at Mizan intersection in Sittwe on Monday night. It was intended to block monks if the staged a demonstration on the full-moon day of Wa Kyut.”

Many Buddhist families in Sittwe were disappointed by the authority’s prohibition on monks attending the traditional religious festival, he added.

http://www.burmanet.org/news/2008/10/15/narinjara-monks-banned-from-religious-festival/

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2070_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 19-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang