Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Thêm một học viện Phật Giáo được khánh thành tại Bangalore

Hạt Cát dịch


 

15 tháng 10, 2008

Bangalore: Một học viện, thư viện Phật giáo vừa được khánh thành và một pho tượng Ngài Ambedkar cũng vừa được khai mạc bởi cựu thủ hiến S M Krishna tại đây hôm thứ Ba 14 tháng 10.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Krishna nói rằng Dr Ambedkar là một nhân vật lý tưởng cho nhiều người và đã giúp đỡ cho nhiều người khác quy ngưỡng Phật Giáo. "Chúng ta cần phải hiểu rõ tư tưởng của Ngài Ambedkar và tôn trọng Ngài. Những lời giáo huấn của Ngài không chỉ phù hợp cho hiện nay mà còn dành cho các thế hệ tương lai đang đến nữa. Ngài đã tạo được sự hứng khởi cho rất nhiều người, chúng ta cần phải tiếp tục truyền bá giáo huấn của Ngài nhiều hơn"

Quan khách danh dự trong buổi lễ, lãnh đạo đảng đối lập, ông Mallikarjun Kharge, nói rằng Ngài Ambedkar đã muốn xây dựng ngôi tu viện này từ lâu, giữa các học viện giáo dục và những tu viện tương tự cũng đã được thành hình đây đó như Tata Institute, CV Raman institute và IISc.  Kharge đã nhấn mạnh rằng mọi người trong quốc gia này nên tưởng nhớ Ngài Ambedkar vì những công trình ngài đã thực hiện và những giáo huấn của Ngài cũng như bảo vệ những lý tưởng của Ngài.

Lãnh địa vương triều cổ xưa Maharaja of Mysore đã dành ra 5 acres đất tại Bangalore cho Ngài Ambedkar, người mơ ước xây dựng một học viện Phật Giáo tại đây. Đúng 52 năm sau, mơ ước của Ngài đã hiện thực.

Học viện Phật Giáo này sẽ được xây dựng trên một khoảnh đất 1.5 acres. Với sự giúp đỡ của ông  K H Ranganath, chủ tịch Hội Đoàn Giáo Dục Nhân Dân, của Đại Học Mumbai và Nagasena ở Bangalore, giấc mơ này đã được thành tựu với kinh phí 4 Crores đồng Rupees. Pho tượng Đức Phật bằng đồng bên trong học viện đặc biệt được mang đến từ Varanasi

Buddhist seminary inaugurated in City
Oct 15, 2008

DH News Service, Bangalore:

Bangalore: A Buddhist vihara (seminary), library was inaugurated and a statue of Dr Ambedkar statue was unveiled by former chief minister S M Krishna here on Tuesday.

Speaking on the occasion, Krishna said that Dr Ambedkar was an ideal for many and helped many others embrace Buddhism. “We need to understand Ambedkar’s thoughts and respect them.  His teachings are not only for today but also for the future generations to come.  Ambedkar inspired many, we need to continue to spread his preachings,” he said. 

Guest of honour, leader of the Opposition Mallikarjun Kharge said that Ambedkar wanted to build this seminary amidst educational institutions and the same was realised as it is surrounded by Tata Institute, CV Raman institute and IISc.  Kharge mentioned that everyone in this country should remember Dr Ambedkar for his works and his preachings and protect his ideals.

The erstwhile Maharaja of Mysore had given five acres of land in Bangalore to Dr Ambedkar, who dreamt of building a Buddhist seminary here.  Exactly 52 years later, his dream has been realised.

The Buddhist seminary is built on 1.5 acres of land.  With the help of K H Ranganath, chairman of People’s Education Society, Mumbai and Nagasena Vidyalaya, Bangalore, this dream has come true at a cost of Rs. 4 crores.  The bronze idol of Buddha inside the seminary was specially brought from Varanasi 

http://www.deccanherald.com/Content/Oct152008/city2008101595275.asp

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2068_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 19-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang