Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ:Tu Viện Phật Giáo  1900 Năm Tuổi  Vừa Được Khám Phá Tại Gujarat

Dương Tiêu dịch


 

ANI Monday 13th October, 2008

Tin Từ Tân Đề Li, 13 tháng 10:

Trung tâm nghiên cứu khảo cổ thuộc tỉnh bang Gujarat vừ mới khám phá và khai quật 1 thiền viện Phật Giáo nhỏ ở vùng Vadnagar thuộc tỉnh bang Gujarat cách đây 1900 năm.

Theo báo cáo từ  viện khảo cổ tĩnh bang Gujarat, những bức tường của thiền viện cổ xưa này được xây dưng bằng đá.

Thiền viện với diện tích 55 feet vuông có khoãng 12 tăng phòng cho các vị tu sị, và cổng chính được xây dựng từ phía Bắc.

Theo Tiến Sĩ Yadubirsignh Rawat, giám đốc viện khảo cổ thì Thiền viện này được xây dựng khoãng từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên và hoạt động gần 300 năm.

Sau gần 2 năm khai quật, các nhà khảo cổ trước tiên đào lên cấu trúc của thiền viện. Trong 1 thời gian ngắn, các nhà khảo cổ không tìm kiếm dấu hiệu nổi bật từ cấu trúc của ngôi thiền viện này, nhưng sau 1 thời gian nghiên cứu tìm tòi, các nhà khảo cổ đã khẳng định chắc chắn đây là 1 ngôi thiền viện cổ Phật Giáo.

Hàng chục thế kỹ trước đó tại tỉnh bang Gujarat, khi thiền viện Devni Mori được khai quật, 1 bức phát hoạ sơ đồ kiến trúc cũng đã được tìm thấy tại đây.

Thiền Viện Devni có cổng tam quan nằm ở phía bắc, hệ thống tháo nước nằm phía nam, 1 hành lang trung tâm và 29 tăng phòng cho 29 tu sĩ bao bọc xung quanh.

Trong giai đọan 2 năm tiến trình, khoãng 2000 cổ vật quan trọng đã được khai quật và tìm thấy từ khu vực Ghaskol Darwaja thuộc vùng Vadnagar.

Cuộc khảo cổ và khai quật đồng thời tìm thấy 1 ngôi nhà cổ cách đây 2,000 năm, vô số tràng hạt cổ, tiền bạc cổ, hạt ngọc cổ, các vật dụng trang trí chứng minh sự hiện diện của khoãng 1,000 tu sĩ phật giáo và 10 thiền viện đã từng có mặt tại tỉnh lỵ Vadnagar trước đó được gọi là Anandpur vào thời đại vàng son từ năm 640 đến năm 644 sau công nguyên mà ngài Hieun Tsanghad của Trung Hoa đã từng qua Ấn Độ cầu phật pháp.

Một bức tượng Phật cổ Bhagvan đã được tìm thấy tại tỉnh Vadnagar, sau đó được trưng bày triển lãm tại biểu tàng viện của tỉnh này.

Ngoài ra tại khu vực khai quật khảo cổ, Công trình khai quật về phía nam chưa khởi sự tiến hành. Khả năng tìm thấy những bức điện thờ và hình ảnh, tượng Phật tại khu vực sắp sửa đào xới này rất là cao.

Nguồn: http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=417579

 

Monday 13th October, 2008

1,900 yr old Buddhist monastery discovered in Gujarat   
ANI     Monday 13th October, 2008   

  New Delhi , Oct 13 : Gujarat State Archaeological Department has discovered a small size Buddhist monastery in Gujarat 's Vadnagar, which dates back to 1,900 years.

According to a report in Desh Gujarat, the walls of the discovered monastery were built using bricks.

The 55 by 55 ft size monastery had a total of 12 cells for residual purpose of monks, with its entrance on the Northern direction.

"This Buddhist monastery probably belongs to 2nd to 4th century era. It was probably in use for 300 years," said Gujarat State Archaeology Superintendent Dr. Yadubirsingh Rawat.

"After two years of excavation, first we unearthed the monastery structure. For a brief time, it remained a mysterious structure for us as we couldn't figure out it's motive. After some research, observations and studies, we have confirmed that this was a Buddhist monastery," he added.

Decades back in Gujarat , when double size Devni Mori Buddhist monastery was discovered, a similar lay-out plane was found there.

Devni Mori Buddhist monastery also had northern side entrance, South-Western drain, open plot in centre and 29 cells for monks around the central plot.

In the course of two years of excavation, so far more than 2000 pieces of Archaeological importance have been found from Ghaskol Darwaja excavation site in Vadnagar.

The findings include a 2000 year old house, numerous clay utensils, silver coins, beads, ornaments, Roman style head sculpture, turbaned face clay plaque, votive tablet, head sculpture, plaque sculpture depicting Buddha, and parts of vessel on which Buddhism related words are written in Brahmi script.

Chinese traveler Hieun Tsanghad visited Vadnagar between 640 to 644 A.D. and documented presence of 1,000 Buddhist monks and 10 Buddhist monasteries in and around Vadnagar town known as Anandpur in that era.

Decades back, a sculpture of Bhagvan Buddha was found from Vadnagar, which was then placed in Vadnagar museum for permanent exhibition.

At the newly discovered site, excavation in the southern direction is yet to begin. Possibility of finding Shrine cell and Buddha idol in this direction is quite high.

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=417579

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2067_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 14-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang