Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
5000 dân Dalits sẽ quy ngưỡng Phật giáo vào ngày 30 tháng 10

Hạt Cát dịch


 

Staff Correspondent

Udupi: Nhà tổ chức cuộc cải đạo tập thể Shankar  hôm Chủ Nhật cho biết gần 5000 người thuộc giai cấp Thủ Đà La sẽ tham gia buổi lễ  “Buddha Dharma Deeksha Samarambha" và sẽ quy y Tam Bảo tại quảng trường Ambedkar Bhavan tại Bangalore vào ngày 30 tháng 10 tới đây

Đọc diễn văn trước báo chí tại đây, Ông Shankar nói các lễ hội tương tự sẽ được tổ chức trong những khu vực khác trong nước sau đó. "Thay đổi tôn giáo là quyền  lợi được Hiến pháp công nhận, chính phủ  không thể ngăn cấm quần chúng theo đuổi tôn giáo mà họ chọn lựa", ông nói.

Ông Shankar nói thêm rằng thay vì phải bảo vệ các cơ sở tôn giáo như đền đài chùa chiền khỏi việc bị tấn công, Ông Thủ Hiến B.S. Yeddyurappa lại nhiệt tình trong việc ra tay hành động chống lại việc thay đổi tôn giáo trong nước. Trước hết ông ta nên ngăn chận các cuộc tấn công.

Ông nói một số các nhà lãnh đạo  Ấn Giáo gần đây đã thực hiện một cuộc biểu tình tại Bangalore phản đối việc bị cho là đe dọa đến Ấn giáo vì việc hoán đổi. Các nhà lãnh đạo này nên nhìn nhận rằng những người Dalits vẫn còn  là mục tiêu của những sự bạo hành bởi những giai cấp khác.Hạng người "hạ tiện" vẫn còn hiện diện trong xã hội Ấn Giáo". Ông Shankar nói rằng một số các nhà lãnh đạo Ấn Giáo viện cớ rằng có một số nguyên nhân, kể cả yểm trợ tài chánh đã được áp dụng cho các cuộc thay đổi.

Không có gì bí mật để nhận biết rằng một số các nhà lãnh đạo có tín đồ tại nước ngoài và đã tiếp nhận  cúng dường từ đấy. Đã không có ai ngăn chận các nhà lãnh đạo Ấn giáo cải đạo cho người khác thành Ấn giáo. Thay đổi tôn giáo không phải là điều đơn giản như giả thuyết của các nhà lãnh đạo Ấn Giáo, họ nên tự xem xét bản thân của họ để hiểu rằng tại sao người ta chọn lựa sự thay đổi", Mr Yeddyurappa đ4 thất bại trong việc thực hiện những gì ông đã hứa hẹn.

Đảng Bharatiya Janata Chính Phủ đã cung cấp một lô đất 700 acre cho nhà lãnh đạo Ramachandrapur nhưng không dành phần đất nào cho những người vô sản Dalits trong nước. Chính phủ đã xóa bỏ món nợ của những nông dân nhưng không xóa bỏ món nợ 400 crore của những người Dalits nghèo khó từ tổ chức Ambedkar Corporation. Tình trạng nhà cửa của dân Dalits rất bi đát nhưng Mr. Mr. Yeddyurappa đã không có hứa hẹn nào nhằm cung cấp thêm ngân sách cho sự cải thiện của họ.

 

5,000 Dalits to embrace Buddhism on October 30

Staff Correspondent

Udupi: Convener of the State unit of Karnataka Dalit Sangharsha Samiti (Amedkar Vada) Mavalli Shankar said on Sunday that nearly 5,000 Dalits will participate in the “Buddha Dharma Deeksha Samarambha” and embrace Buddhism at the Ambedkar Bhavan in Bangalore on October 30.

Addressing presspersons here, Mr. Shankar said that similar samarambhas would be held in other districts of the State later on. The samiti would take the message of the Buddha to the villages under its “Buddhanedege, marali manege” programme. “Religious conversion is a Constitutional right and Pejawar swamiji cannot stop people from embracing the religions of their choice,” he said.

Mr. Shankar said that instead of protecting the churches and prayer halls from attacks, Chief Minister B.S. Yeddyurappa was keen to take action against forced conversions in the State. He should first stop the attacks. He said that some Hindu seers had recently staged a protest in Bangalore against the alleged threat to Hindu religion owing to conversions. These seers should realise that Dalits were still the targets of atrocities by other castes. “Untouchability is still prevalent in the Hindu society,” he said. Mr. Shankar said that some Hindu seers were alleging that inducements, including financial assistance, were being offered for conversion. It was no secret that some maths had a following in foreign countries and received donations from there. Nobody prevented the seers from converting people to Hinduism. Conversion was not as simplistic as the seers were presenting it to be.The seers should introspect themselves on why people are getting converted,” he said. Mr. Yeddyurappa had failed to deliver what he promised.

The Bharatiya Janata Party Government had given a 700-acre plot to the Ramachandrapur Math, but it did not have any land for landless Dalits in the State. The Government had waived the loans of farmers but not the Rs. 400-crore worth loans availed by poor Dalits from Ambedkar Corporation. The condition of Dalit hostels was pathetic but Mr. Yeddyurappa had not provided more funds for their improvement, he said.

http://www.hindu.com/2008/10/13/stories/2008101358330300.htm

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2064_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 13-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang