Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma Phẫu Thuật Sạn Thận Thành Công

Dương Tiêu dịch


 

ANI Friday 10th October, 2008

Tin Từ Tân Đề Li:

Cuộc giải phẩu cho vị lãnh tụ Tâm Linh Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma để lấy ra các viên sạn đã thành công mỹ mãn theo lời của phát ngôn viên chính quyền lưu vong Tây Tạng.

Ông Chhime Chhdoe phát biểu rằng cuộc giải phẩu chỉ là 1 cuộc mổ xẻ đơn giản thuần tuý.

Đức Đạt Lai Lạt Ma Nhập Viện tại Tân Đề Li vào thứ năm vừa qua, vài ngày sau cuộc khám tổng quát, Ngài được bác sĩ cho phép công du hoằng pháp quốc tế.

Vào tháng 8, Đức Đạt Lai Lạt Ma được chuyển vào bệnh viện Mumba và kiểm tra sức khoẻ bất bình thường ở dưới bụng.

Các bác sĩ khuyên Đức Đạt Lai Lạt Ma nên xóa bỏ chuyến công du Châu Âu ví sức khoẻ ngài hiện nay không cho phép.

Đừc Đạt Lai Lạt Ma thông thường công du hoằng pháp hàng tháng mỗi năm vòng quanh thế giới và thúc đẩy tiến trính dân chủ hoá và độc lập tự do cho Đất nước Tây Tạng.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn:  http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=416715

 

Dalai Lama undergoes successful gallstone removal surgery   

ANI     Friday 10th October, 2008 

   New Delhi, Oct.10 : A surgery on the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama to remove a gallstone, has ended successfully, his spokesman said.

Chhime Chhoekyapa said the surgery was a "simple routine procedure".

The Dalai Lama was admitted to hospital in New Delhi on Thursday, days after a medical check-up cleared him to resume foreign travel.

In August, the 73-year-old Dalai Lama was admitted to a Mumbai hospital and underwent tests for abdominal discomfort.

Doctors advised him to cancel a planned trip to Europe and rest, saying he was suffering from exhaustion.

The Dalai Lama normally spends several months a year travelling the world to teach Buddhism and highlight the Tibetans' struggle for greater freedom in China .

 

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=416715

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2062_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 13-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang