Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Hàng chục ngàn dân giai cấp thấp quy y Tam Bảo

Hạt Cát dịch


 

11 Oct 2008, 0545 hrs IST, Faiz Rahman Siddiqui & Abhinav Malhotra,TNN

KANPUR: Nhìn nhận ra trọng điểm mới được khơi gợi lại về sự chuyển đổi  tín ngưỡng  sau cuộc bạo động Kandmal - xung đột giữa Ấn Giáo và Ki Tô Giáo- gần 10,000 ngàn người Ấn Độ thuộc giai cấp thấp Thủ Đà La - Dalits, đã quy y Tam bảo Phật Pháp Tăng tại một buổi lễ Baudh Diksha ở làng Pukhranya gần Kanpur với sự hiện diện của ông cựu thống đốc tỉnh bang Himachal Pradesh, Mata Prasad, Giáo Thọ Acharya Swami Sandesh Bhalekar và một vài tu sĩ từ Madhya Pradesh.

"Kể từ hôm nay, chúng con sẽ không thờ phượng bất cứ  thần tiên nào của Ấn Giáo  kể cả Thần Rama. Chúng con sẽ chỉ vâng giữ tuân hành theo giáo pháp của Đức Phật. "Đây là nếp sống mới của tôi", Shakuntala Kamal, một cư dân làng Rura nói sau buổi lễ hôm thứ Năm như trên.

Chủ tịch Đảng Bhartiya Dalit Panther, Dhani Rao, nói buổi lễ được cử hành theo giáo huấn của Ngài B.R. Ambedkhar.

Thousands of Dalits embrace Buddhism in UP
11 Oct 2008, 0545 hrs IST, Faiz Rahman Siddiqui & Abhinav Malhotra,TNN

KANPUR: Amid the renewed focus on conversions post-Kandhmal violence, nearly 10,000 Dalits embraced Buddhism at a Baudh Diksha ceremony in Pukhranya village near Kanpur in the presence of former Himachal Pradesh governor Mata Prasad, Acharya Swami Sandesh Bhalekar and several Buddhist monks from Madhya Pradesh.

"From today, we will not worship any Hindu god or goddess, including Lord Rama. We will abide only by the principles of Lord Buddha. This is my new birth," said Shakuntala Kamal of Rura village after Thursday's ceremony.

President of Bhartiya Dalit Panther Party, Dhani Rao, said the ceremony was conducted in accordance with the teachings of B R Ambedkar.

http://timesofindia.indiatimes.com/India/Thousands

_of_Dalits_embrace_Buddhism_in_UP/

rssarticleshow/3582733.cms

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2061_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 13-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang