Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Lễ hội cúng dường  lạp chúc trong mùa an cư vùng Tây Bắc

Hạt Cát dịch


 

Saturday October 04, 2008

PHAYAO :Truyền  thống cúng dường lạp chúc đến cho chư tăng trong Mùa An Cư là một biểu hiệu của sự yểm trợ cho chư tăng trong việc học tập giáo pháp trong suốt ba tháng an cư mùa mưa.

Hàng ngàn người miền bắc tỉnh Phayao và Chiang Rai đã ăn mừng sự kiện này lâu dài hơn việc tưởng nhớ về cội nguồn của họ trong vùng Tây Bắc từ nơi họ di cư.

Lễ hội lạp chúc là nền tảng của niềm tin tôn giáo tại 21 thôn làng ở Phayao và Chiang Rai.

Mỗi năm từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, các buổi lễ lạc tạo phước và cúng dường lạp chúc là sự kiện mà dân chúng các làng Dok Kham Tai, Chiang Kham  và Chun thuộc Phayao và Thoeng, các làng Wiang Chai và Muang của Chiang Rai. hoan hỷ dự phần.

Nhiều người cao niên trong làng di cư từ các tỉnh miền tây bắc Kalasin, Roi Et và Udon Thani hơn bốn thập niên trước khi đất đai của họ bị tràn ngập các dự án của chính phủ lúc xây dựng đập nước Lampao.

Định cư xuống ở Phayao và Chiang Rai, dân làng và con cháu họ chỉ trông cậy vào việc làm ruộng cho kế sinh  nhai

Họ thu hoạch vụ mùa trước khi tụ họp ăn mừng lễ hội cúng dường lạp chúc. Mọi sự chuẩn  bị bắt đầu ngay sau Mùa An Cư vào trung tuần tháng Bảy

Dân chúng truyền thống miền tây bắc cũng hoan hỷ tham gia các  buổi lễ cúng dường lạp chúc ở các làng lân cận, và cũng sẽ được đáp lễ bằng cách thức tương tự.

Dân chúng miền Tây Bắc tại Phayao và Chiang Rai  đã làm tục lệ cúng dường lạp chúc này phục hồi hồi tám năm trước và mang trở lại niềm hạnh phúc được tái ngộ với bạn bè và giúp nhau chuẩn bị thực phẩm, chạm trổ, trang trí các cây đèn cùng những phẩm vật cúng dường khác cho các ngôi chùa tại địa phương của họ.

Một số dân làng diễn đọc những bài thơ mang tính chất lịch sử và những bài thơ quan trọng truyền thống nhằm đề cao Phật Giáo.

Họ cũng tổ chức các cuộc thi đua diễn đọc những bài thơ. Truyền thống này  thường kéo dài khoảng hai ngày.

Một ngày dành cho những sự chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện và ngày hôm sau sẽ diễn ra lễ hội cúng dường lạp chúc.

Samarn Buajoy, 70 tuổi, một trong những người mang truyền  thống tây bắc đến miền Bắc.

Một loạt tiếp nối các buổi lễ cúng dường lạp chúc trong mỗi ngôi làng khác nhau là một truyền thống độc đáo của cư dân miền tây bắc. Trọng tâm của truyền  thống là sự kết nối chặt chẽ giữa các cư dân miền tây bắc với nhau, bất cứ là họ ở nơi đâu", một ông lão di cư từ Kalasin bốn thập kỷ trước nói như trên.

Sự độc đáo sẽ được truyền lại cho thế hệ kế tiếp cũng như nhiều dân làng luôn luôn mang con cháu đến các lễ hội, Ông Samarn, người đã định cư tại làng Ban Pang Mod Daeng và từng là trưởng làng tại Chiang Kham 

 

THAILAND:N-E candle donation festival

Saturday October 04, 2008

PHAYAO : The tradition of donating candles to monks during Buddhist Lent is a symbolic gesture to support their religious studies during the three-month rain retreat.

Thousands of people in the northern provinces of Phayao and Chiang Rai have celebrated the event longer than most people to remember their origins in the Northeast from where they migrated.

The candle festival is the mainstay of religious faith in 21 villages in Phayao and Chiang Rai.

Every year from late August to early October villagers organise the merit-making ceremony and the event is enjoyed in each village.

The villages are in Dok Kham Tai, Chiang Kham and Chun districts of Phayao and Thoeng, Wiang Chai and Muang districts of Chiang Rai.

Many of the older villagers migrated from the northeastern provinces of Kalasin, Roi Et and Udon Thani over four decades ago when their land was flooded by the government's project to build the Lampao dam.

Settling down in Phayao and Chiang Rai, the people and their children rely on rice cultivation as a way to make a living.

They harvest the rice before gearing up for the candle donation ceremony. The preparation starts after Buddhist Lent in mid-July.

 

Traditionally northeastern people love to participate in the candle presentation ceremonies of their neighbouring villages. The neighbours return the favour by attending the ceremony in their villages.

The northeastern people in Phayao and Chiang Rai revived the candle donations eight years ago and brought back the joy of reunion among friends and helping one another prepare beautifully carved candles, meals, desserts and other donations for their local temples.

Some villagers recite poems narrating the history and importance of the tradition promoting Buddhism.

They also organise poem reciting contests. The tradition takes two days.

One whole day is devoted to the final preparations for the event and the next day the candle donation takes place.

Samarn Buajoy, 70, is among the people who brought the northeastern tradition to the North.

"The chain of candle donation celebrations in each other's villages is a unique tradition of northeasterners. The heart of the tradition is to tighten the bond between northeasterners, no matter where they are," said the old man who moved from Kalasin over four decades ago.

The unity would carry on to the next generation as villagers always brought their children and grandchildren to the ceremonies, said Mr Samarn who has settled in Ban Pang Mod Daeng village and was once the head of the village in Chiang Kham district, Phayao. - Sai-arun Pinaduang

http://www.bangkokpost.com/041008_News/04Oct2008_news92.php

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2057_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 09-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang