Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan:  Phong trào vào chùa "giả chết" để thay đổi vận mệnh

Hạt Cát dịch


 

By Thomas Bell in Nakhon Nayok, Thailand
Last Updated: 8:59PM BST 30 Sep 2008

Một ngôi chùa Phật Giáo ở Thái Lan mở dịch vụ cho quần chúng một cơ hội bỏ lại những  nỗi khó khăn đằng sau  bằng cách - leo vào quan tài, chết trong 5 phút, và trổi dậy thành một con người mới.

Mỗi tuần có hàng ngàn khách hàng đổ về Chùa Wat Prammanee tại Nakhon Nayok để ...bắt đầu làm lại cuộc đời. Họ trả khoảng 3 baht cho mỗi cành hoa và một số tịnh tài cúng dường chư tăng.

Bên trong sảnh đường ngôi chùa có 9 cỗ quan tài màu hồng với trang trí mạ vàng hoa hòe sắp thành hàng. "Nằm ngủ giả chết 5 phút trong quan tài", một hướng dẫn viên tại chùa giải thích "Quần chúng muốn được hoan hỷ".

Các nhà phân tích nói rằng trong một thời điểm nào đó, như khi nền kinh tế Thái Lan bị trì trệ và chính phủ bị chao đảo, con số người với nhiều khó khăn ngày càng gia tăng muốn rằng họ có thể rủ bỏ được nó. "Chết", họ tin tưởng sự "giả chết" này cho phép họ rủ bỏ các nghiệp xấu và hướng về cuộc sống mới.

Một cuốn phim kinh dị gần đây của Thái Lan có nội dung về một cỗ quan tài quái dị làm khán giả ghê sợ cũng không làm ảnh hưởng gì tới những người muốn thử "chết" một lần.

Naul Chaochaini, một phụ nữ 52 tuổi làm nghề tẩm quất, nói bà thích cái nghi thức này lắm đến nỗi đã thực hiện 6 lần rồi, Bà nói "Khi tôi nằm đấy, lắng tai nghe tiếng tụng kinh của chư Tăng, tôi cảm  thấy thoải mái. Khi thức dậy, tôi nghĩ về những việc tốt, nghĩ đến hình ảnh Đức Phật trên tường và tôi cảm thấy hoan hỷ"

Thái Lan là một quốc gia bị ảnh hưởng mê tín sâu đậm, nơi mà nhiều người sẵn sàng tiêu tốn cả tháng lương, có khi còn hơn thế nữa, cho một đạo bùa may. Bên ngoài ngôi chùa, hàng trăm quầy hàng đang nhộn nhịp mua bán mọi thứ từ bùa chú đến nước ngọt  Fanta.

Thais queue to 'die' in pink coffins and be 're-born'

A Buddhist monastery in Thailand is selling troubled worshippers the chance to leave their problems behind – by climbing into a coffin, "dying", and re-emerging as a new person.

By Thomas Bell in Nakhon Nayok, Thailand
Last Updated: 8:59PM BST 30 Sep 2008

A stroke victim passes a young girl preparing to perform a traditional dance and offerings of cherry aid to the gods at the entrance to the main shrine

Every week thousands of customers flock to Wat Prammanee monastery in Nakhon Nayok to get a fresh start in life. They pay around £3 each for floral offerings and a cash donation to the monks.

Inside the monastery hall nine pink coffins with gaudy gold mouldings are lined up.

"It's five minutes sleep in the box," explained a teacher at the monastery school who gave her name as Mrs Laddaman. "People want to be happy."

Analysts say that in uncertain times, as the Thai economy slows and the government wobbles, there are growing numbers of people with problems they would rather leave behind. "Dying", they believe, allows them to get rid of their bad karma and move on.

A recent Thai horror film, in which the coffin ritual goes very badly wrong, has done nothing to discourage people from giving it a try. The monks lay on two two-hour sessions a day, mumbling spells over the "dead bodies" in the coffins quickly before shepherding in the next batch.

Naul Chaichamni, a 52 year old masseuse, likes it so much she has been six times. "As I lay there listening to the chanting of the monks, I feel relaxed," she said. "When I got up I was thinking of good things, thinking of the Buddha image in the hall. I felt good."

Thailand is a deeply superstitious country, where many people are willing to spend a month's wages, and sometimes much more, on a lucky charm. Outside, hundreds of stalls are doing a brisk trade in everything from magic amulets to cherry Fanta.

By the main shrine there are scores of crates full of the pink fizzy pop – each bottle opened and with a straw in it – as an offering to the gods.

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand

/3110470/Thais-queue-to-die-in-pink-coffins-and-be-re-born.html

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2053_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 06-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang