Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Liên Hoan Phim Phật Giáo Quốc Tế lần đầu tiên tại Mexico

Hạt Cát dịch


 

Oot, NY[Thứ năm, 02/10/2008 11:48]

Oot, NY- Liên hoan  Phim Phật Giáo Quốc Tế lần đầu  tiên tại Mexico được dự trù tổ chức tại Thành phố Mexico từ 29 tháng 10 đến 9 tháng 11.

Liên Hoan Phim Phật Giáo Quốc Tế đã từng được trình chiếu ở Á Châu, Âu Châu và Hoa Kỳ. Đây sẽ là lần đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia nói tiếng Spamish cũng như Vùng Châu Mỹ  La Tinh

Lễ hội liên hoan phim kéo dài trong 10 ngày, được phối hợp tổ chức bởi các hãng phim Fundacion Cultural Samaya, trụ sở Mexico,  hãng Buddhist Film Society, trụ sở California, hãng  The Prajnopaya Foundation căn cứ Boston, hãng  Garuda Tibetan Culture Association trụ sở Mexico, sẽ trình chiếu hơn 40 bộ phim và tổ chức một loạt các cuộc thảo luận  và hội nghị chuyên đề.

Giữa những bộ phim được trình chiếu tại lễ hội gồm những bộ như Dreaming Lhasa, The Cup, Himalaya, Compassion In Exile, The Lion's Roar, Karma, Milarepa, Travellers and Magicians, Little Buddha, Words of My Perfect Teacher, and Reincarnation of Khensur Rinpoche.

Sự kiện đặc biệt nổi  bật trong lễ hội sẽ là buổi trình chiếu một bộ phim tài liệu hiếm có do hai nhà Ấn Đức đồng sản xuất năm 1925 dựa theo quyển Ánh Sáng Á Châu của Ngài Edwin Arnold’s dưới  cái tên Ấn Độ Prem Sanyas (Light of the East). Cuốn phim kể lại câu chuyện về Thái tử Siddhartha lịch sử và hành trình trở thành Đức Phật của Ngài. Một buổi biểu diễn hòa tấu âm nhạc đệm cho các tác phẩm không  lời đen trắng, các tác phẩm thể hiện tính chất Phật giáo được cung cấp bởi Maharajah ở Jaipur, nhân vật đã cho  nhà sản xuất mượn một số ngoại cảnh lầu đài truyền thuyết và khoảng  hơn 20 thớt tượng được trang sức châu báu.

Tsewang Phuntso, liên lạc viên  của tổ chức TGIE Châu Mỹ La Tinh đã ca ngợi các tổ chức về sự gánh vác trách nhiệm xây dựng các nhịp cầu giữa những nền văn hóa xuyên qua điện ảnh và văn học.

Trong phát biểu của ông với các nhà tổ chức, Tsewang nói "Người ta có thể nhìn thấy rõ ràng vai trò của thẩm mỹ học trong  sự phổ biến và thông suốt giáo lý trong âm nhạc truyền  thống và nhãn quan nghệ thuật. Những phương pháp như thế đã được khuyến khích từ thời kỳ của những bậc thầy vĩ đại của Nalanda và Tâh Tạng. Kỹ thuật trong thời hiện đại đã cho phép chúng ta sáng tạo nhiều dụng cụ mới  trong học hỏi và chia sẻ ý kiến. Truyền thông cũng nổi lên như là một phương pháp thông tin mới giữa những khối lượng - một hình ảnh đơn giản hoặc âm thanh có thể  truyền đạt cảm xúc thân thiết sâu thẳm mà nhân loại chúng ta chia sẻ với nhau.

First International Buddhist Film Festival in Mexico

The first International Buddhist Film Festival in Mexico is scheduled to be held in Mexico City from October 29 to November 9, 2008.
Oot, NY[Thursday, October 02, 2008 11:48]


The International Buddhist Film Festival has been held in Asia, Europe and USA; this will be the first time it will be held in a Spanish Speaking country as well as in the Latin American Region.

The ten-day Festival, organized jointly by the Mexico based Fundacion Cultural Samaya, the California based Buddhist Film Society, the Boston based The Prajnopaya Foundation, and the Mexico based Garuda Tibetan Culture Association, will screen more than 40 films and organize a series of panel discussions and symposiums.

Among the films to be screened at the festival include, among others, Dreaming Lhasa, The Cup, Himalaya, Compassion In Exile, The Lion's Roar, Karma, Milarepa, Travellers and Magicians, Little Buddha, Words of My Perfect Teacher, and Reincarnation of Khensur Rinpoche.

The special attraction of the festival will be the showcase presentation of a rare 1925 German/Indian co-production based on Sir Edwin Arnold’s Light of Asia and known by its Indian name of Prem Sanyas (Light of the East). The film tells the story of the historic Prince Siddhartha and his journey to becoming Buddha, or awake. A live performance of an original musical score will accompany the silent black and white work, which features a cast of literally thousands of extras provided by the Maharajah of Jaipur, who also lent the production some of his legendary palaces and over two dozen bejeweled elephants.

TGIE's Liaison Officer to Latin America, Tsewang Phuntso, applauded the organizers for undertaking the task of building bridges between cultures through cinema and lectures.

In his message to the organizers, Tsewang wrote: "One can clearly see the role of aesthetics in the dissemination and understanding of Buddha's teachings in traditional music and visual arts. Such methods were encouraged from the days of great teachers of Nalanda and Tibet. Technology in the present day has allowed us to create new tools in learning and for sharing ideas. Media has emerged as the new method of communication among masses--a simple image or sound can convey deep feelings of intimacy that we share as human kind". .

http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=22907&article=First+International++

Buddhist+Film+Festival+in+Mexico&t=1&c=1

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2049_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 02-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang