Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Từ Nay Người Ấn Giáo Không Thể Đứng Vào Vai Trò Lãnh Đạo Hội Mahabodhi

Dương Tiêu dịch


 

(Hay là Chỉ Có Phật Giáo Bẩm Sinh Truyền Thừa Tổ Tiên mới có thể lãnh đạo Hội MahaBohdi)

28/09/2008 0430 hrs IST, RATNOTTAMA SENGUPTA, TNN

Tin từ Kolkata, Ấn Độ:

Đức Phật có phải là Phật tử bẩm sinh, phải vậy không ? Xin lỗi các bạn, Ngài chưa chắc có thể là vị lãnh đạo cho Hiệp Hội Mahabodhi Ấn Độ. Vì sao vậy ? Theo luật lệ mới hiện hành vào thứ bảy tuần rồi tại Ấn Độ hiện nay chỉ có Phật tử bẩm sinh cha truyền con nối mới có thể trở thành lãnh đạo của Hiệp Hội Mahabodhi.

Hoặc ngay cả những Phật tử lớn lên mới quy y hoặc các nhà chính trị và bồi thẩm viên và các nhân viên cao cấp Ấn Độ - những vị thuộc thành phần này sẽ chỉ được giữ một vị trí tạm bợ  khi chủ tịch B K Modi từ chức. B K Modi sẽ trở thành người bảo trợ và Đức Đạt Lai Lạt Ma trở thành ông chủ của người bảo trợ, một vị trí dành sẵn cho ông  BK Modi.

Điều kiện của phó chủ tịch cũng thay đổi. Hiện nay 5 trong số 11 người dược lựa chọn từ các nước có quốc giáo là Phật giáo, và 6 từ Ấn Độ - với điều kiện họ phải là Phật tử bẩm sinh. Những đạo luật bổ túc này đã thay đổi hiến chương của Hội Mahabhodi trong thời kỳ Ashutosh Mukherjee. Mamatha Nath Mookerjee và Shyama Prasad Mukherjee làm chủ tịch từ năm 1911 đến 1953.

Ông Chittatosh Moonkerjee, cháu của Sir Ashutosh đã phản đối đạo luật này như sau:” Họ đã không giữ đúng lập trường và mục đích của Hiệp Hội nhằm khuyến khích và thúc đẩy chân lý căn bản của Phật Pháp ngày càng lớn hớn và rộng hơn  về tình yêu nhân loại không bờ bến , lòng từ ái bao dung quãng đại, mà chỉ làm hạn hẹp quan điểm hẹp hòi ích kỹ ganh tỵ chật hẹp vốn ngược lại Chân Lý và giáo lý Đức Phật giảng dạy trong xã hội Mahabohi.

Thay vì ngăn cản sự phóng khoáng và mở rộng đối với mọi tầng lớp xã hội, Chittatosh đề nghị vị trí chủ tịch của xã hội phải được luân phiên bầu cử lại mỗi 3 năm, và người có khả năng phải là Phật Tử phát sinh ra từ lòng yêu Phật Pháp, không nên là Phật tử bẩm sinh.

“Ấn Độ có 1 lịch sử rất dài về triết lý Phật Giáo, nhưng không hẳn là Phật Pháp”, theo Modi, chủ tịch từ năm 2004 mặc dù rằng chỉ có 3% là Phật tử trên đất nước Ấn Độ, nhưng số người hiểu được Triết lý Phật Giáo có tỷ lệ rất cao, tương tự như vậy trong khi Tích Lan và Thailand công nhân Phật Giáo là Quốc Giáo trong khi Nhật Bản, Đại Hàn, Singapore chỉ là những nước có tỉ lệ cao về Phật tử.

Theo các nguồn tin của thân cận của Hội Mahabodhi, đây là 1 bước đi chính trị, vì rằng nếu chỉ có Phật tử bẩm sinh được quyền vào hội đồng điều hành, thì các thành viên Tích Lan sẽ có nhiều cơ hội với con số 450 trong số 2,500.

Tích Lan và ThaiLand thực hành Phật giáo nguyên thủy trong khi đó Hội Mahabodhi là sự kết hợp của tất cả Phật tử bao gồm các người tín ngưỡng Mayhayanis, Neo-Budhist và Hindu vốn đều tin tưởng vào những nguyên tắc cơ bản của Phật Pháp là tình yêu cao cả cho nhân loại bất kể giai cấp và lòng tin tôn giáo.

Hiệp Hội Mahabodhi là tổ chức Phật Giáo và học viện công cộng được thành lập với sự yểm trợ của chính phủ. Vào năm 1951 thủ tướng Nehru đã thỉnh xá lợi Phật từ Luân Đôn và giao cho tổng thống Shyama Prasad Mukherjee.

Một cách ngạc nhiên, sự chọc thủ tuyến phòng thủ ngăn cách giữa Phật Tử và Tín Đồn Ấn Giáo nhích lại gần hơn 1 chút sau khi Hội Mahabobodhi tổ chức 2 ngày hội thảo “ Trở về cội nguồn căn bản truyền thống” vào tháng tư năm nay nhằm dẫn đến 1 thế giới hài hoà thông cảm cùng chung nhịp điệu hơn.

Cuộc họp này đã mang lại các vị như Đức Đạt Lai Lạt Ma và các Lạt Ma cũng như Sri Sri Ravi Shankar, Shakaracharya cùng ngồi lại với nhau nhằm thúc đẩy sự hiểu biết thông cảm lẫn nhau giữa 2 nguồn triết học lớn .

Nguồn: http://timesofindia.indiatimes.com/Cities/Kolkata_/Now_Hindus_cant_head_Mahabodhi_Society/

rssarticleshow/3535612.cms

 

Now, Hindus can't head Mahabodhi Society
28 Sep 2008, 0430 hrs IST, Ratnottama Sengupta,TNN

KOLKATA: Buddha wasn't born as Buddhist? Sorry, even he can't be the president of the Mahabodhi Society of India. Following changes in its rules enforced here on Saturday only born-Buddhists are eligible. Nor can any Neo-Buddhist follower of Ambedkar - including Mayawati - hold the post from which B K Modi resigned. He became a patron while Dalai Lama will be chief patron, a post created for him.

Rules for the vice-presidents, too, have changed. Now five out of 11 are to be elected from Buddhist countries, and six from India - only if they're Buddhists by birth. These amendments will change the constitution of Mahabodhi which had Ashutosh Mukherjee, Manmatha Nath Mookerjee and Shyama Prasad Mukherjee as presidents between 1911 and 1953.

Chittatosh Mookerjee, a vice president and grandson of Sir Ashutosh, had objected to the changes. "They are not in keeping with the object and purpose of the Society which seeks to propagate and promote Buddhist principles of love, compassion, wider and broader relationship rather than the narrow sectarian casteist view (which is) contrary to the Buddhist teachings and thoughts," he'd written to Mahabodhi.

Insisting that sectarianism should not be allowed to flourish, he'd suggested that the president's post should rotate every three years, and eligibility should be ‘Buddhist by love, not birth.'

"India has a long history of Buddhist philosophy, but not of Buddhism," says Modi, who was president since 2004. "So, only 3% of the population are Buddhist, but believers in the philosophy is much higher." Likewise, "only Sri Lanka and Thailand are declared Buddhist nations while Japan, Korea and Singapore are not, although they have a higher percentage of people who subscribe to Buddhism."

According to Mahabodhi sources, this is a political move. "If born-Buddhists alone comprise the governing council, then Sri Lankan members will have an edge for they number 450 out of 2,500," the member said.

Sri Lanka and Thailand practice Theravadi Buddhism whereas Mahabodhi is a conglomeration of all Buddhists including Mahayanis, Neo-Buddhists and Hindu believers in Buddha's principles of love for all regardless of caste and faith. Thus US accounted for 77 members of which many were Christians and three Muslims.

Mahabodhi is a public institution set up with support from the government. In 1951 Nehru had brought back Buddha's relics from London and given them to Shyama Prasad Mukherjee. Ironically the breach between Buddhist and Hindu believers comes months after Mahabodhi hosted ‘Hinduism and Buddhism: Back to Basics,' a two-day conference held in April to work towards global harmony. It brought together Sri Sri Ravi Shankar and Shakaracharya, Dalai Lama and Rinpoche, "to promote understanding between two major streams of philosophy."

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2047_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 02-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang