Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
A Phú Hãn: Hàng trăm gia đình sống nghèo khó trong các hang động Phật giáo 1,800 năm tuổi

Hạt Cát dịch


 

 

Written by Parwiz Shamal   

Monday, 29 September 2008 11:22

Afganistan- Hàng trăm gia đình nghèo khó ở Bamiyan vẫn còn sinh sống  trong các hang động  được xây dựng trong thời gian Phật Giáo mới được du nhập vào quốc gia này hồi 1,800 năm trước.

Các hang động, hiện nay là nơi cư trú của những gia đình quá nghèo khó không thể đài thọ chi phí cho nhà cửa, từng một thời là trú xứ của chư tăng Phật Giáo, du khách  và thương buôn ở rải rác chung quanh các phế tích của những pho tượng Phật khổng  lồ đã bị Taliban phá hủy hồi năm 2001.

Các hang động, một số được ghi nhận thành hình từ 1,800 năm trước, được truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác, bên trong được trang trí theo kiểu nhà ở hơn là hình thức các đền đài kỷ niệm lịch sử cổ xưa.

Muhammad Musa, gia trưởng của một trong hàng trăm gia đình cư trú trong hang động, nói anh được  cha anh để lại hang động này cho anh, những người có tổ tiên toàn là người động cư

Anh nói "Kể từ khi tôi có trí nhớ, tôi đã sống trong hang động này rồi. Cha tôi cũng sinh sống trong hang này, và khi ông ấy rời khỏi nơi này để đi xây một căn nhà ở nơi  nào đó thì tôi thay thế ông.

Vợ của Musa nói " Tôi cũng sống trong hang động này trước khi kết hôn. Nếu chúng tôi có tiền và có khả năng xây cất một căn nhà, chúng tôi không muốn sống ở nơi đây, ông nhà tôi bị bệnh, chúng tôi không có một chỗ nào khác để sinh sống, chúng tôi không có gia súc, lừa, ngựa.v.vv và chúng tôi sống trong các hang động này trong nghèo khó.

Nghèo khó, thất nghiệp, và thiếu thốn đất đai phù hợp đã đưa đẩy các gia đình này phải đi vào sinh sống ở các hang động  và bảo đảm rằng họ ở mãi lại đó.

Viện trưởng viện bảo tàng lịch sử ở Bamiyan, ông Abdul Majeed Jalya, nói "Những người này đã sinh sống  trong các hang động này cả trăm nam nay. Nghèo khó, đói rách và thiếu thốn đất đai canh tác là những lý do trong nhiều lý do chính cho những người sinh sống trong các hang động, và chính phủ không  ngó ngàng chi đến vấn đề này.

Các hang động theo truyền thống được chư Tăng phật Giásử dụng như một nơi cư trú, nhưng thương buôn và khách du hành đi qua Con Đường Tơ Lụa cũng lưu ngụ nghỉ trong các hang động trước khi tiếp tục hành trình của họ.

Hundreds live in poverty in Buddhist caves

Monday, 29 September 2008 11:22

Written by Parwiz Shamal   

Cave-dwellers say they are too poor to leave the 1,800-year-old caves

HUNDREDS of families in Bamiyan still live in caves built during the arrival of Buddhism in the country about 1,800 years ago.

The caves, now inhabited by Afghan families who are too poor to afford houses, were once used by Buddhist monks, travellers and merchants and are dotted around the remains of the large Buddha statues, destroyed by the Taliban in 2001.

The caves, some of which date back 1,800 years, are passed down from generation to generation, their interiors resembling homes rather than ancient historic monuments.

Muhammad Musa, the head of one of the hundreds of families living in the caves, was given the cave by his father, whose ancestors were all cave-dwellers.

He said: "Ever since I remember, I have lived in this cave. My father also lived in this cave, and when he left here and built a house somewhere else, I replaced him."

Musa’s wife said: "I also lived in the cave before my marriage. If we have money and could build a house, we wouldn’t live in here.

"My husband is sick. We have no other place to live. We do not have cattle and donkeys, and we live in caves in poverty." Poverty, unemployment and a lack of suitable land drive families into the caves and ensure that they remain there. Head of the historical monuments department in Bamiyan, Abdul Majeed Jalya, said: “These people have been living in these caves for hundreds of years. Poverty, hunger and lack of land are among the main reasons for these people living in caves and the government does not care about this."

The caves were traditionally used by Buddhist monks but merchants and passengers travelling the Silk Road would also stay in the caves to rest up before continuing on their journeys.

http://quqnoos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1704&Itemid=48975.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2044_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang