Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nam Hàn: Cộng Đồng Phật Tử Chấp Nhận Lời Xin Lỗi Của Tổng Thống Lee

Dương Tiêu dịch


 

09-26-2008 22:08pm

By Kang Hyun-Kyung

Staff Reporter

Tin từ Nam Hàn:

Các lãnh tụ Phật Giáo đã đồng ý chấp nhận lời xin lỗi vào thứ sáu tuần rồi của Tổng Thống Lee Myung-Bak hạ tuần tháng này.

Hoà Thượng Won Hak, Chủ Tịch hội đồng các nhà sư lãnh đạo phật giáo Nam Hàn từ các tông phái khác nhau, đã thay mặt cộng đồng phật tử bằng lòng với lời xin lỗi được coi là thành thật và chân thành của tổng thống Lee tại chùa Jogye.

Theo Hoà Thượng chủ tịch thì sự đắn đo cân nhắc càng lâu càng dài của phật giáo Nam Hàn về lời xin lỗi của Tổng Thống Nam Hàn chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn trong xã hội và tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, hơn nữa dù sao nội các chính phủ Nam Hàn đã thành tâm hối lỗi.

Tuy nhiên các lãnh tụ phật giáo vẫn mong đợi hy vọng các thành viên hạ nghị viện sẽ thông qua đạo luật chống kỳ thị tôn giáo, chứ không phải chỉ qua lời hứa chót lưỡi đầu môi của Tổng Thống vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Lee là tín đồ kỳ cựu lâu năm của Thiên Chúa Giáo, nội các ông ta đã dẫn đến hàng loạt hành động thiên vị và thành kiến đối với Phật Giáo, ngoài ra sau khi nhậm chức Tổng Thống Lee đã chỉ định nhiều viên chức cao cấp thiên chúa giáo và tin lành vào nội các mới của Nam Hàn, cũng như không hề đánh dấu các ngôi chùa Phật Giáo trên những bản đồ của chính phủ.

Phật tử Nam Hàn còn đòi hỏi chính phủ phải giải nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ cảnh sát của ông Eo Cheong-Soo, vì ông này đã ra lệnh khám xét xe riêng của hoà thượng Jigwan đứng đầu môn phái Tào Động vào cuối tháng 7.

Cảnh sát trưởng Eo cũng đã đến thăm viếng những lãnh tụ phật giáo Tào Khê để xin lỗi về những hành động lỡ lầm của ông ta trong quá khứ.

Công đồng phật tử Nam Hàn sẽ quyết định chấp nhận hay từ chối lời xin lỗi vào cuộc họp Phật Giáo vào tháng 11 năm nay.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/09/113_31747.html

 

Buddhists Accept President’s Apology

By Kang Hyun-kyung
Staff Reporter
09-26-2008 22:08

Buddhist leaders Friday agreed to accept President Lee Myung-bak's apology which was made early this month.

Won Hak, chief monk of a committee comprised of leaders from all Buddhist sectors, told reporters at Jogye Temple that they consider Lee's apology sincere. ``Taking into consideration increasing social conflict and economic hardship, we've decided to take President Lee's remarks positively,'' he said.

The reaction came weeks after Lee expressed a deep regret over his government's alleged discrimination against Buddhists. ``Some civil servants have recently made remarks that could cause misunderstanding over religious bias. I express my deep regret at such remarks that hurt Buddhists' feelings,'' the President said at a Cabinet meeting on September 9.

Buddhist leaders, however, said they still want the National Assembly members pass a bill which codifies a ban on discrimination against religion, not a presidential decree as the President promised earlier.

President Lee is an elder at a local Christian church. His administration has come under fire for a series of incidents that allegedly reveal its religious bias, including the appointment of Christians to top government posts and the omission of major Buddhist temples from online government maps.

Buddhists have demanded for the dismissal of Eo Cheong-soo, chief of the National Police Agency, for searching Jogye Order's head monk Ven. Jigwan's car in late July. Eo also visited Jogye Order leaders and made an apology for the incident.

Buddhists plan to decide at a meeting in November whether they will accept Eo's apology.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2042_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang