Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện:Diễn tiến cuộc biểu tình tuần hành kỷ niệm một năm "Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ"

Hạt Cát dịch


 

By Yee May Aung, Democratic Voice of Burma, Sept. 27, 2008

Monks' march to mark the one-year anniversary of the Saffron Revolution

Sittwe, Burma --Khoảng 150 tu sĩ đã thực hiện một cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa tại Sittwe sáng 27 tháng 09 để kỷ niệm một năm Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ, căn cứ theo lời của các nhân chứng.

Chư tăng tiếp tục bước đi bất chấp sự hiện diện của các lực lượng an ninh ở tỉnh lỵ Arakan, nhân chứng nói.

Vào lúc 10:00 sáng, khoảng 150 tu sĩ bắt đầu tuần hành từ cầu Biloo-ma trong hàng một dọc dài theo đường phố chính, nhân chứng nói thêm.

"Khi chư tăng sắp sửa quẹo vào đường U Ottama, các lực lượng an ninh xuất hiện đông đảo, trời mưa rất to và quần chúng đổ ra đường lễ bái  chư tăng đã thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa"

Khi các lực lượng an ninh tra vấn chư tăng rằng họ đang làm gì thì chư tăng không trả lời mà chỉ tiếp tục đi dài theo con đường U Ottama. Khi đi tới ngả tư của đường Hmyetlwagyi và U Ottama thì chư tăng làm một dấu hiệu tỏ ý hoan hỷ chấm dứt cuộc tuần hành và chia thành nhiều nhóm nhỏ rồi giải tán, các nhân chứng cho biết như trên.

"Bất chấp mưa to gió lớn, chư tăng vẫn giữ thái độ ôn hòa và trang nghiêm trong suốt cuộc diễn hành".

Các nhân chứng cho biết thêm rằng Sư U Thawpanat, một vị sư từ chùa Arthawkayon ở Ywakyeemyak gần Donetaikkwin, đã bị bắt đưa đi không lâu sau cuộc tuần hành, người ta không rõ Sư U Thawpanat kể từ đó đã được trả tự do hay vẫn còn  bị giam giữ.

Cũng căn cứ theo lời của các nhân chứng, một nhóm thứ hai đã nhanh chóng tụ tập ngay sau khi nhóm đầu tiên chấm dứt chuyến tuần hành của họ. "Không lâu sau khi chư tăng giải tán,  một  số khác xuất hiện, có thể là họ bị trễ vì lý do nào đó" Số này khoảng chừng 100 người, tất cả khoảng 300 người đã tham gia trong các cuộc tuần hành ngày hôm nay." Nhân chứng nói.

Căn cứ theo chư tăng, họ tuần hành và cầu nguyện để đánh dấu  một năm"Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ".

Trong một nguồn tin khác đã được phối kiểm rằng Sư  Ashin Sobhana, một tăng sinh tại chùa Asokayone đã bị đưa đi đến trung tâm tra vấn khoảng 4 giờ chiều, sau đó có 4 vị khác cũng bị bắt.

Tình trạng an ninh hiện nay đang được thắt chặt tại Yangoon, Miến Điện, với hàng trăm cảnh sát  và công xa dàn trận gần  khu vực chùa Sule, một địa điểm tập trung của những người biểu tình.

150 monks march in Sittwe

by Yee May Aung, Democratic Voice of Burma, Sept. 27, 2008

Monks' march to mark the one-year anniversary of the Saffron Revolution

Sittwe, Burma -- Around 150 Buddhist monks staged a peaceful march in Sittwe this morning to mark the one-year anniversary of the Saffron Revolution, according to an eyewitness.

The monks continued their walk despite the presence of security forces in the Arakan state capital, the witness said."At around 10am, around 150 monks started to walk from Biloo-ma bridge in single file along the main road,” the witness said.“When they were about to turn into U Ottama road, security forces turned up in large numbers,” he said.“It was raining hard and the public came out on the street and offered their respect to the monks for staging a peaceful walk.”When security forces asked the monks what they were doing, they did not reply but continued along onto U Ottama road.

“When they reached the junction of Hmyetlwagyi and U Ottama roads, the monks made a sign for the joyous end [of the walk] and broke up into small groups and dispersed," the witness said. "Despite the heavy rain, the monks maintained their serene and peaceful attitude during the march,” he said.The witness said that U Thawpanat, a monk from Arthawkayon monastery in Ywakyeemyak ward near Donetaikkwin, was arrested and taken away shortly after the march.

It is not clear whether U Thawpanat has since been released or remains in custody.According to the witness, a second group of monks assembled soon after the first group ended their march.

"Soon after the monks left, more monks turned up – they must have been late for some reason,” the witness said.“There were about 100 monks, I was told. Around 300 monks in all were involved today,” he said.“According to the monks, they were marching and offering prayers to mark last year's Saffron Revolution."

In another report, sources confirmed that Ven Ashin Sobhana, a student at the Asokayone Temple was taken to the interrogation center at around 4 pm. Later another four monks were also arrested.

The monks were marching in commemoration of the first anniversary of the Saffron Revolution led by the Buddhist monks in 2007. The Saffron Revolution was brutally crushed by the country's military government.

The current situation in Burma's Yangon is tightened security with hundreds of riot police and cars near the Sule Pagoda, a protester's gathering point.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=82,7174,0,0,1,0

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2041_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang