Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Phật tử kêu cứu cho tình trạng một ngôi tháp Phật Giáo quan trọng tại Bihar

Hạt Cát dịch


 

ANI, September 22, 2008

Kesaria, Bihar (India) -- Các cư dân và du khách hành hương đã lên tiếng kêu rêu về tình trạng hư đổ của một ngôi tháp tại Bihar, mặc dù nó đang ở dưới sự kiểm sóat của Bộ khảo cổ quốc gia

Ngôi tháp Phật giáo, một  kiến trúc tôn giáo tọa lạc ở Kesaria, khoảng 110 km từ Patna, là một địa điểm quan trọng dành cho du khách và Phật tử khi đến viếng tỉnh bang này.

Được nhìn nhận là ngôi tháp cao nhất tại Ấn Độ, chiều cao của ngôi tháp nguyên thủy 169 bộ. Nhưng sau đợt động đất năm 1934, chiều cao của nó bị giảm đi. Trong đợt đo đạt lần cuối cùng năm 1998, chiều cao chỉ còn lại 104 bộ 10 inch.

Các cư dân nói mặc dù đây là ngôi tháp có nét đặc thù khác biệt, nó vẫn trong tình trạng bị bỏ quên với sự bất động của ban điều hành đã không có bước tiến nào nhằm cải thiện tiện nghi cho du khách

"Du khách từ khắp nơi trong nước đến đây, nhưng không có sự chuẩn bị nào về các tiện nghi như phòng vệ sinh, nước nôi v.v...Nhiều viên chức trong khu vực đã đến thăm nơi này nhiều lần, nhưng chưa có công việc nào được bắt đầu, Rajendra, một cư dân nói như trên.

Các  viên chức thẩm quyền nói họ đã ghi nhận tình trạng của ngôi tháp và đã đề đạt văn thư đến chính phủ để xin phát triển khu vực này.

"Chúng tôi đã soạn thảo nhiều kế họach trong sự tham khảo với các viên chức trong ngành khảo cổ và các viên chức thành phố Patna cho việc phát triển khu vực này. Tất cả các kế hoạch đều có liên quan đến hệ thống đường xá. Chúng tôi sẽ cho nối kết vùng này với tuyến đường hỏa xa, bắt đầu từ Vaishali và bao phủ toàn bộ khu mạng mạch Phật Giáo và đi đếnKushinaram, Sarnath ở Varanasi", ông nói thêm rằng một kế hoạch khác với phí tổn 30 triệu đồng rupee nhằm phát triển các hạ tầng cơ sở trong và chung qunh khu vực đang được xúc tiến.

Trong thời kỳ sơ khai Phật Giáo, các ngôi tháp được xem như xây dựng nhằm vinh danh những sự kiện quan trọng gồm ví dụ như Đức Phật Thành đạo, chuyển pháp luân, Niết bàn và bốn cuộc kết tập kinh tạng Phật giáo nổi tiếng

Buddhist monument in a dilapidated condition in Bihar

ANI, September 22, 2008

Kesaria, Bihar (India) -- Residents and pilgrims lamented the dilapidated condition of a Buddhist monument in Bihar, despite it being under control of the country’s archaeological department.

<< Kesaria stupa, the highest stupa in India

The Buddhist stupa, a mould-like structure of religious monuments located in Kesaria, about 110 kilometers from Patna, is a sought after destination for tourists and pilgrims coming to the state.

Considered highest in the country, the height of the stupa was originally measured to be 169 feet. But after an earthquake in 1934, its height got reduced. When last measured in 1998, the height was found to be 104 feet and 10 inch.

The residents say despite its distinction, the stupa remains neglected with the administration taking no steps to facilitate tourists.

“Tourists from across the country come here, but there is no provision of bathroom, water and tea. Many District Commissioners visited the place a number of times, but no work has started here as yet,” said Rajendra Singh, a resident.

Jairam Lal Meena, Commissioner, Tirhut Parimandal, Muzzafarpur however, said that they have taken note of the condition of the monument and had already submitted a report to the government to develop the site.

“We have made a number of plans in consultation with the officials of the archaeological department and officials of Patna for the development of this place. All these plans are related to the roads.
We are going to connect this area soon with the railway line, which will start from Vaishali and cover the entire Buddhist circle and go to Kushigaram and Sarnath in Varanasi,” said Jairam Lal Meena, Commissioner, Tirhut Parimandal, Muzzafarpur.

He further added that a plan which will involve an expenditure of 30 million Indian rupees aimed at developing the infrastructure in and around the place is in place.

In the early days of Buddhism, stupas were constructed to honour important events including Buddhas Enlightenment, his first Sermon, his Death and the four famous Buddhist councils.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,7159,0,0,1,0

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2034_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 27-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang