Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Hạt Cát dịch


 

Fibre2fashion.com, September 11, 2008

 

Seoul, South Korea -- Một cuộc triển lãm tranh thêu  Phật Giáo rất thú vị hiện đang diễn ra tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Phật Giáo Hàn Quốc. Khách thưởng lãm đẽ bị lôi cuốn vào những bức tranh thêu vô cùng đặc sắc, những công trình phản ảnh tay nghề khéo léo của các nghệ nhân. Cuộc triển lãm sẽ tiếp tục thu hút những người yêu nghệ thuật cho đến 28 tháng 09.

Cuộc triển lãm trưng bày gần 30 bức tranh thêu mẫu phong phú, kỳ vĩ, lộng lẫy với sự ảnh hưởng sâu rộng của Phật Giáo, như là một kết quả của đa số biểu tượng được sử dụng từ nền văn hóa Phật Giáo.

Các vật liệu như kim tuyến, ngọc trai, cẩm thạch, bảo thạch và quý kim là những vật liệu chính  trong các tác phẩm nghệ thuật mà các nghệ nhân Miến Điện đã sử dụng để thực hiện công trình nghệ thuật đặc sắc này.

Tầng lầu thứ nhất và thứ hai của viện bảo tàng được dành cho khán giả tìm hiểu về cuộc đời  và tất cả những sự kiện quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã trải qua.

Bên cạnh đó, sáu công trình nghệ thuật khác gồm  cả điêu khắc và hội họa từ Miến Điện cũng được trưng  bày nhằm  cung cấp đầy đủ một cái nhìn tổng quát về cuộc đời, văn hóa và các niềm tin của nhiều tôn giáo.

Mục đích của cuộc triển lãm phong phú này nhằm nêu cao một nền văn hóa độc đáo Phật Giáo tại các quốc gia Đông Nam Á qua các đường nét nghệ thuật và thủ công bậc trung.

Đây là phiên triển lãm Nghệ Thuật Phật giáo Đông Nam Á lần thứ hai mà Viện Bảo Tàng đã tổ chức. Năm trước, Cuộc Triển Lãm Điêu Khắc Phật Giáo Vương Quốc Ai Lao đã được tổ chức tại đây

Museum of Buddhist Art holds embroidery exhibition

Fibre2fashion.com, September 11, 2008

Seoul, South Korea -- Currently, a very interesting embroidery exhibition is taking place at the Museum of Korean Buddhist Art. The onlookers are mesmerized to see pieces of astonishing embroidery, which reflects excellent craftsmanship of artisans. The expo will continue to entice art lovers till September 28.

The extensive fair showcases almost 30 specimen of embroidery that are rich, exotic and royal, with high influence of Buddhism; as a result most of the symbols that are being used are taken from Buddhist culture.

Materials like gold and silver threads, pearls, marbles, gem stones and costly metals are mainly picked up by the artisans of Myanmar for creating amazing work of art.

The first and second floor of the Museum are dedicated for making spectators aware about the life and all the good deeds that were done by Sakyamuni.

Along with it, six artworks including sculptures and paintings from Myanmar are also showcased for providing a complete overview of the life, culture and religious beliefs.

The purpose behind holding this opulent expo is to bring forth the unique Buddhist culture in South East Asian countries through the medium of art and craft.

This is the second Southeast Asian Buddhist art exhibition that the Museum has organized, last year ‘Laotian Buddhist Sculpture Exhibit’ was held here.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,7120,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2016_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 14-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang