Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo Tây Tạng: Thạch khắc bích họa hàng ngàn năm tuổi được phát hiện tại Thanh Hải, Trung Quốc

Hạt Cát dịch


 

Chris Jasurek Sep 10, 2008

Thanh Hải - Các công nhân gần đây đã khám phá thêm một di sản Phật Giáo Tây Tạng cổ xưa gồm có thạch khắc Tây Tạng, một bức bích họa với  cổ ngữ Tây Tạng tại  quận hạt Kỳ Liên (Qilian), một khu Tây Tạng tự trị thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung quốc.

Sau khi được thẩm định, các chuyên gia nói rằng đó là công trình của một cao tăng  Phật Giáo Tây Tạng, trong quá trình truyền bá Phật Giáo  vào 1,300 năm trước đã để lại các di sản này.

Khu vực khai quật tọa lạc tại Biển Đô Khẩu (Biandukou), khoảng 19km về phiía bắc đường xa lộ Ninh Trương (Ningzhang) thuộc thị trấn Nga Bảo (Ebao), quận hạt Kỳ Liên (Qilian).

Bức bích họa trình bày hình ảnh 3 sư đồ Phật giáo, một vị đạo sư và 2 đệ tử, rất dễ nhận biết. Vị đạo sư cao khoảng 1.15 mét, ngồi trên tòa sen với hai tay chấp lại và vòng hào quang trên đầu, hai bức tượng khác, đứng hai bên trái và phải vị đạo sư, cao khoảng 1.2 mét, mặc cà sa, hai tay cũng chấp lại.

Hình ảnh tam sư đồ Phật giáo thể hiện sự trầm mặc tự tại, phía trên là những câu pháp chàng, phía dưới khắc những dòng chữ bằng tiếng Tây Tạng. Bộ bích họa hình vuông, cạnh là 1.7 mét, được khắc trên một bức tường đá cao 3 mét.

Giáo Sư Châu Tháp (Zhou Ta), giáo thọ ngành   Nghiên Cứu Thiểu Số Dân Tộc Tây Tạng thuộc viện đại học Lan Châu (Lanzhou), cho biết là di sản  này có xuất xứ hồi thế kỷ thứ 9 sau Tây Lịch. những giòng chữ  Tây Tạng được khắc vào tranh đã sử dụng   mẫu chữ thuộc thời đại Thổ Phồn (Tufan) dưới Vương triều Tây Tạng cổ xưa. Những giòng chữ khắc mang ý nghĩa "Hoàng đế Tây Tạng và tất cả chúng sanh trường thọ, khắc và họa bởi Tỳ khưu Ba Quách - Diệp Tây Ương (Bhiksu Baguo - Yexiyang)

Xuyên qua kiểm chứng, Giáo Sư Châu Tháp  tin tưởng rằng các bức tượng và bi văn khắc họa được một  trong những cao đồ của Vương tử Liên Hoa Sanh Đại Sư của xứ Ô Trượng Na, nay là A Phú Hãn, trong thời kỳ ngài truyền bá Phật pháp tại đây- tỳ khưu Ba Quách- Diệp Tây Ương thực hiện..

Các chuyên gia đánh giá rằng các di sản mới phát hiện tại thị trấn Nga Bảo (Ebao) là nột trong những bức thạch khắc bích họa cổ xưa nhất được tìm thấy tại tỉnh Thanh Hải. Khám phá này chứng minh rằng Phật Giáo Tây Tạng trong thời kỳ sơ khai đã được thực hành tại các khu vực Lhasa và Kỳ Liên Sơn (Qilian Mountain). Nó cũng cung cấp một dữ kiện quan trọng  trong việc nghiên cứu về Tây Tạng cũng như nghệ thuật thạch khắc bích họa cổ xưa của Phật Giáo Tây Tạng.

Thousand Year Old Murals Found in Qinghai, China

Chris Jasurek Sep 10, 2008

Workers recently discovered a relic consisting of ancient Tibetan Buddhist stone inscriptions, a mural, and Tibetan writing in Qilian County, a Tibetan Autonomous Region in Qinghai province, China.

After authentication, the experts say a senior Tibetan Buddhist monk who was propagating Buddhism 1,300 years ago created the relic.

The site is located at Biandukou, which is about 19 kilometers (11.8 miles) north of Ningzhang highway, Ebao Town, Qilian County. 

The mural is of three Buddhas, appearing to be a master and two apprentices, and was intact and easy to identify. The master Buddha statue is approximately 1.15 meters tall (three feet nine inches), holding his palms together and solemnly sitting on a lotus platform with a halo surround. The other two Buddha statues, standing on either side of the master Buddha statue, are about 1.2 meters tall (three feet eleven inches), wearing kasayas, and also pressing their palms together.

The three Buddha statues appear calm and at ease, each with a fazhuang (religious banner) hanging above their heads, and Tibetan writing engraved below. The set is 1.7-square meters (18.3-square feet) in size and is engraved on a polished rock wall that is three meters high.

Professor Zhou Ta, an instructor of the Ph.D. candidates at the Tibetan Graduate School, Minority Research Center, Lanzhou University, indicated that the relic was made in the ninth century AD. The writing is in an old Tibetan font used in the Tufan period of the ancient Tibetan Empire. The inscription says, “Long live the Tibetan Emperor and all beings, engraved and drawn by Bhiksu Baguo-Yexiyang.”

Through authentication, Professor Zhou Ta believes the Buddha Statues and inscription were done by one of the apprentices of Padmasambhava, prince of then Wuzhangna (now Afghanistan), Guru Rinpoche or The Lotus Born, while he was propagating Buddhism in the Qilian area. 

Experts consider the relic found in Ebao Town to be one of the oldest historic Buddhist stone inscriptions found in Qinghai Province. This discovery further proves that early Tibetan Buddhism was practiced in the Lhasa region and in the Qilian Mountain area. It also provides an important reference for Tibetan studies and research on ancient Tibetan Buddhist stone inscriptions and murals.

http://en.epochtimes.com/n2/china/qinghai-china-murals-4063.html

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2014_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 14-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang