Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Phòng Xử Án Riêng Biệt Cho Các Tu Sĩ Phật Giáo

Dương Tiêu dịch


 

ColomboPage News Desk, September 10th, 2008.

Tin từ thủ đô Colombo, Tích Lan:

Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa ra lệnh cho Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, ông Suhada Gamlath phải thành lập 1 phòng xử riêng biệt cho bất cứ trường hợp xử án, thưa kiện tại các toà án khắp nơi trên toàn quốc nếu vụ án đó có liên quan hay tham dự của các tu sĩ Phật Giáo.

Tổng Thống Tích Lan còn chỉ định trang bị hàng loạt TV trong các phòng đặc biệt này hầu các tu sĩ Phật Giáo có thể theo dõi trực tiếp diễn tiến của việc xử án qua mạng lưới truyền hình .

Tổng Thống Tích Lan gần đây đã quan tâm đến trường hợp 1 tu sĩ Phật giáo bị gửi xuống phiên toà xử án sơ thẩm vì đã gây náo nhiệt ô nhiễm môi trường,

Khoảng 100 tu sĩ Phật giáo đã có mặt trong phiên xử vị sư nói trên, để mong toà án cho vị sư này được hầu kiện tại ngoại, ngoài ra sự ồn ào náo nhiệt của các vị tu sĩ đã làm mất sự nghiêm trang của phiên toà.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,7112,0,0,1,0

Separate rooms for Buddhist monks in Sri Lanka courts

ColomboPage News Desk, September 10, 2008

Colombo, Sri Lanka -- Sri Lanka President Mahinda Rajapaksa has instructed the Secretary of the Ministry of Justice, Suhada Gamlath to allocate a separate room in every court for the Buddhist monks who attend court hearings.

The President has instructed to facilitate these rooms with television sets so that the waiting Buddhist monks can view the court proceedings.

The President focused his attention on the recent issue of remanding a Buddhist monk over a noise pollution case.

Around 100 or so Buddhist monks at the courts on the day a bail application of the monk was considered, stay seated disrespecting the court.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2013_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 14-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang