Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Tranh cãi về việc tu sĩ trước tòa đình

Hạt Cát dịch


 

ColomboPage News Desk, September 8, 2008

Colombo, Sri Lanka - Ngài Tăng Trưởng hệ phái Asgiriya, Phật Giáo Tích Lan, Đại Lão HT Udugama Buddharakkhita gần đây đã lên tiếng minh định rằng không ai có thể đứng trên pháp luật và pháp lệnh kể cả tu sĩ Phật giáo.

Ngài Đại Lão đề cập đến sự kiện gần đây đã xảy ra tại Tối Cao Pháp Viện Tích Lan, nói rằng tất cả thường dân gồm cả chức sắc của các tôn giáo cũng như công dân nên tôn trọng pháp luật và những truyền thống của quốc gia.

"Chư Tăng Phật Giáo nên hành xử một cách tế nhị tại Tối Cao Pháp Viện, nên tôn trọng luật pháp và truyền thống để tránh né sự sĩ nhục như thế. Bất kể là Tòa Đình hay Quốc Hội, truyền thống và hệ thống Pháp Luật phải cùng chung một chính sách.

Tối Cao Pháp Viện gần đây đã tạm giam Sư Pannala Gnanaloka Thero thuộc  ngôi chùa Welikadawaththa trong 14 ngày cho đến  15 tháng 09 vì đã không ra trình diện trước tòa án  về trường hợp vi phạm luật lệ căn bản liên quan đến việc gây ồn náo làm mất không khí thiêng liêng thanh tịnh.

"Tu sĩ Phật Giáo không bao giờ phải quỵ lụy ngay cả trước vua chúa.

Nghị viên quốc hội thuộc đảng Phật Giáo JHU, Sư  Ellawala Medhananda  ngày hôm qua đã nói với quốc hội rằng một tu sĩ Phật Giáo chỉ nên quỳ  trước Đức Phật hoặc trước sự hiện diện của một vị trưởng lão.

Ven. Medhananda Thera đã biện hộ cho hành động của SưPannala Gnanaloka Thero thuộc  ngôi chùa Welikadawaththa , nhân vật đã không ra trình diện trước Tối Cao Pháp Viện trong thời gian gần đây, nói rằng chư Tăng Phật Giáo không  bao giờ phải chịu bị phán xét ngay cả trước vua chúa trong quá khứ.

"Chư Tỳ khưu không bao giờ phải quỵ lụy trước một thế nhân nào cho dù là một nhân vật có nhiều quyền bính. Nhưng chúng ta nên tôn trọng luật pháp của một quốc gia" Ngài Đại Lão HT  nói như trên và thêm, đấy cũng là truyền thống của giáo pháp.

Về điểm này, Nghị sĩ Palitha Ranga Bandar thuộc đảng UNP MP a đã chất vấn về phát biểu của Đại Lão HT Asgiriya Mahanayake Thera vốn có sự mâu thuẫn. Medhananda cho rằng đó có thể là quan điểm cá nhân của Đại Lão HT Asgiriy  Mahanayake.

 

Asgiri Maha Nayaka Thero asks monks to respect law and order

ColomboPage News Desk, September 8, 2008

Colombo, Sri Lanka -- The Chief Monk (Maha Nayaka) of Asgiriya Chapter, Ven. Udugama Buddharakkitha Thero has recently stated that nobody should be above the law and order including the Buddhist monks.

Maha Nayaka Thero commenting on the recent incident which took place at the Supreme Courts of Sri Lanka, said that all civilians including the clergy of all religions as well as the citizens should respect the law of the country and the traditions.

“The Buddhist monk should have acted in a sensible manner at the Supreme Court, respecting the law and tradition avoiding a humiliation as such. Regardless it is the Court or the Parliament, the tradition and the system has to be fall in line with,” stated the Maha Nayake Thero.

Supreme Court recently remanded Ven. Pannala Gnanaloka Thero of Welikadawaththa Buddhist temple for 14 days until September 15 for failure to appear in Courts for the hearing of fundamental rights violation case pertaining to noise pollution.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,7087,0,0,1,0

Monks never stand up even before kings: JHU

By Kelum Bandara and Yohan Perera, Daily Mirror, Sept 10, 2008

Colombo, Sri Lanka -- JHU parliamentarian Ven. Ellawala Medhananda Thera told parliament yesterday that a Buddhist monk should stand up for the Buddha Dhamma or only in the presence of a senior monk.

Ven. Medhananda Thera was justifying the action of the Buddhist monks who did not stand up in the Supreme Court recently, saying that Buddhist monks never stood up even before kings in the past.

“Bhikkhus are not supposed to rise to their feet before a layman however powerful he may be. But we should respect the laws of the country” he said. The JHU monk said this was the tradition of the Sasana.

At this point, UNP MP Palitha Ranga Bandara queried about the Asgiriya Mahanayake Thera’s statement which was contradictory.

Ven. Medhananda Thera responded saying it might have been the personal viewpoint of the Mahanayake Thera.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,7104,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2011_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 11-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang