Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Luật gia kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt ép buộc tu sĩ Phật Giáo giải y

Hạt Cát dịch


 

Democratic Voice of Burma, Sept. 3, 2008

Rangoon, Burma -Hội Đồng Luật Sư Burma (BLC) yêu cầu nhà cầm quyền quân phiệt bãi bỏ đạo luật 20/90 về các tổ chức tôn giáo và chấm dứt  thi hành cưỡng bức giải y tu sĩ  và đưa ra xét xử trước tòa án dân sự.

Thành viên Hội Đồng Luật Sư, U Myo nói khóa tay chư tăng bằng còng số 8 và không cho phép họ đắp y trước tòa là trái với quy định trại giam và điều này phải chấm dứt ngay lập tức.

Yêu sách của Hội Đồng Luật Sư được đưa ra vì chính sách  đối đãi của nhà cầm quyền đối với tu sĩ bị giam giữ, gồm cả nhà sư lãnh đạo nổi tiếng U Gambira, Luật sư U Myo nói như trên.

Về trường hợp của sư Ashin Gambira, Sư sẽ không xuất hiện ở tòa đình ngày 3 tháng 9 bởi vì phiên tòa với một nhà sư bị giải y sẽ làm tổn hại phẩm giá của chư tăng  và Giáo Hội Phật Giáo

U Myo nêu ra  trường hợp của Sư Gambira, một trong những nhà lãnh đạo của "Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ", đã bị ngăn cấm thực hành những  quy củ tôn giáo như là phải đắp y khi ra tòa gần đây.

"Chiếu theo điều lệ trại giam, đưa ra xét xử trước tòa một tu sĩ không đắp tăng y là không đúng quy cách. Các điều khoảng 64, 65 và 66 trong Điều Lệ Trại Giam quy định trại giam phải cấp phát y áo. Hiện thời, sư Gambira không những bị ngăn cản đắp y mà cũng còn bị ép buộc phải giải y nữa"U Myo nói  như trên.

"Không có luật lệ nào nói rằng người ta có thể biến một nhà tu thuần túy thành một thường dân, người ta không được phép làm  như vậy, đó là một sự phỉ báng đối với Giáo Pháp"

U Myo đã phê phán  luật pháp về việc đã làm cho tu sĩ phải chịu bị xét xử trước nhà cầm quyền thay vì trước giới chức thẩm quyền tôn giáo.

"Trong khi tu sĩ không được phép giải quyết những vấn đề của tôn giáo mà phải chịu lệ thuộc vào cơ cấu của nhà cầm quyền, chư tăng đã bị nhiều áp bức"

"Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu hủy bỏ đạo luật này"

Sư Gambira cũng đã đưa vấn đề bị ép buộc giải y trong một phiên họp với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, Tomas Ojea Quintana, hồi tháng 08.

Có khoảng hơn 700 tu sĩ đã bị bắt giữ kể từ năm 1988, 19 người trong số đó đã tử vong trong nhà tù và trong các trại lao động khổ sai, căn cứ theo một bản phúc trình của Hội Đồng Luật Sư  Miến Điệnngày hôm nay.

 

Burma legal group calls for an end to forcible disrobing of monks

Democratic Voice of Burma, Sept. 3, 2008

Legal group calls for an end to forcible disrobing of monks

Rangoon, Burma -- The Burma Lawyers’ Council (BLC) has demanded that the junta abolish state law 20/90 on religious organisations and stop the practice of forcibly disrobing monks and trying them at civil courts.

The BLC’s U Myo said the practice of handcuffing monks and not allowing them to wear their robes in court contravene prison regulations and should be stopped immediately.

The BLC’s demand was prompted by the regime’s treatment of monks in detention, including high profile monk leader U Gambira, U Myo said.

“In the case of Sayadaw Ashin Gambira, he will not attend court tomorrow [3 September] because the trial of a disrobed monk damages the dignity of the monks and the Sasana [Buddhist congregation],” he said.

U Myo pointed out that U Gambira, one of the leaders of the 2007 Saffron Revolution, had been prevented from observing his religious duties such as wearing robes when he appeared in court recently.

“According to the prison handbook, try monks in this way, disrobed, is not allowed. Articles 64, 65 and 66 of the prison handbook state that the prison must issue robes.

“Now they are not only being prevented from donning robes, they are also being forced to disrobe,” he said.

“They have no law that says you can turn someone from a genuine monk  into a civilian. You are not allowed to do that, it is an insult to the Sasana.”

U Myo criticised the law for making monks accountable to the government instead of to religious authorities.

“As monks are not allowed to handle the affairs of monks and they are still under the mechanism of [state] power, monks are being oppressed,” U Myo said.

“That’s why we are demanding the abolition of this law.”

U Gambira has also raised the issue of the forcible disrobing of monks in a meeting with United Nations special rapporteur Tomas Ojea Quintana in August.

More than 700 monks have been arrested and imprisoned since 1988, 19 of whom have died in prisons and hard labour camps, according to a statement issued by the BLC today.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=82,7068,0,0,1,0

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2004_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 09-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang