Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mã Lai: Sách âm nhạc Phật giáo với đầy đủ nốt phím phát hành lần  đầu tiên

Hạt Cát dịch


 

Kualalumpur - Sep 04, 2008. Sách âm nhạc Phật Giáo đầu tiên tại Mã Lai với nốt nhạc dành cho đàn piano cùng với  lời  và hòa âm đàn ghi ta đã được phát hành.

Sản xuất bởi các nhà soan nhạc Phật Giáo nhiệt tình của Hội Phật Giáo Setenang. Tập nhạc Phật Giáo với tên gọi Dharma Tunes Quyển 1 nhằm mục đích đề cao và phổ biến âm nhạc Phật Giáo mang ý nghĩa giáo lý Phật Giáo và làm cho nhạc Phật giáo trở thành một phần của văn hóa trong các cộng đồng Phật Giáo. Chủ bút Tập Nhạc Dharma Tunes, Chong Su Lim, nói rằng phải mất 9 tháng để hoàn thành tập sách này.

Trước khi  ấn hành tập sách này, các bài nhạc Phật Giáo đã được phát hành  thường không có nốt nhạc, làm cho việc học thuộc bài hát trở nên rất khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng tập nhạc này sẽ được các cộng đồng Phật Giáo sử dụng khắp nơi, đặc biệt là trong các Trường Lớp Phật Giáo Chủ Nhật, ông Chong nói như trên.

Ông nói rằng 1000 bảng copy được tài trợ miễn phí của tập nhạc này sẽ được gủi đến cho các tổ chcức Phật Giáo và các trường học Chủ Nhật. Phân phối các tập sách nhạc này đến cho các trường Chủ Nhật, chúng  ta sẽ làm cho nó trở nên cụ thể hơn để cho các trẻ em có thể học hỏi Phật Pháp qua các bài hát. Chúng tôi dự định sẽ đưa ra phân phối cho các tiệm sách trong sáu tháng tới.

Ông nói thêm rằng ngoài các tổ chức Phật Giáo ở Klang Valley, quyển sách cũng sẽ được phân phối đến các vùng Penang, Nam Mã Lai và ngay cả Singapore.

Ông nói "Đây là một cơ hội cho tôi, là một người tật nguyền, tôi nên trả lại cho xã hội thay vì chỉ có nhận vào" 

Ra mắt tập Volume 1 hôm Chủ Nhật, Nhà lãnh đạo Phật Giáo Mã Lai, Sư Saranankara hồi tưởng  về các vần điệu mang âm hưởng Phật Giáo mà Sư hay hát lúc còn nhỏ. "Chúng ta có thể làm cho trẻ em thích thú với các vần điệu. Đây là một công trình đầy đủ với cả nốt nhạc"

Trong buổi ra mắt, học sinh  từ Trường  Phật Giáo Chủ Nhật  Đại Từ và Ban nhạc Phật Giáo iGemz đã trình diễn các bài nhạc trong tập sách. Ban nhạc i Gemz cũng đã  cung cấp phần hòa âm cho đĩa CD phát hành chung với tập sách.

Tập nhạc Phật Giáo Dharma Tunes 1 dày 112 trang với 33 bài  hát, âm điệu từ cổ điển đến hiện đại nhất. Tập sách cũng được chia ra làm 2 phần,  phần 1 dành cho các ca sĩ và đàn ghi ta, phần 2 dành cho đàn Piano và nốt phím.

Tập sách được ra mắt ngày 31 tháng 8 để tưởng niệm Cố Đại Lão HT K.Sri Dhamma-nanda năm thứ hai

Buddhist song book launched

By OH ING YEEN

THE first ever Malaysian-produced Buddhist song book, which comes with music notation for piano as well as lyrics and guitar chords, has been published.

Produced by Buddhist music enthusiasts from Setenang Buddhist Society, Dharma Tunes Volume 1 is aimed at promoting and popularising Buddhist music that is inspired by Buddha’s teachings, and making Buddhist singing part of the culture of every Buddhist community.

Dharma Tunes editor-in-chief Chong Su Lim said that it took nine months for the team to come up with the book.

“Prior to this publication, published materials for Buddhist songs did not contain music notation, making it very difficult to learn the songs. We hope that the song book will be used by Buddhist societies everywhere, especially in Buddhist Sunday Schools,” he said.

Let’s sing together: Saranankara, Chong Su Lim (in brown shirt, on Saranankara’s right), singers for the CD included in the song book and the children of Maha Karuna Buddhist Society Sunday School singing the songs in the song book.

 He said that 1,000 free copies of the song book, which were sponsored, would be distributed to Buddhist organisations and Sunday schools.“By distributing them to Sunday schools, we will make it possible for the children to learn Buddha’s teachings through the songs.

“We are planning to make the book available at book stores in six months’ time,” he said. He added that in addition to Buddhist organisations in the Klang Valley, the books would also be distributed to those in Penang, South Malaysia and even Singapore.

“This is an opportunity for me, as a disabled individual, to give back to society instead of being on the receiving end,” he said.

As the book is Volume 1, Buddhist music enthusiasts can look forward for more volumes to come.Launching the book on Sunday, Chief Ven. B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera reminisced about the Buddhist hymns he used to sing when he was a child.

As the book is Volume 1, Buddhist music enthusiasts can look forward for more volumes to come.Launching the book on Sunday, Chief Ven. B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera reminisced about the Buddhist hymns he used to sing when he was a child.

“We are able to get the children’s interest through hymns. It is a complete package with music notes,” he said. At the launch, Maha Karuna Buddhist Society Sunday School students and Buddhist musical group i.Gemz performed songs from the song book. i.Gemz provided the vocals for the audio CD that comes with the song book.

The 112-page Dharma Tunes Volume 1 features 33 Buddhist songs, from timeless classics to the latest compositions.The book is divided into two sections: Section 1 is for singers and guitarists, while Section 2 contains piano and keyboard notes.The book also comes with an audio CD that contains five previously unrecorded songs from the book, in sung and minus-one versions for easy sing-along.Other features include ways to start a singing group and a list of Core Buddhist Tea-chings.

The book was launched on Aug 31 in commemoration of the second anniversary of the passing of the Venerable Dr K Sri Dhamma-nanda.

For more information, visit http://sulimation.webs.com/dharmatunes.html.

http://thestar.com.my/metro/story.asp?file=/2008/9/4/central/1926838&sec=central

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2001_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 04-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang