Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma Xuất Viện Mạnh Khỏe

Dương Tiêu dịch


 

ANI Monday 1st September, 2008

Tin từ Mumba, 1 tháng 9 năm 2008:

Vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xuất viện vào sáng nay thứ hai từ bệnh viện Leelavati.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, năm nay 73 tuổi nhập viện với lý do sức khoẻ , ngài đã huỷ bỏ tất cả các dự kiến kế hoạch trong vòng 3 tuần tới để tịnh dưỡng.

Trong khi đó, Lưu Dân Tây Tạng tại Dharamsala tiếp tục những buổi lễ cầu an nhằm phục hồi sức khoẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma càng nhanh càng tốt.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trở về Dharamsala vào ngày 24 tháng 8 sau 2 tuần công du tại Pháp.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=401390

 

 

Tuesday 2nd September, 2008

Dalai Lama discharged from hospital   

Mumbai, Sept 1 : Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama discharged from Leelavati Hospital here today.

The 73-year-old Dalai Lama was admitted to the hospital with "abdominal discomfort". He had cancelled all his engagements for the next three weeks to undergo medical check-up and take rest.

In recent years, doctors have increased medical checks to ensure that the Dalai Lama stays in good health.

Meanwhile, Tibetans in Dharamsala continued their prayers for the speedy recovery of their spiritual leader.

The Nobel Peace Prize winner had returned to Dharamsala on August 24 after a two-week visit to France mainly to give lectures on Buddhism, but during which he also criticised Chinese policies in Tibet.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1997_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 02-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang