Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Úc Châu: triển lãm điêu khắc Phật Giáo Trung Hoa hồi thế kỷ thứ Sáu

Hạt Cát dịch


 

by Louise Schwartzkoff, Sydney Morning Herald, August 28, 2008

Sydney, Australia - Tại phòng Triển Lãm Nghệ Thuật New South Wales, một pho tượng Phật bằng đá nặng 150 kg từ thế kỷ thứ Sáu đang  lơ lửng trên một xe cần cẩu, cách khoảng 2 mét trên mặt đất. Bên dưới được nâng đỡ bằng 5 bánh xe lăn, pho tượng từ từ nằm gọn vào chân đế.

"Công đoạn này  hồi họp nhất", Sean O' Connell, người chịu trách nhiệm điều hành cuộc triển lãm "Các Pho Tượng Phật Thất Lạc" nói như trên. Những cổ vật này đều mang theo các câu chuyện lịch sử văn hóa phong phú với nó, và mỗi pho tượng trị giá vài triệu dollars.

O'Connell đã trải qua nhiều tuần lễ đóng gói 35 cổ vật Phật Giáo từ thành phố Qingzhou, Hoa Lục. Được khám phá hồi 10 năm trước bởi những  nhân viên của công ty xây dựng khi san bằng một sân vận động của một ngôi trường, những tác phẩm điêu khắc này  là một trong những phát hiện ý nghĩa nhất của ngành khảo cổ trong thế kỷ 20.

Mượn được từ Viện Bảo Tàng thành phố Qingzhou, một số trong đó chưa bao giờ được trông thấy bên ngoài Hoa Lục.

O'Connell đã giám sát chặt chẽ hành trình của nó từ tỉnh Qingzhou, Trung quốc, đến Sydney, Úc Châu "Chúng tôi đã mang chúng đi trong những kiện gỗ thưa vào khoảng 2 tuần trước Olympic và các viên chức hải quan Trung quốc thì muốn mở tung tất cả các thùng hàng. Đó là điều rất phiền phức", Ông nói.

Để chưng bày những phẩm vật nặng từ 50 kg đến 1.5 tấn, O'Connell đã bỏ ra hàng tuần để lắp ráp các chân đế bằng gỗ theo hình dạng của từng pho tượng. 

"Nguyên lai những pho tượng này có cấu trúc nền móng đã được thiết kế vừa vặn với nó trong một ngôi chùa,  nhưng sau nhiều năm tháng bị chôn vùi dưới đất, nhiều  chân đế bị vỡ ra, cho nên chúng tôi phải tìm cách gắn kết chúng lại với nhau. Rất nhiều tượng bị rạn nứt cho nên cần phải rất nhẹ tay với chúng"

Mặc dù trải qua thời gian nhiều năm tháng nằm chôn sâu dưới lòng đất, những pho tượng điêu khắc này là những tác phẩm thể hiện tính cách Phật Giáo tuyệt vời nhất trong kỷ nguyên của nó. 

Vì sao các pho tượng này bị chôn vùi  vẫn còn  là một điều bí mật, Giáo Sư  Brinker suy đoán rằng có thể  nó bị hư hại trong một cơn hỏa hoạn tại chùa Longxing, và sau đó được chư tăng trên đường hoằng hóa đi ngang qua đó cử hành một nghi lễ mai táng chúng. "Đó là một bí mật dài lâu, điều duy nhất mà bạn có thể chắc chắn là chưa bao giờ trông thấy bất cứ tác phẩm nào giống  như chúng trước đó"

 

The survivors of Qingzhou unearthed

by Louise Schwartzkoff, Sydney Morning Herald, August 28, 2008

Sydney, Australia -- At the Art Gallery of New South Wales a 150-kilogram sixth-century limestone Buddha dangles from a forklift, almost two metres above the ground. Its feet supported by five riggers, the statue descends slowly into a plinth.

<< Easy does it … setting up the Lost Buddhas exhibition at the Art Gallery of NSW. Photo: Ben Rushton

"This is the scary part," says Sean O'Connell, who is in charge of mounting the gallery's exhibition, The Lost Buddhas. "These things have got this huge cultural history to them, and each piece is worth several million dollars."

O'Connell has spent weeks installing 35 Buddhist figures from the Chinese town of Qingzhou. Discovered a decade ago by construction workers levelling a school sports field, the sculptures are one of the most significant archaeological finds of the 20th century.

On loan from Qingzhou Municipal Museum, several have never been seen outside China.

O'Connell oversaw their journey from Qingzhou to Sydney. "We brought them out on a plane in packing crates about two weeks before the Olympics and the customs officials in China wanted to open up all the boxes. It was a bit stressful," he says.

To display the figures, which range in weight from 50 kilograms to 1.5 tonnes, O'Connell spent weeks building carefully shaped wooden stands. "Originally they would have fitted into an architectural element in a temple," he says. "But after all those years underground, many of the feet have broken off, so we had to work out ways of holding them up. A lot of them are cracked through and you have to be really gentle."

Despite their long stint underground, the sculptures are the best preserved Buddhist figures of their era. "They have beautiful colour decorations on the surface, and if you look closely, you can see patterns in gold strips on various parts of their bodies," says Professor Helmut Brinker, of the University of Zurich.

Why the figures were buried remains a mystery, but Professor Brinker speculates they were destroyed by a fire in the Longxing (Dragon Rise) Temple, then given a ritual burial by passing monks. "It's a long-standing mystery," he says. "The only thing you can be sure of is that we've never seen anything like them before."

--------------
The Lost Buddhas: Chinese Buddhist Sculpture from Qingzhou is at the Art Gallery of NSW until November 23.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=49,7035,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1991_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 01-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang