Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cam Bốt: Chư Tăng diễn hành kêu gọi bảo vệ môi sinh

Hạt Cát dịch


 

Written by Camilla Bjerrekear AND Thomas Gam Nielsen   

Monday, 18 August 2008

PhnomPenh -  Hơn 40 tu sĩ từ tỉnh Kampong Chhnang, những thành viên của tổ chức "Phật Tử Bảo Vệ Môi Sinh", gần đây đã thực hiện một chiến dịch "Diễn Hành Hòa Bình" trên các đường  phố để kêu gọi dân làng địa phương đề cao cảnh giác vấn đề môi sinh.

Dùng loa phóng thanh để gửi đi thông điệp kêu gọi dân chúng  hãy bảo vệ môi sinh bằng cách  trồng cây xanh, dân chúng  tham gia vào chiến dịch đã được chư tăng vùng Kampong Leang chúc phúc, trao tặng cây con và thiện sự.

"Trong lý thuyết nhà  Phật, ai trồng được một cội cây sẽ gặt hái được quả báo thiện lành. Vì vậy chúng tôi trao tặng cây con cho dân chúng  và áp dụng Phật pháp giáo dục quần chúng về sự quan trọng của việc trồng cây', Sun Sokhen, vị sư cả của chùa Saray Rotanaram, cũng là một thành viên của tổ chức Bảo Vệ Môi Sinh, nói như trên.

Kế hoạch được triển khai từ từ qua hai ngôi làng dưới chân núi Krengley Mountain, cả gia đình của các dân làng tụ tập bên đường để được chư tăng chúc phúc cùng với cây con để trồng trong vườn nhà của họ.

"Chúng tôi thực hiện Diễn Hành Hòa Bình để tạo sự chú ý về môi trường cho dân chúng và Phật tử tại đây hiểu được thông điệp của chúng tôi".Hiek Sopheap, một giám đốc của tổ chức Bảo Vệ Môi Sinh" nói như trên.

Trước khi chư tăng bắt đầu hành động phản đối sự phá  rừng một cách vô tội vạ,  một số dân làng đã dùng cây rừng để làm than đốt, và một vài lần trong năm, họ đốt rừng để vây bắt thú. Cây cối cũng bị hạ xuống để lấy đất làm đồng bằng, Sim Soklim, viên chức dự án nói  như trên

"Ba năm trước bạn có thể trông thấy 10 đến 20 xe bò chở cây đi, nhưng hiện nay thì chỉ có vài xe một tuần.

"Ban đầu, dân làng hỏi rằng làm sao họ có thể kiếm được tiền bạc để sinh nhai  nếu họ không được phép khai khẩn thiên nhiên, chúng tôi đã phải giải thích cho họ hiểu được rằng họ vẫn có thể sống còn mà không làm hư hại đến thiên nhiên" Sim Soklim nói thêm

Tổ chức Bảo vệ môi sinh, trong sự hợp tác với  tổ chức Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc và một vài tổ chức khác,  đã giúp đỡ dân làng bắt đầu nuôi cá, trồng nấm v.v... một vài gia đình nghèo khó nhất trong vùng đã được giúp đỡ hạt giống rau quả để họ có thể tự trồng trọt.

Sư Sun Sokhen hài lòng với kết quả của dự án , và cam kết sẽ tiếp tục công việc về môi sinh. ",Sư kết luận. "Chúng tôi muốn bảo vệ tài nguyên  thiên nhiên cho thế hệ mai sau"

Monks walk for the environment

Written by Camilla Bjerrekear AND Thomas Gam Nielsen   

Monday, 18 August 2008
MORE than 40 monks from Kampong Chhnang province who are members of the Association of Buddhists for the Environment (ABE), recently took to the streets in a Peace Walk to increase local villagers' awareness of environmental issues.

As the megaphone bellowed out its message asking villagers to protect the environment by planting trees, the locals who joined the procession received blessings, saplings and ‘good deeds' from the Kampong Leang district monks.

"In the Buddhist religion, anyone who plants a tree will receive a good deed. So we give saplings to the villagers and use Buddhism to educate people about the importance of planting trees," said Sun Sokhen, chief monk at Saray Rotanaram pagoda and member of ABE.

As the procession moved slowly through two villages at the foot of Krengley Mountain, whole families of villagers gathered at the side of the road to receive the monks' blessings along with saplings to plant in their gardens.

"We use the Peace Walk to bring attention to the environment. People are Buddhist here and trust our message," said Hiek Sopheap, executive director of ABE.

Before the monks started "action against the exploitation of the forest", some villagers made charcoal of the trees, and several times a year would start forest fires to trap animals. The trees were also cut down to make space for fields, said Sim Soklim, project officer of ABE.

"Three years ago you could see 10 to 20 oxcarts a day driving trees away, but now we only see a couple oxcarts per week," Sim Soklim added.

At first, the villagers questioned how they could earn money if they were not allowed to exploit the surrounding nature. "We had to make the villagers understand that they could survive without damaging the land," said Sim Soklim.

ABE, in collaboration with the UN Development Program and the Small Grants Program under the Global Environment Fund, has helped villagers to start sustainable fishing and  mushroom-farming operations. Some of the poorest families in the area were given seeds to grow vegetables.

Sun Sokhen is happy with the result of the project, and has vowed to continue working for the environment. "We want to protect natural resources for the next generation."

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2008081821253/National-news/Monks-walk-for-the-environment.html

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1976_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 19-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang