Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nam Hàn: Đấu tranh phản đối kỳ thị tôn giáo kết quả khả quan

Hạt Cát dịch


 

KBS Global, August 14, 2008

Seoul, South Korea --Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch  Nam Hàn, ông  Yu In-chon đã cam kết sẽ nỗ lực chấm dứt việc chính phủ dành quyền ưu tiên cho một tôn giáo nhất định.

 

Sau một  hội nghị điều phối chính sách hôm thứ Năm, Ông bộ trưởng tuyên bố rằng ông đang  thực hiện một loạt hội nghị cấp bộ trưởng để bàn thảo về vấn đề ngăn chận kỳ thị tôn giáo.

 

Ông nói một vài kế hoạch đã được triển khai. Danh hiệu các ngôi chùa  Phật Giáo đã được ghi thêm vào trong kho dữ liệu địa chí của Bộ Điền Địa, Giao Thông và Hàng Hải, và một hiệu trưởng trường nữ trung học phá hủy một pho tượng Phật đang  bị giám sát  kỷ luật.

 

Ông nói chính phủ đang tìm hiểu tại sao danh mục các ngôi chùa Phật Giáo lại không hiện diện trong kho dữ liệu của các Bộ Giáo Dục và  Khoa học Kỹ Thuật

 

Minister to Fight Religious Discrimination

KBS Global, August 14, 2008

Seoul, South Korea -- Culture, Sports and Tourism Minister Yu In-chon has vowed efforts to stop the government’s preferential treatment of certain religions.

After a policy coordination meeting Thursday, he promised to hold a series of ministerial meetings to discuss the prevention of religious discrimination.

He said some progress is already being made. Buddhist temples have been added to the Land, Transport and Maritime Affairs Ministry's geographical database, and a women's high school principal who damaged a Buddhist statue is under disciplinary review.

He said the government is looking into why Buddhist temples are not represented in the Education, Science and Technology Ministry's database.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=45,6962,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1975_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 18-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang