Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Quân phiệt Miến Điện lại bắt giữ chư Tăng

Hạt Cát dịch


 

August 12, 2008 at 17:15:35

Yangon - Gần đây, 9 tu sĩ  Phật giáo đã bị nhà cầm quyền kết án 2 năm tù giam tại Miến Điện.

Nhà cầm quyền quân đội đã cáo buộc cho họ vào tội phỉ báng Phật Giáo.Số người này bị nhà cầm quyền quân đội bắt giữ  khi  họ đang chờ đợi xe lửa tại nhà ga Yangon hôm 15 tháng 07, chư tăng được đưa về nhà giam Insein và bị kết án hôm 16 tháng 07.

Theo các nhân chứng, những nhà sư trẻ này đến nhà ga từ nhiều nơi khác nhau để trở về nhà và bị bắt trước khi chuyến xe khởi hành. Có thể là tất cả các nhà sư trẻ tuổi này bị bắt vì đã đi cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt Nargis.

Cơn bão Nargis, cho tới nay đã có con số người tử vong là 138,000 và có hơn  hai triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Myanmar military junta sentenced nine monks to two years' imprisonment

August 12, 2008 at 17:15:35

Yangon- In Myanmar recently nine Buddhist monks were sentenced to two years imprisonment. Reportedly Myanmar military junta accused them of defaming the Buddhism. They were arrested by the military authorities while they were waiting at Yangon railway station on July 15th. And the monks were sent to Insein prison and sentenced them on July 16th.

According to the witness the young monks came from different places to return home and arrested before the train departed.

In all probability the young monks were arrested for going to help Nargis cyclone survivors.

Recently the Nargis cyclone hit many parts of Myanmar, with more than 138,000 people killed and more than 2 million people homeless.

http://www.opednews.com/articles/Myanmar-military-junta-sen-by-Ashin-Mettacara-080812-404.html

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1974_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 18-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang